Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Külföldi példák

         Példák a kettös állampolgárságra

”…a külföldön élõ írek az ír nemzet integráns része, és ekként kell elismerni és kezelni õket. Amint az alkotmány elismeri, a nemzeti hovatartozás lényegében identitás és nem terület kérdése. Azok, akik elhagyták az országot, részei maradtak és maradnak a nemzetnek. Nem elég csak emlékezni rájuk; értékelnünk kell õket, miként õk is teszik velünk. Ez nemcsak erkölcsi szükségszerûség, hanem olyan jelentõs elõny és nyereség, amely az Írországban és a külföldön élõ írek közötti kapcsolat eredmény; ezt bizonyítja a külföldre távozottak befolyása és nagylelkûsége…” (ír külügyminisztériumi jelentés a kettõs-állampolgársági helyzetrõl.

Magyarországon hónapokon át nagy vita zajlott az elcsatolt területeken élõ magyarok kettõs állampolgárságáról. Az ellenérvek között gyakran hallhattuk, hogy a kisebbségek gondjainak (legalább részleges) megoldására ez a jogintézmény Európában, fõként az Európai Unió tagállamaiban nem bevett gyakorlat.

Európa többi országának jogrendje hogyan is szabályozza ezt a kérdést, és mik ennek a szabályozásnak a kézzelfogható EREDMÉNYEI – NEMZETPOLITIKAI – NEMZETSTRATÉGIAI SZEMPONTBÓL?

Nézzünk elõször talán egy Európai Unión kívüli országot, mondjuk Romániát:

Románia


"Azok a volt román állampolgárok és a másodfokig terjedõ leszármazottjaik, akik 1989. december 22-e elõtt nekik nem felróható okokból veszítették el a román állampolgárságukat, vagy akaratukon kívül vonták azt meg tõlük, kérésre visszakaphatják a román állampolgárságot. Emellett megõrizhetik az idegen állampolgárságot, és megõrizhetik külföldi állandó lakhelyüket, vagy áthelyezhetik azt Romániába." - fogalmaz elég egyértelmûen az 1991/21-es román állampolgársági törvény.

A törvény következtében egy év leforgása alatt megduplázódott azoknak a moldovai állampolgároknak a száma, akik román útlevelet szereztek,de erre már e törvény elfogadása elõtt is volt lehetõségük. 2004 szeptemberéig 53 429 moldovai-román állampolgár számára állítottak ki román útlevelet. A minisztériumi sajtóosztály tájékoztatója szerint az ukrán-román állampolgárok közül 2641-en szereztek román útlevelet is.

Itt meg kell jegyezni, hogy Ukrajna alkotmánya jelenleg még tiltja a kettõs állampolgéárságot, de ez láthatóan senkit nem zavar különösebben. Észak-Bukovina lakói a tilalom ellenére is igénylik és megkapják a román állampolgárságot, valamint a vele járó útlevelet, amely vízummentes beutazást biztosít számukra az Európai Unió országaiba. Az adatokból az is kiderül, hogy az ukrán-román és a moldovai-román kettõs állampolgárok több mint fele romániai lakcímet íratott be a román útiokmányba.

Az Európai Unió tagállamai majdnem mind szabályozzák valamilyen módon a kérdést, természetesen valamennyien eltérõ történelmi adottságaiknak megfelelõen.


Franciaországban
A honosításnál az állampolgárság megszerzéséhez szükséges 5 év területen lakás alól felmentés adható, ha a kérelmezõ olyan ország állampolgára, amely felett valamikor Franciaország szuverenitást gyakorolt, vagy annak protektorátusa, mandátuma, gyámsági területe volt, és ha a kérelmezõ a francia kulturális-nyelvi entitás tagja, és olyan terület vagy ország lakója, ahol a francia legalább az egyik hivatalos nyelv, valamint az anyanyelve a francia és öt évig tanult francia nyelven oktató intézményben. A belügyminiszter javaslatára minden franciául beszélõ kedvezményesen honosítható, ha érdemeivel hozzájárul a francia befolyás és gazdasági prosperitás növekedéséhez.


A jelenleg hatályos finn állampolgársági törvényt a Finn Világszövetség 2000. évi küldöttgyûlésének (külhoni finnek parlamentje) kérése és határozata alapján dolgozta ki a finn törvényhozás, s 2003. május 16./359 számon.lépett életbe.

Ez az állampolgársági törvény úgy fogalmaz, hogy a finn állampolgárságot bejelentés alapján az a külhoni is elnyerheti, akinek apja (születésekor) finn állampolgár volt, (IV. fejezet 26. §), és maga:
1.) Finnországban született, az apaság megállapított, 18. évét betöltötte vagy ennél fiatalabban házasságot kötött., vagy:
2.) született bárhol Finnországon kívül és az apaság megállapított. 

A törvény IV. fejezete szerint, ha az illetõ korábban finn állampolgár volt, bejelentés alapján állampolgárságot kap, amennyiben tényleges otthona valamikor is Finnországban volt (idõhatár) és betöltötte 18. életévét; és kapcsolatai Finnországgal megszakadtak. Ebben az esetben feltétel, hogy a kérelmezõ nem kapott (hivatalos) tájékoztatást arról, miként járjon el állampolgársága megtartásában.
Az a személy, aki hamis adatok miatt veszítette el korábbi finn állampolgárságát, ezen § alapján nem kaphatja meg az állampolgárságot. 


A finn állampolgár, aki más állampolgársággal is rendelkezik, megtartja finn állampolgárságát 22 életéve betöltése után is, amennyiben kapcsolatait Finnországgal megtartja. (34.&)
(A kapcsolattartás fogalmába értendõ:

1.) A személy Finnországban született és a 201/1944 trv. szerint lakóhelye van 22. életéve betöltése után Finnországban,
2.) a személy lakóhelye akár Finnországban volt, akár tényleges lakóhelye [az északi országok valamelyikében] Izland, Norvégia, Svédország, Dán királyság területén volt (idõhatár) 22. éves kora elõtt,
3.) az a 18. évét betöltött, de még 22. év alatti, aki
a.) írásban bejelentkezett bármelyik finn diplomáciai külképviseleten vagy konzulátuson, vagy magisztrátuson, bejelentve, hogy finn álampolgárságát meg kívánja tartani
b.) aki finn útlevéllel rendelkezik
c.) Finnországban sorkatonai szolgálatot, vagy annak megfelelõ civil szolgálatot teljesített.)

A finn állampolgárságból való elbocsátás csak saját kérésre, a kérelmezõ megalapozott indoklása nyomán lehetséges.(34.&)
Finnország az Oroszország területén maradt finnségi népek /finn, karjalai, inkeri, stb./ fiai számára megadja a finn állampolgárságot, ha a négy nagyszülõ közül legalább az egyik bizonyíthatóan finn.A skandináv államokban

A skandináv térség országainak (Dánia, Svédország, Izland, Finnország és Norvégia) állampolgárai kölcsönösen kedvezményben részesítik egymás állampolgárait mind a tartózkodás, mind a letelepedés szempontjából, és az állampolgárság megszerzésénél az állandó lakóhely idõtartamát tekintve.

Görögország

A külföldön élõ görög nemzetiségûnek nem kell az országban élnie a honosítási kérelem beadásakor. Az 1995. május 2-i görög állampolgársági törvény kivételesen lehetõvé tette az állampolgárság megadását az olyan külföldön élõ görög etnikai leszármazású nagykorú személyeknek, akiknek nincs állampolgársága vagy nem ismert az állampolgársága és „ténylegesen görög módon cselekszenek.” Az albániai görögök számára 6 hónapos nemzeti vízumok kerülnek kiállításra, amellyel be lehet utazni az ország területére, ahol a külföldi állampolgárok számára rendszeresített személyi igazolványt kapnak, amivel tartózkodási, munkavállalási és más EU-tagállamok meglátogatásának joga is beletartozik. Az albániai görögök számára már több mint 130 000 ilyen igazolvány adtak ki.

Írország

Az 1956-os Ír nemzetiségi és állampolgársági törvény értelmében bizonyos
esetekben Írországon kívül született személy is igényelhet
állampolgárságot - leszármazottsági alapon. 1986. decemberéig regisztrációval szerezhetett állampolgárságot az, akinek nagyszülõje ír állampolgár volt, de a szülõje nem (Foreign Birth Registration), az ír származású, ír nemzetiségû személyek esetében pedig az Igazságügyi Minisztérium külön döntése alapján a honosítási feltételek alól felmentés volt adható 2001-ig. Az ír állampolgársági törvény kiterjeszti az ír állampolgárságot (honosítás nélkül) az ír szigeten születettekre, azok külföldön született gyermekeire, unokáikra, dédunokáira és leszármazottaikra. Ennek következtében az Írországon kívül élõ ír állampolgárok száma jelenleg csaknem három millió.
Nagy - Britanniában kétmillió, Ausztráliában 213 ezer, Kanadában 74 ezer, Új-Zélandban 38 ezer, a Nagy-Britannián kívüli EU tagországokban 36 ezer, Dél-Afrikában 35 ezer ír állampolgár él, valamint az Amerikai Egyesült Államok 40 millió ír származású lakosa közül fél millió ír állampolgár Ehhez fontos hozzáfûzni, hogy Írország összlakossága 3 és fél millió.

Nagy-Britannia

Nagy -Britanniában több állampolgársági kategória (vagyis több szintû állampolgárság) is létezik, így a brit állampolgárság, a brit tengerentúli állampolgárság, valamint a brit nemzetközösségi (Commonwealth) állampolgárság. Korábban hat állampolgársági kategória volt: British citizen, British dependent territorries citizen, British overseas citizen, British subject, British protected person, és British Commonwealth citizen. A Commonwealth-országok többségére az általános tartózkodási szabályok az érvényesek, azonban bizonyos Commonwealth-országok polgárai beutazhatnak és tartózkodhatnak az országban, de munkát csak akkor vállalhatnak, ha legalább egy nagyszülejük az Egyesült Királyság területén született.

Németország

A német Alkotmány 116. § szerint a német állampolgárok mellett német az, aki menekült vagy kitelepített, aki német nemzetiségû, és akiket 1937. december 31. után a Német Birodalom területére befogadtak, valamint ezek házastársai és leszármazottai. Nyelvvizsga és származási igazolások alapján statusdeutsch-nak (Aussiedler) ismerik el a volt Szovjetunió területérõl bevándorolni szándékozókat. Ezzel a státusszal gyakorlatilag a német nemzetiségûek mind az idegenrendészeti eljárást, mind az állampolgársági eljárást kikerülhetik. A Bundesvertrieben- und Flüchtlingsgesetz, valamint az 1990-es Aussiedleraufnahmgesetz széleskörû jogokat biztosít a „népi németeknek”, joguk van a szociális- és társadalombiztosítási ellátásra, szülõföldjükön szerzett nyugdíjukat német szabályok szerint kapják meg, végzettségüket elismerik, számukra német nyelvtanulási és elhelyezkedési lehetõségeket biztosítanak. A betelepülés évenkénti és tartományonkénti kvótához van kötve, így a benyújtott kérelmek elbírálása gyakran évekig elhúzódik

Olaszország

A 2000. december 20-át követõ 5 évben (optálás) mindenki, aki az egykori Osztrák –Magyar Monarchiának törvényben meghatározott területén élt, és a saint-germaini békeszerzõdés hatálybalépése elõtt külföldre (Ausztriát kivéve) költözött, egy nyilatkozattal valamint a leszármazási igazolás csatolásával kérheti az olasz állampolgárságot, feltéve, hogy a jelenlegi olasz területeken, vagy a világháborúkat lezáró békeszerzõdések és a határmegállapító osimói szerzõdés értelmében jugoszláv fennhatóság alá került olasz területeken élt 1920. július 16. elõtt. Tehát olasz állampolgárságot kaphatnak olyan személyek is, akik õsei soha nem voltak olasz állampolgárok – akár egy fuiumei magyar is. Olaszország jelentõs támogatást nyújt a külföldön élõ olaszoknak, és 12 mandátum erejéig képviseleti jogot biztosít a parlamentben a külföldön élõ olaszok állampolgároknak

Portugália

Portugália állampolgársági törvénye bizonyíték arra, hogy az európai intézmények elismerik az etnikai alapon megadott állampolgárság tényét. A törvény szerint az állampolgárság megszerzéséhez hat vagy tíz évig kell portugáliai vagy portugál adminisztáció alatt lévõ területen, hatályos tartózkodási engedéllyel élni, attól függõen, hogy az illetõ egy portugálul beszélõ országból jön-e vagy sem. Ettõl a feltételtõl mentesek azonban azon személyek, akik (1) valaha portugál állampolgárok voltak; (2) elismerten portugál származásúak; (3) olyan közösségek tagjai, akik portugál elõdökkel rendelkeznek; és (4) akik Portugáliának szolgálatot tettek, vagy tõlük szolgálatot kértek.

Portugál állampolgárságukat azok veszítik el, akik egy másik állampolgárság megszerzése után kijelentik, hogy nem kívánnak portugál állampolgárok lenni.

Portugália vízummentességet biztosít a volt portugál gyarmatoknak, és vállalta, hogy visszafogad minden brazil állampolgárt, aki túltartózkodik a többi EU-államban, tehát aki a Brazília és a schengeni tagállamok között meglévõ kétoldalú vízummentességi megállapodásokkal visszaélve a schengeni térségben három hónapot meghaladóan tartózkodik, ezzel is elõsegítve, hogy Brazília és a schengeni államok között ne alakuljon ki vízumkényszer. A honosításnál 6 év tartózkodás kell 10-zel szemben, azoknak akik portugál portugálul beszélõ országból jönnek. Ettõl azonban mentesek, akik valaha portugál állampolgárok voltak, elismerten portugál származásúak, olyan közösségek tagja, akik portugál elõdökkel rendelkeznek, és akik Portugáliának szolgálatot tettek, vagy tõlük szolgálatot kértek.

Spanyolország

Spanyolország a latin-amerikai országok állampolgáraival szemben pozitív diszkriminációt alkalmaz, (tehát erre is van lehetõség!), a 90 napnál rövidebb tartózkodásukhoz nem szükséges a schengeni vízum, tartózkodási és munkavállalási engedély kérelmezésekor kedvezményes elbírálásban részesülnek, a honosításnál csak két év tartózkodás kell a tíz év helyett. Spanyolország az alkotmányában is elismeri a többes állampolgárságot. Erre kifejezetten a 11. § (3) mutat rá: az Állam kettõs állampolgársági egyezményeket köthet ibér-amerikai országokkal, illetve mindazokkal az országokkal, amelyeket különleges kapcsolat fûzött vagy fûz Spanyolországhoz (pl.Argentína)

Az Unión kívül:

Izrael

A megfelelõ, ide vonatkozó Törvény értelmében minden zsidónak vallásúnak, házastársának és gyermekének joga van letelepedni Izraelben. Õk vagy bevándorolni szándékozóként, vagy ideiglenes lakosként léphetnek be az országba. Az ideiglenes lakos olyan személy, aki nem szeretne letelepedni, és ezt a megérkezéstõl számított három hónapon belül be kell jelentenie a Belügyminisztériumba, ezután mint az ország állandó lakosa státusz illeti meg, és korlátozott állampolgári jogai is keletkeznek.A tapasztalatok összegzése

Az Európai Unióban nincs egységes állampolgársági politika, a tagállamok saját hatáskörükben szabályozzák a kérdést. A fenti példákból kitûnik, hogy van lehetõség etnikai hovatartozás alapján való pozitív diszkrimináció alkalmazására éppúgy, mint a külhonban élök állampolgárságának megadására.

Mára nyilvánvalóvá vált, hogy az EU keretei között a magyar nemzet határokon átívelõ újraegyesítése nem lehetséges. Ennek kézzel fogható bizonyítéka a schengeni határellenõrzési rendszer bevezetése, amely a kárpátaljai és délvidéki magyarokkal szemben vízumkényszerrel tovább nehezíti a nemzetrészek kapcsolattartását és lehetetlenné teszi a nemzet egységes és egészséges fejlõdését – és eleve kérdéses, hogy ezek a területek belátható idõn belül az Unió részeivé válhatnak –e.
A kedvezménytörvényt, melyet az Európai Unió politikusai kezdettõl nem tudtak hová tenni, értelmezni, s amely Trianon után az elsõ, de mégis csak félmegoldás volt a határokon átívelõ összetartozás erõsítésére, európai uniós vélt vagy valós elvárásoknak megfelelõen kiüresítették. Az egyetlen átfogó megoldás a kettõs állampolgárság lenne. 1996-ban a Magyarok Világszövetsége már felvetette, alanyi jogon minden magyar megkaphassa az állampolgárságot. Míg a kedvezménytörvényt nem, addig a kettõs állampolgárságot már tudnák értelmezni az Európai Unió politikusai.Kékesi Raymund 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Elindult a Játék határok nélkül blog! Részletes információ az összes adásról, melyben a magyarok játszottak + egyéb infó    *****    Florence Pugh Hungary - Ismerd meg az Oppenheimer és a Dûne 2. sztárját.    *****    Megnyílt az F-Zero Hungary! Ismerd meg a Nintendo legdinamikusabb versenyjáték-sorozatát! Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    A Cheer Danshi!! nem futott nagyot, mégis érdemes egy esélyt adni neki. Olvass róla az Anime Odyssey blogban!    *****    A 1080° Avalanche egy méltatlanul figyelmen kívül hagyott játék, pedig a Nintendo egyik remekmûve. Olvass róla!    *****    Gundel Takács Gábor egy különleges könyvet adott ki, ahol kiváló sportolókkal a sport mélységébe nyerhetünk betekintést.    *****    21 napos életmódváltás program csatlakozz hozzánk még!Január 28-ig 10% kedvezménnyel plusz ajándékkal tudod megvásárolni    *****    Szeretne egy olyan általános tisztítószert ami 333 felmosásra is elegendõ? Szeretne ha csíkmentes lenne? Részletek itt!!    *****    Új játék érkezett a Mesetárba! Elõ a papírral, ollóval, és gyertek barkácsolni!    *****    Tisztítószerek a legjobb áron! Hatékonyság felsõfoka! 333 felmosásra elengedõ általános tisztítószer! Vásároljon még ma!    *****    Hayashibara Megumi és Okui Masami rajongói oldal! Albumok, dalszövegek, és sok más. Folyamatosan frissülõ tartalom.    *****    A legfrissebb hírek a Super Mario világából és a legteljesebb adatbázis a Mario játékokról.Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    333 Felmosásra elegendõ! Szeretne gazdaságosan felmosni? Szeretne kiváló általános tisztítószert? Kiváló tisztítószerek!    *****    Ha tél, akkor téli sportok! De akár videojáték formájában is játszhatjuk õket. A 1080°Snowboarding egy kiváló példa erre    *****    Egy asztrológiai elemzés,sok segítséget ad,életünk megtervezéséhez,rendeld meg és küldök egy 3 éves éves elõrejelzést is    *****    Szeretne leadni felesleges kilókat? Szeretné méregteleníteni és tisztítani szervezetét?Csatlakozzon a programhoz még ma!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, kezd az évet azzal, hogy belenézel, én segítek értelmezni amit látsz. A saját akaratod dönt!    *****    Regisztrálj még ma és 5.333 Ft kedvezményt kapsz az AMWAY termékeibõl! Januári leárazások! Amway termékek elérhetõ áron!    *****    Sokan elmentek a Paradox Live mellett, pedig könnyen lehet, hogy egy kiváló animét hagytak ki. Olvasd el, miért.    *****    Megõrültek az árak!Hatalmas nagy kedvezményekkel várlak benneteket!AMWAY termékek elérhetõ áron!Regisztrálj még ma!AMWAY