Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Az UNY beadványa a magyar igazságért

http://web.cetlink.net/~szittya/ENSZ%20hatarrevizio.htm

 

             HATÁRREVIZIÓS KÉRELEM AZ ENSZ HÁBORUS TÖRVÉNYSZÉKÉHEZ ! 
 
                                                                                                           U N Y
                                            UNITED NATIONS OF YOGA
Postal address: 134,IV Sveavagen                Telephone: 00468-15 62 70          Website:                     Bank:
                                                                                                                www.nexus.hu/unyngo            Skandinaviska
S-113 50 Stockholm 21                                                                                 E: unyz@tar.hu                            Enskilda Banken
SWEDEN                                                                                                                                                       5212-34-62071
 
 Őexcellenciája
Madame CARLA del PONTE
A Nemzetközi Törvényszék Főügyészének
 
Egyesült Nemzetek Szervezete
Háborús Törvényszéke
 
Az EURÓPAI BÍRÓSÁG
Elnök Urának és
Főügyész urának: G. C. Rodriguez Iglesias
 
Részére
 
Stockholm, 2002. aug. 20.
a világbékemissziót 60. éve (1942.aug.20-2002.aug.20.) között
alázattal szolgáló United Nations of Yoga születésnapján:
 
Tárgy:   - népbüntetés szerződésbe foglalása miatt
 
·                                az eredeti kislétszámú szerződő felek létszáma, fennhatósági területei            
      módosulása/növekedése miatti szerződéskötés:
·                                a nemzetközi bíróság határozata alapján szerződések érvénytelenítése,
·                                 a megnövekedett, új létszámú szerződő felek között az 1920. évi Trianoni és
      1947. évi Párisi   Békeszerződések megkötésének,
      újratárgyalásának elrendelése az Érdekeltek között
 
                                                      1.§.
      A sokezeréves, Mahatma Gandhi által is így vallott JÓGA ETIKA-MORÁL szerint:
A NEMZETEKnek és legfőbb FÓRUMAIKNAK      be kell látniuk, hogy
„az IGAZSÁG, az igazságszolgáltatás a békesség istene. A békesség istene pedig: az igazság, igazság-
szolgáltatás.”
 
                                                      2.§.
      Az UNY= UNITED NATIONS of YOGA azért alakult meg (1942-ben augusztus 20-án), hogy
a nemzetek közötti háborúkat kiváltó szenvedélyes gyűlölködést
az IGAZSÁG érvényesítésével, az IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS harmóniát teremtő  útján haladva
biztosítsa a nemzetek életében, és teremtsen,  békességet.
 
                                                      3.§.
      Az UNY ezt az előterjesztését mint az ENSZ UN ECOSOC világszervezetével 1975 óta,
ill. az UNICEF / ENSZ Gyermek Világszervezetével 1983 óta társult, konzultatív státussal felruházott
Non-governmental Organization / NGO / civil -nem-kormányzati- szervezet teszi meg.
 
                                                      4.§.
       Fennállása óta a stockholmi világközponttal működő UNY több előterjesztésében kérte
       az Egyesült Nemzetek  ILLETÉKESEIT:
KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATBAN  HATÁRREVÍZIÓT rendeljenek el
a MAGYAR NÉP javára.
 
                                                      5.§.
      A győztes hatalmak a legkevésbé  bűnös, kis magyar népet büntették meg a legeslegjobban.
 
                                                      6.§.
      Az UNY / UNY SCJ kéri, haladéktalanul segítsék elő, hogy az összemberiség elkerülje
a közelítő harmadik világháború kitörését a rendezetlen politikai és nemzetközi jogi kérdések miatt.
 
(a)                Ennek érdekében hozzanak létre egy szerződést felülvizsgáló Bizottságot.                                                                  E nemzetközi Bizottság szakértői meghallgatásához az UNY /  UNY SCJ 12 szakértővel járul hozzá.
(b)               Döntsék el, hogy az EGYENLŐ ELBÁNÁS ELVÉT ÉRVÉNYESÍTETTÉK-e vagy nem  érvényesítették TRIANONBAN (1920) és PÁRISBAN (1947) a MAGYAR NÉPPEL szemben akkor, amikor kollektív büntetést szabtak ki rá…
(c)                Az UNY SCJ megállapította,  hogy  a NÜRNBERGI KATONAI BÍRÓSÁG, amikor Németország  (második világháborús) VEZETŐIT felelősségre vonta  és MEGBÜNTETTE:
(d)               akkor a NÉMET NÉP  felelősségét  nem állapította meg.
 
Tehát kollektív büntetéssel Németország népét NEM sújtották.
 
Ez a fenti tény azt is bizonyítja, hogy Trianonban (1920) és PÁRISBAN (1947)
a világháborúk kitöréséért éppen a legkevésbé felelős kis magyar néppel  szemben sértették meg
a nemzetközi jog sarkalatos követelményét:
 
az egyenlő elbánás elvét.
 
 Sőt. A magyar néptől megtagadták az ÉLVEMARADÁS ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT is !!!
Az  UNY NGO /  UNY SCJ kéri fenti igazság mérlegelését.
 
(a)                Az UNY /  UNY SCJ kéri a t. nemzetközi Bíróság Bizottságát, szíveskedjék tekintetbe venni Lloyd George, H.Pozzi, Lord Rothermere, H. Mitterrand, Lord Newton, R. Cecil, Nicholson Harold Nitti, Bullit. nyilatkozatait.
(b)               Kérjük, hogy az elhangzottak mérlegelése alapján a Tisztelt semleges álláspontú  nemzetközi bíróság Bizottsága mondja ki, hogy a magyar népre vonatkozó  TRIANONI (1920) és PÁRISI (1947) BÉKEDIKTÁTUM,               mivelhogy KOLLEKTÍV BÜNTETÉS,
(c)                mert megtagadta a magyar nép ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT A NÉMET NÉPPEL szemben, mert lényegében HALÁLRA, eddig 82 éven keresztüli kínzással előbb-utóbb megvalósuló  halálra sújtotta az ártatlan, kis magyar népet,
 
EZÉRT:
 
A MAGYAR NÉPET SÚJTÓ TRIANONI ÉS PÁRISI BÉKESZERZŐDÉS:
 
ÉRVÉNYTELEN.
 
            De a  magyar és székely nemzet összefüggésében a trianoni és a párisi békeszerződések
            még egy alapvető okból is érvényüket vesztették. Miért?
 
            Mert Trianonban és Párisban a győztes hatalmak részéről ugyanazok írták alá és
            ugyanazok érdekében hoztak kedvező békeszerződést akikre 1920-ban és 1947-ben
            vontakozott. Csakhogy.
                        E két békeszerződés diktálói és kedvezményezettjei, a régi szerződéskötő felek
            és az új kedvezményezettek is, mint szerződéskötő felek azóta alapvetően - identitásukban
            is - megváltoztak.
Felfogásuk, mentalitásuk, belátásuk is méltányosra, fennhatósági területük kisebbre vagy
nagyobbra változott. De a kedvezményezettek - mint szerződésbe foglaltak létszáma
és uralmi-hatalmi területe is adott állam esetében kb. 4-szeresre nőtt.
 
HA pedig egy SZERZŐDÉS több vonatkozásban érvénytelen: A KÁROSULTAT
JOGORVOSLATKÉNT:
visszatérítés, KÁRTALANÍTÁS, elégtétel illeti meg. Főként akkor, amikor ez a szer-
ződés az istenadta népet sújtotta és sújtja.
 
Emiatt UNY /  UNY SCJ  az Önök BÍRÓSÁGA Bizottságát is felkéri, hogy
egyrészt
Magyarország, ROMÁNIA, SZERBIA, HORVÁTORSZÁG, AUSZTRIA, SZLOVÁKIA,
CSEHORSZÁG, SZLOVÉNIA, UKRAJNA KORMÁNYAIT,
másrészt a SZOVJETUNIÓ UTÓDÁLLAMAIT, így:
OROSZORSZÁG, ÖRMÉNYORSZÁG, TADZSIKISZTÁN, KIRGIZISZTÁN,
KAZAHSZTÁN, LETTORSZÁG, LITVÁNIA, ÉSZTORSZÁG,GRÚZIA, FEHÉROROSZORSZÁG KORMÁNYAIT
 
szíveskedjenek
 
szerződésbontó és új szerződést kötő egyezkedő tárgyalásra
 
hivatalosan felhívni, és a világbéke megszilárdítása érdekében, a tarthatatlan
nemzetközi jogi helyzet rendezésére, a  mondott nemzetközi szerződések elégtenségéből
fakadó rendezetlen politikai kérdések felszámolása érdekében, egyetemes nemzetközi
érdekből, valamennyi fél érdekét harmonikusan szolgáló tárgyalásra meghívni,
s a felekkel történő előzetes egyeztetés után tárgyalási időpontot kitűzni.
 
 
                                                      7.§.
      Tisztelt nemzetközi Bíróság, jogi Fórum!
 
Az UNY NGO az 5 kontinens és a szigetvilág területén élő kb. 600 millió CIVIL és
VALLÁSOS BÉKESZERETŐ közösségei nevében , akiknek érdekét az UNY = United
Nations of Yoga
immár 27-ik éve az Egyesült Nemzeteknél egyedül képviseli,
az összemberiség boldogulása, fellendülése, gazdasági prosperitása és háborúmentes
harmadik évezredbeli békés sorsáért aggódó lélekkel kénytelen volt KÉRELMÉT ÖNÖK,
a t. nemzetközi Bíróság t. Bizottága  ELÉ terjeszteni.
 
A kis magyar népre egy nemzetközi, sokszoros összefüggésű és tragikus bilincsekbe kényszerítő
SZERZŐDÉST, egy jogi formulát kényszerítettek rá. Mégpedig a legtökéletesebb, kivédhetetlen
ERŐSZAKKAL. Mely erőszakkal szemben ez a 2 világháborúért alapvetően ártatlan,
belekényszerített, belehajszolt, 82 éve gúzsba kötött és megbénított kis nép tehetetlen volt.
És egy rossz, VELEJÉIG ROSSZ nemzetközi SZERZŐDÉS a magyar, székely népet
82 ÉVE BÜNTETI:
 
Olyan BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSE MIATT, amelyet a magyar és székely nép
SOHASEM, Ő sohasem követett el. Az UNY NGO /UNY SCJ mint az Egyesült Nemzetek
189 tagállamának alázatos szolgája, aki Mahatma Gandhival vallja és vállalja, hogy
az IGAZSÁG, igazságszolgáltatás: a BÉKESSÉG ISTENE. A BÉKESSÉG ISTENE: az igazság,
igazságszolgáltatás szükségtelen késedelem nélküli, maradéktalan megvalósítása, szolgáltatása és
fenntartása.
 
Az UNY NGO /UNY SCJ KIÁLL a 82 esztendős büntetését
 
bűncselekmény nélkül szenvedő,
életkeresztre feszített, nemzetközi erőszakkal halálra ítélt magyar nép mellett
és KÖVETELI: a t. Bíróság Tagjai és a bíróság keretében megalakítandó Bizottság Tagjai,
valamint pedig az 1920. évi Trianoni és az 1947. évi Párizsi Békeszerződésben érintett
Szerződő Felek (és jogutódjaik)
 
ADJANAK a MAGYAR NÉPNEK IS IGAZSÁGOT!
 
IGAZSÁGOT MAGYARORSZÁGNAK !
 
Mély tisztelettel
 
Zoltán Lemhényi
UNY NGO főtitkár,
UNY NGO főképviselő az ENSZ és az UNICEF-nél
      (New York, Geneva, Vienna)
UNY SCJ tanácsvezető főbíró
Karma Sö-nam Wang' Chuk buddhista szerzetes
 
Utóirat: E-mail választ: unyz@tar.hu címre  vagy postacímen:
 
      Sveavagen 134 , 4th fl. 113 50 Stockholm, Sweden   -re kérjük  továbbítani
 
____________________________________________________________
Postal address: P.O.Box: 21089                Telephone: 00468-15 62 70    Website:                       Bank:
                                                                                                                                                                Skandinaviska
S-100 31 Stockholm 21                                                                                 www.nexus.hu/unyngo         Enskilda Banken
SWEDEN                                                                                                                                                5212-34-62071
___________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                U N Y
                             UNITED NATIONS OF YOGA
Postal address: P.O.Box: 21089                Telephone: 00468-15 62 70                         Bank: Skandinaviska
S-100 31 Stockholm 21                 Carpathian Region tel.:003679420908     Enskilda Banken
SWEDEN                                                                                                                   5212-34-62071
 
 
 
To
          the Court of Justice of the European Communities
 
                                                                             UNY No.: UNY/…/TRIsto
Stockholm, 20 August 2002, on 60thAnniversary of UNY NGO and its world peace mission
 
Right Honourable Members of the Court,
 
Hereby we are making a statement of claim on behalf of an international NGO seated in Stockholm, focussing our attention on a nation reduced to a long standing suffering in the middle of our European Continent due to an 82-year-old act of injuctice:
 
1, As is held by the many-thousand-year-old  yoga ethics and morality, and was equally held by Mahatma Gandhi:
 
Nations as well as their supreme fora will have to recognize that
'Truth and Justice is the God of Peace' and that 'the God of Peace is Justice and Truth' .
 
2, UNY = UNITED NATIONS of YOGA had been established (in 1942) to realise the power of the God of Peace by enhancing Justice and neutralizing hatred, the root of all wars, between Nations; and by going on the way of Justice.
 
3, UNY has been executing this objective as a neutral organization working in the framework of UN ECOSOC since 1975 and since 1983 as belonging to UNICEF's framework, as an NGO in consultative, basing, operating and administrative status, and is, as such, hereby placing this case before the honourable international Court.
 
4, Ever since its foundation UNY has asked the responsible officials of the UNO either directly or indirectly to order a revision of State borders of Hungary in a Resolution by the UN Assembly in favour of the Hungarian Nation.
 
5, It was an outragingly senseless act, because of its injustice, to wage the utmost punishment on the minor nation of Hungarians who bore indeed the least of responibility for the Ist and IInd World Wars.
 
6, Whereby this Hungarian nation, ever a poising power located between the Slave and German populaces, a guardian of European balance of power through 1100 years of history bearing immeasurable sacrifice thereby, became bereft of the two-thirds of their territory and one-third of their kins as was ruled in 1920 in Trianon (the Hungarian part of the Versailles Peace Teraty) and in 1947 in Paris.
 
5, As ones serving neutrally and peacefully each and every member State of the United Nations, in the self-sacrificing, altruistic and humble service of the God of Peace, we are beseeching YOU to lend your immediate help so that Humankind could avert the approaching outbreak of a third world war.
 
            (a) In the framework of that noble effort you are kindly asked to establish, within your Court,
                        a Committee of international and neutral standing, a Committe of Ethical-Moral-                           Religious and Political Matters.
            (b) we will be contributing 12 suitably qualified persons to the expert hearings of that Committee.
            (c) That Committee will be to decide whether the principle of equal treatment was applied or               not in Trianon (1920 cf.  supra) and in Paris (1947) untoward the Hungarian nation               when that nation was given a collective punishment. Let us affirm that the Hungarian
                        nation has been suffering this punishment for 82 years now.
            (d) The UNITED NATIONS of YOGA'S SUPREME COURT OF JUSTICE AND
                        HUMAN RIGHTS and for a Better World has decided that the Hungarian people
                        cannot be made responsible for what they were forced, unwilling as they were, to act                    under alternating blackmail from the Nazi Germans and Soviet Russia. This forced
situation was caused by the exercise of power, which is a circumstance to be accounted for by international law.
            (e) UNY and its SCJ have also ruled that the responsibility of the German nation was not               declared or even stated by the international military Court of Nurenberg judging the                    then leaders of Germany, which meant that the German nation was not found                           punishable. That fact then is a bright proof for the wrongs and injustice committed
            against the small Hungarian nation by the Trianon (1920) and Paris (1947) Peace
            Treaties, as it was the least possible responsible for the breaking out of the first and
            second world wars, from which it follows that the rather important principle in                                international law of equal treatment had been violated. What is even worse, that
            political decision had bereft Hungary of the possibility of sustaining i.e. staying alive.
(f) UNY and UNY SCJ and requesting You to consider what has been put forward in the present plea.
(g) We also request that it should be communicated to the parties concerned before being listened, the fact that the Soviet Union or Russia, Yugoslavia, Czechoslovakia as parties concerned by the Trianon and Paris Treaties have by now ceased to exist as unique States and have decomposed.
On the other hand the declarations of the following statesmen and authorities on the subject should also
be known: Lloyd George, H. Pozzi, Lord Newton, R. Cecil, Nicholson Harold Nitti, Bullit.
(h) The aforesaid having been considered your respectful Committee of a neutral standpoint is asked to
declare that the 1920 Treaty of Trianon and the 1947 Paris Treaty of Peace concerning Hungary
is not considered any more valid,
as it was simply collective punishment, as that had bereft Hungarians of an equal treatment in comparison to the German people making them thereby lose an equality of opportunities,
as those Treaties had reduced the innocent Hungarian nation to virtual death for 82 years up till now, which was and has been ever since, a capital punishment waged on a living nation.
 
Therefore those Treaties are, by reasons of fundamental justice and basic principles of international law, invalid.
 
A further reason for the invalidity of those treaties is the fact that the Parties that once had made those treaties, have, by now, undergone absolutely significant changes also in their identity as well as in their mentality, attitudes and thinking.
The number itself of the once Parties to those Treaties is a different one today, as has changed the area of sovereignity of practically each of Them.
 
6, From that it follows that one contract being invalid, the party having borne damages of it must be recompensated for those damages. Especially in such a case whereby the God-blessed nation as a whole is the suffering party.
 
Therefore UNY NGO /UNY SCJ asks the Court to appeal to the governments of the countires concerned i.e.
Hungary, Roumania, Serbia, Croatia, Austria, Slovakia, the Ukraine, Byelorussia, Estonia, Latvia, Lithuania, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzistan, Armenia, Georgia to attend sessions of negotiations that will undo and remake the Treaties concerned, previously mutually coordinated by the Court and those Governments.
 
7, Dear (Mr/Ms Justice or Committe Member), it was our duty to place this request before you in the name of our civilian and religious peaceloving communities represented by us for 27 years now at the UN in an effort to serve the peaceful thriving of all humankind, we have been compelled to do so out of a very serous worry for this difficulty of sustaining peace. The small Hungarian nation had been forced to observe one treaty, a formula of law, but this was done through mere and inhumane force, against which violent force Hungary had been helpless, had no remedy.
Hungary has been punished by an inadequate, essentially wrong treaty for 82 years, for what she had never committed.
UNY NGO / UNY SCJ as followers of Mahatma Gandhi, believing with him that Justice is the god of peace and that the god of peace resides in Justice and in the administering of justice, the earliest and fullest, we are standing up for Hungary, the Hungarian nation who has been suffering, through 82 years a punishment without délit,
a nation that HAD BEEN SENTENCED TO DEATH THROUGH VIOLENCE BY THE INTERNATIONAL COMMUNITY; and demand the Court and the Parties to those Treaties all render justice to the Hungarian nation, too!
 
With deep respect,
                                    Zoltán Lemhényi
                                    UNY NGO Secretary General
                                    UNY SCJ Chief Justice
 
E-mail responses are expected to be sent to : unyz@tar.hu, or to the postal address: POBox21089, 10031Stockholm 21, SWEDEN
 
Please further this message.
____________________________________________________________
Postal address: P.O.Box: 21089                Telephone: 00468-15 62 70    Website:                       Bank:
                                                                                                                                                                Skandinaviska
S-100 31 Stockholm 21                                                                                 www.nexus.hu/unyngo         Enskilda Banken
SWEDEN                                                                                                                                                5212-34-62071
___________________________________________________________________________________
 
 
 

 

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség