Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Az Összmagyar Testület Petíciója

 

Az Összmagyar Testület követeli a Trianoni Diktátum ( 1920.06.04.) és a Párizsi Békeszerzödés ( 1947.02.10.) semmissé nyilvánítását !

 

 

 
Tisztelt
ENSZ Háborús Törvényszéke, Európa Tanács, Európa Parlament, Anglia, USA, Franciaország, Oroszország, Németország, Vatikán Állam, valamint az összes többi ENSZ-tagországok kormányai!
Tisztelettel
a Magyar Köztársaság Elnökének, Országgyűlésének, Kormányának!
Az Összmagyar Testület pártok, kormányok és vallásfelekezetek feletti társadalmi szervezet, amelynek 33 országban van tagsága, a magyarok mellett és velük együtt tevékenykednek románok, szlovákok, ruszinok, örmények, osztrákok, zsidók, németek, olaszok, cigányok, franciák, angolok, finnek, lengyelek, amerikaiak, kanadaiak, ausztrálok és más-más állampolgárságú és nemzetiségű személyek. Az Összmagyar Testület 1953-54-ben alakult (fedőnév alatt) az egyik romániai börtönben, fiatal politikai foglyok hozták létre. Hivatalosan csak 1990-ben jegyezte be a Budapest Fővárosi Bíróság a 1087 nyilvántartási szám alatt.
Célunk azonos minden más nemzet öntudatos tagjainak a céljaival: megőrizni nemzetünket, jövője építésében összefogni valamennyi más nemzettel, békességben élni és gyarapodni. Akinek ez ellen kifogása van, az a saját nemzetének is ellensége.
Sajnos az igazságtalan és embertelen trianoni diktátum és a párizsi békeszerződés a magyarságot területileg, gazdaságilag, szellemileg, biológiailag a megsemmisülés szakadékának a szélére taszította. (A szakirodalom kivonatát mellékeljük.) Szinte hihetetlen, hogy még létezik a magyarság! És sok vonatkozásban példát mutat a világnak. Szeretnénk emlékeztetni arra, hogy a világtörténelemben az alapvető demokratikus elveket először Erdélyben hirdették meg és alkalmazták gyakorlatban. (Ma Romániához tartozik.) A magyarság védte Európát a tatár, török hódítókkal szemben, oltalmazta Nyugat kultúráját, keményen részt vett a német, majd olasz egység megteremtésében, az amerikai függetlenségi háborúban mint a függetlenség és a szabadság örök elkötelezettje, állandóan segített más nemzeteknek szabadságuk kivívásában, az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc révén Budapesten kezdődött el a vörös bolsevista rémuralom, a szovjet rabszolgarendszer összeomlása, de a magyarsághoz fűződik a Berlini Fal ledöntésének megindítása is, valamint a közép-európai történelmi-társadalmi átalakulás, a „magyar metamorfózis”, amely jelzőlámpa volt és maradt nagyon sok ország számara. Közben felbomlott a Szovjetunió, Csehszlovákia, Jugoszlávia, megingott és bomladozik a román hegemonizmus is. számtalan nemzetközi vagy kormányközi szerződést érvénytelenítettek, de a MAGYARSÁG SORSA NEM VÁLTOZOTT! A trianoni diktátum és a párizsi békeszerződés súlyos következményei roppant feszültségeket szültek az egész Kárpát-medencében. a nyugati világ ismeri-tudja a magyarság helyzetét, akit nem érint, ne vegye magára a vádat, de mintha módszeresen ki akarnák irtani a magyarságot. Elegendő annyit említenünk csupán, hogy az utóbbi két évtizedben a magyarság létszáma közel kétmillióval csökkent! Ez a katasztrófa főként az elcsatolt területeinken dúló asszimiláló magyarellenes politikának tudható be.
Reméltük, az EU-ba való belépésünk révén javulni fog a magyarság helyzete is, de a jelek éppen az ellenkezőjére utalnak. Félő, hogy az elcsatolt területeink magyar nemzetrészei még silányabb körülmények közé kerülnek, elszigetelődve az anyaországtól és egymástól is. Nemzeti-nemzetiségi vonatkozásban: amit az EU-n kívül nem lehetett megoldani, azt az EU-ban sem lehet rendezni, így a Kárpit-medencében élő magyarok egymásra találásának ügyét sem, sőt tovább folytatódik a magyarokat egyre inkább megalázó asszimiláló politika, hiába emlegetjük a tiroli, svájci, finn stb. példákat. Ez az áldatlan és lehetetlen állapot az EU keretein belül sem oldható meg, nincs is rá semmilyen garancia, sőt a feszültségek tovább gyűrűznek majd.
A TRIANONI DIKTÁTUM és a PÁRIZSI BÉKE szörnyűségét, történelmi szégyenét nem lehet tovább álcázni, toldozni-foltozni, a megoldást halogatni, hanem SEMMISNEK KELL NYILVÁNÍTANI és azután megvizsgálni az ügyek igazságos és emberséges rendezésének a föltételeit és lehetőségeit. Ellenkező esetben az a paradox helyzet áll fenn, hogy csak maga a magyar kormány lép be az EU-ba és az általa képviselt magyarság nem. Hasonló helyzetre lehet számítani a Magyarországgal szomszédos valamennyi államban, amelyek hazánk magyarlakta területének összesen 3/4 részét kapták ajándékba a Trianoni Diktátum és a Párizsi Békeszerződés révén. Ezt cselekedték az 1000 éves központi magyar állammal, Európa védőbástyájával.
Fenti megállapításainkat nemmagyar, tehát idegen szerzők véleményeivel, az általuk közölt adatokkal és tényfelsorolással támasztjuk alá: Ludwig von Lang beadványa. Felhívása Carla del Ponte asszonynak, a nemzetközi törvényszék főügyészének (csatolva).
Kérjük tehát az illetékes nemzeti és nemzetközi fórumokat, hogy éppen az európai egység érdekében is nyilvánítsák semmisnek a TRIANONI DIKTÁTUMOT és a PÁRIZSI BÉKESZERZŐDÉST! Vagy közömbösen szemlélik, végignézik egy nemzet haldoklását, kiveszését?
Mindazért, amit a magyarság tett Európáért és a Világért, nem fizetséget várunk, hanem visszaköveteljük azt, ami a magyarság tulajdona.
Reméljük, felhívásunk megértésre talál a politikai-diplomáciai tényezőknél, s mielőbb gyakorlati intézkedésekre kerül sor. Engedjék, hogy megbocsáthassuk mások bűneit!
Felhívásunkat megküldjük valamennyi illetékes nemzetközi fórumnak, valamint az összes ENSZ-tagállam kormányának a Budapesten akkreditált diplomáciai kirendeltségükön keresztül.
Természetesen tájékoztatjuk a Magyar Köztársaság Elnökét, a Magyar Országgyűlést, a Magyar Kormányt.
A történelmi tétlenség és a tehetetlenség következményeiért az adott kor minden politikusa felelős.

Kelt: Budapest, 2003. augusztus 1.
Az Összmagyar Testület Elnöksége nevében:
Bartis Ferenc író, az Összmagyar Testület alapító elnöke, Dr. Molnárfi Tibor statisztikus-demográfus, főtitkárDr. Kosztín Árpád jogász-történész, alelnök
 
 

Forrás: http://www.nemzetifront.hu/modules.php?name=topics&file=lista&topics=irasok

A témához kapcsolódó menüpont:

Az Összmagyar Testület állásfoglalása kettös állampolgárságról

Eljött az ideje annak, hogy a történelmi parancsot teljesíteni kell: a Magyar Országgyűlés az alkotmánymódosításkor iktassa külön cikkelybe a következő cikkelyt:
„Minden magyar vagy magát magyarnak valló fizikai személy, bárhol éljen a világban, a magyar Szent Korona fennhatósága és oltalma alá tartozik, s ennél fogva joga van a magyar állampolgárságra is.”
Ennek megfogalmazásához és jóváhagyásához nincs szükség sem az EU hivatalnokainak a rábólintására, sem a szomszédok fogvicsorgató igenlésére, hiszen ez kimondottan belügy.
Javaslatunkat tessék az Országgyűlés elé terjeszteni!

Budapest, 2003. július 29.

Az Összmagyar Testület Elnöksége nevében:
Bartis Ferenc író, az Összmagyar Testület alapító elnöke,
Dr. Molnárfi Tibor statisztikus-demográfus, főtitkár,
Dr. Kosztin Árpád jogász-történész, alelnök

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség