Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Benesi-dekrétumok
A Benesi - dekrétumok
 
A Benesi-dekrétumok törvénybe iktatásának időszaka a Csehszlovákiába szakadt magyar nemzetrész egyik legválságosabb,legtragikusabb korszakát jelenti. Az egész magyar nemzet önismerete szempontjából nagyon fontos tudni ezekről a dolgokról. A Benesi-dekrétumok és egyéb diszkriminatív törvények és rendeletek ( az ún. Kassai Kormányprogram törvényei)" jogalapot" és " törvényes kereteket" biztosítottak a két legnépesebb- a magyar és német- nemzeti kisebbség embertelen meghurcolására, mélységes megalázására a kommunista időszakban. Mindez tabunak, olyan tiltott témának számított és számít még ma is, melyről még nyilvánosan szót ejteni sem volt szabad, de ma is felháborodnak a szlovákok és csehek, ha ez szóba kerül és hivatalos körök még ma sem veszik szívesen, ha szóba hozzák őket. Miért? Mert a nemzeti kisebbségekkel szemben 1944-49 között ( de korábban is) Csehszlovákiában elkövetett szégyenteljes intézkedések ( állás- és állampolgárság-vesztés, vagyonelkobzás,csehországi rabszolgaság, kitelepítés ,reszlovakizáció, koncentrációs táborok stb.), melyek pusztán a magyar szóért a tettlegességet megengedték, máig szégyellnivalót ,rút bélyeget jelentenek. Vagyis a Benesi-dekrétumok és azok " holdudvara" ma is aktuális kérdést, máig megoldatlan problémát jelentenek, mivelhogy a törvényeket nem hatálytalanították ezek továbbélnek és bármikor jogszerint alkalmazni is lehet ezeket. A Benesi-dekrétumokat beépítették az 1948 utáni törvénykezésbe is. A a kollektív jogok csorbítása, a törvények  szellemisége ma is erősen kisért, negatív irányban befolyásolja úgy a cseh mint a szlovák államban a törvényhozást és a kisebbségi politikát a kárpótlástól az emberi jogokig, de a magyar külkapcsolatokat is mérgezi, hatálytalanításuk fölöttébb kívánatos lenne. Mindez egyelőre EU-s jóváhagyással történik. Meg kellene vizsgálni, hogy e dekrétumok összhangban vannak-e az EU jogrendszerével, biztosan kiderülne,hogy nem. Ha pedig  nem, akkor visszamenőleges hatállyal érvényteleníteni kellene, beleértve a kárpótlás és bocsánatkérés kérdését is. 
A kitelepítések következtében nagyons sok helyen Felvidéken a teljesen magyar falvakból szinte teljesen vagy túlnyomórészt szlovák települések lettek, a magyar emberek házaiba szlovákokat telepítettek be az északi területekről vagy kis számban átjött  magyarországi szlovákokat.
A lakosságcsere úgy zajlott, hogy a magyarokat 50 kg-os csomaggal, kényszerrel telepítették ki, a szlovákok Magyarországról önként jöhettek minden mozdítható ingóságukkal, de ezzel a lehetöséggel csak kevesen éltek, egyrészt mert számarányban nem volt annyi szlovák mint, amennyi magyart akartak áttelepíteni, másrészt abból a kis számú szlovákból is akik Magyarországon maradtak csak a szegényebbek települtek át Csehszlovákiába szerencsét próbálni illetve jobb körülmények közé a magyarok üresen maradt házaiba.
A szudéta-németeket elűzték, ma is találhatók Csehországban ezen a vidéken teljesen holt, lakatlan fantom- városok és falvak ,de csehekkel benépesített települések is.
Egy-két fogalom ezekből a dekrétumokból:

"Reszlovakizáció"- 1945-ben azt a magyar családot, amelyik nem vallotta magát szlováknak 50 kg-os csomaggal kiutasították az országból Magyarországra, gyakran 24 órán belül el kellett hagyni a lakóühelyét vagy kényszermunkára vitték Csehországba marhavagonokban és a házaikba szlovákokat költöztettek.
Az elmélet arról a tőről fakad, hogy a törvényhozók szerint az itt élő emberek úgyis csak elmagyarosodott szlovákok voltak, ezért ők csak vissza-szlovákosítják őket ( innen a reszlovakizáció kifejezés), aki nem írta alá azt a nyilatkozatot ,hogy ő és családja szlovák ( nem számított hogy nem beszéli a szlovák nyelvet) azt teljes vagyonelkobzás mellett kiutasították vagy internálták. Itt van a máig is nagy jelentőséggel bíró történelem hamisításnak a következménye ! Nem szabad megengedni, hogy egészen idáig, ilyen tettekig fajulhasson az egyes emberek számára csak "nevetségesnek" tűnő történelem-hamisítás.

A "kollektív bűnösség"elve azt jelenti,hogy minden magát magyarnak vagy németnek valló emberre érvényes aki Csehszlovákiában él.

A "homogenizálás" fogalma is megtalálható, ami a törvény szerint azt jelenti, hogy homogén szlovák és cseh nemzetállamot kell létrehozni,nemzeti kisebbségektől mentesen. Ennek módja a reszlovakizáció ( asszimilációra való kényszerítés) valamint a magyarok ki- és szlovákok betelepítése.
Sok olyan felvidéki falut lehet felsorolni, ahol a kitelepített magyarok házait szlovákok lepték el és most már egy túlnyomó többségben szlovákok lakta települést találunk, mert ez lett belőle, de a városok helyzete is hasonló.
A törvény megengedte azt, ha az utcán valaki magyar nyelven megszólal egy szlovák ember vagy a karhatalom büntetés nélkül megpofozhatja vagy megverheti emiatt. Élő példák sora van arra, hogy az egyik napról a másikra magyar iskolából szlovákká lett iskolába küldött szlovák tanító ( a magyart internálták, az közveszélyesnek minősült) a kisdiákokat keményen bottal ütlegelte azért, mert a szünetben vagy az órán magyarul merészeltek megszólalni . Még élnek ezek az emberek és emlékeznek rá!
Az egész későbbi közigazgatás kialakítását ezek a törvények befolyásolták ( városok vezetőit, gazdasági ,közigazgatási intézmények vezetőit, pártfunkcionárusokat a szlovák nemzeti asszimilációs eszme iránti elkötelezettség alapján nevezték ki és olyan gazdaságpolitikát találtak ki, hogy a magyar területekre kedvező körülmények között ömölhessenek az északi vidékekről szlovákok munkát vállalni és letelepedni) .
1948-ban és az ezt követő időszakban a kommunisták hatalmi színrelépésekor Benes dekrétiumait nem hatálytalanították, de külföldi nyomásra alapján a brutalitást tompították, a törvények mellé titkos záradékokat iktattak a törvény további alkalmazhatóságáról és alkalmazták is. Az asszimiláció elvét és ennek szükségességét megtartották, nem szüntették meg .

Részletesen tanulmányozható a téma az Edvard Benes Elnöki Dekrétumai avagy a magyarok és németek jogfosztása , a Pannónia Kiadó által 1996-ban kiadott könyvben, a www.magyarhaz.hu 
 honlapon megrendelhetö.
Megrázóan ír a hányatott sorsú felvidéki magyarságról Janics Kálmán A hontalanság évei című könyvében.
 
Egy kis betekintés a Benesi dekrétumokba ( részletek Skrivanek Dániel írásából):
"A jogfosztottságot a legvilágosabban a hírhedt kassai kormányprogram (1945. április 5), vagyis a Benes-dekrétumok mondják ki (a magyarok kollektív jogfosztásáról szóló 8. fejezetet a kommunista Gottwald fogalmazta meg). Vígh Károly munkája a következőképpen foglalja össze ezeket az intézkedéseket (124.old.):

-         a magyarok vagyonának állami felügyelet alá helyezése

-         a magyar közalkalmazottak elbocsátása, nyugdíjuk megvonása

-         a magyar nyelvhasználat betiltása az egyházi szertartásokon

-         a papok Szlovákiából való kiutasítása

-         a magyar hallgatók kizárása az egyetemekről

-         a magyar kulturális, társadalmi egyesületek feloszlatása, vagyonuk elkobzása

-         a magyarok házaikból, lakásaikból kártérítés nélkül kitehetők

-         a magyarok üzleteinek, műhelyeinek zárgondnokság alá vétele

-         a magyarok bankbetétjeinek befagyasztása

-         közhivatalokban tilos a magyar nyelvhasználat

-         magyar újság, könyv kiadása tilos

-         magyarnak rádiója nem lehet

-         magyar ember polgári keresetet nem indíthat, vádló nem lehet

-         magyarok közmunkára bármikor, bárhová, bármennyi időre igénybe vehetők, államérdekből.

   E rendeleteket – a Benes dekrétumokat – a mai napig nem törölték eli, értük soha senki nem kért bocsánatot. ....a magyarság eme égbekiáltó meghurcoltatásairól szinte tilos beszélni. Egy EU-tagállam jogrendjének részét képezik.

   A kassai kormányprogram kiváló alapot biztosított a  barbároknak a magyarok zaklatásához, üldözéséhez. A 88. számú elnöki rendelet értelmében kezdődött el a magyarok Csehországba való kitelepítése, deportálása. Hiába ellenezték mindezt a nyugati hatalmak, a cseheket ez már vajmi kevéssé érdekelte. Az államot megkapták tőlük, a többi nem érdekelte őket. A Nagy Testvér, a szovjet vezetés mellettük állt. A nagyhatalmak tiltakozása is erőtlen volt, az is csak pusztán a látszat kedvéért. A deportálásokat nem akadályozta meg semmi. A magyar kormány – látva a világ közönyét (és nyilván a saját magatehetetlenségét – belement a csehszlovák-magyar lakosságcserébe, mégpedig minden feltétel nélkül (1945. február 27-én írta alá Gyöngyösi János külügyminiszter az erről szóló egyezményt).

 Az ún. reszlovakizáció is azt a célt szolgálta, hogy a lehető legkevesebb magyarral kelljen számolni a Felvidéken. Ez az elmélet abból indult ki, hogy a magyarok voltaképpen elmagyarosított szlovákok, akiknek most megadják a lehetőséget a nemzet keblére való visszatérésre. Sajnos sokan tagadták meg magyarságukat, ám nem szabad velük szemben elhamarkodott ítéletet hozni. Persze sokan voltak már akkor is, akik hasznot és előnyöket reméltek újonnan szerzett szlovákságuktól, mint ahogy ma is vannak ilyenek. Ám a többség pusztán élni akart. Egy átélt borzalom - a világháború - után, egy következő borzalom idején.

   Nem lehetséges – nem is állt szándékomban – egy ilyen rövid terjedelmű írásban részletesen tárgyalni a 40-es évek 2. felének felvidéki történéseit. Célom csupán az emlékezés és az emlékeztetés: a sötét múlt még nem zárult le. A benesi törvények még ma is élnek, s ennek következtében a jogfosztott és kifosztott magyarok máig nem nyertek kárpótlást.

  Amíg ez nem történik meg, nem lesz igazság ezen a földön – a felvidéki magyar földön. "

 

A Benesi -dekrétumokat beépítették az 1948 utáni törvényhozásba- titkos záradékokat csatoltak bizonyos törvényekhez a kollektív bűnösség elvének megfelelően,melyek most is érvényben vannak, senki nem nyilvánította ezeket semmissé, bármikor jogszerűen lehet ezeket alkalmazni és elő is kapják ezeket,ha szükség van rájuk ( kárpótlás, kínkeservesen létrehozott magyar egyetem létrehozásának évekig történő akadályoztatása, nyelvtörvény létrehozása, hivatalos nyelv és etnikai alapú közigazgatási területrendezés, főiskolai-egyetemi felvételiknél ,ha 10% fölötti a magyar középiskolákból jelentkezettek száma és többen jó eredményt érnek el mint amennyi belefér a felvételt nyerők 10%-ba, nem veszik fel őket mert magyar iskolából jöttek, mert 100 jelentkezőből csak 10 diák tanulhat magyar iskolából. Csodálkozunk, hogy szlovák nyelvű gimnáziumba adják a gyerekeket a szülők ? A mai viszonyok között is ezt az asszimilációs kártyát bevetik az intézményekben és jogszerint bevethetik mert törvény van rá .Az USA-ban fordított a helyzet, ami szintén nem jó, ott a "pozitív diszkrimináció elve" érvényesül az egyetemi felvételiknél feketékre vonatkoztatvaa feketéknél alacsonyabb pontszám elérése is elegendő a vizsgához, szemben egy fehér emberrel akinél ez nem elegendő - emiatt már számos egyetemista tüntetés is volt a hallgatók egyenjogúságáért az USA-ban.

Visszatérve Szlovákiára (és Csehországra is érvényes): milyen ország az , ahol a polgári (!) törvényekhez titkos záradékokat csatolnak és ezek még ma is érvényben vannak?  ( http://www.e-m-i.hu/?q=node/80 ) A magyaroktól elkobzott földek utáni kárpótlást is a Benesi -tövények akadályozzák, most 2005-ben is. A földek évszázadokon keresztül öröklődtek úgy mint bármilyen ingóság vagy ingatlan. A Magyar Királyságban nem számított milyen nemzet fia volt a tulajdonosa. 1920-ban és 1945-ben szintén a magyar birtokokat elkobozták ellenszolgáltatás nélkül és szétosztották az "államalkotó nép" tagjai között. A magyar család tovább nem örökölheti a földet vagy ingatlant és ma sem igényelheti vissza a saját családi birtokát, amelyet 1920 előtt szerzett  vagy kapott királyi adományként mondjukk a XIX. századbana mai kárpótlásban másról van szó, itt a kommunisták által államosított és elkobzott földekről, ennek kárpótlását elindították, kiszúrták az emberek szemét banális értékű kárpótlási jegyekkel és bizonyos fokú visszaigényléseknek helyt adtak, de ez egy teljesen más kárpótlási folyamat ,ez nem a magyaroktól elkobzott földek kárpótlása. De a Benesi-törvények alkalmazásakor 1945-ben magyaroktól elkobzott földekért sem indult kárpótlás, akik nem írták alá a reszlovakizációs nyilatkozatot azt kiutasították az országból, azok minden ingóságát elkobozta a Csehszlovák állam. Ekkor még nem a kiommunisták miatt, hanem a diszkriminatív Benesi-törvények miatt történt. Ezek a magyarok kénytelenek voltak elhagtyni szülőföldjüket,mindenüket hátrahagyva. Vannak akik még most itt élnek közöttünk. 
 
 
A nemzetközi jog a névhasználatról: Személy- és helynevek kérdése egy nem hivatalos nyelvet beszélô kisebbség esetén. http://www.geocities.com/thunsor/kisebbsegijogokanemzetkoziben.pdf 

"Ez a jog egyértelműen ismert a nemzetközi jogban, mint a magán- és családi élethez való jog része.5 Valószínűleg az etnikai és nyelvi kisebbségek jogainak is része a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 27. cikkelye alapján. Emellett egyre több olyan nemzetközi és regionális szerzôdés és más dokumentum tartalmazza, amely a nemzeti, nyelvi vagy etnikai kisebbségekkel foglalkozik.6 Egyik állam sem tilthatja meg senkinek sem azt, hogy olyan neve vagy vezetékneve legyen, amely nem a hivatalos nyelven van, vagy amelyet nem tartalmaz egy elôírt lista. A nevek és a vezetéknevek azonosítanak valakit a családján vagy közösségén belül, s így a magán- és családi élet elválaszthatatlan részét képezik. Amikor néhány évvel ezelôtt Bulgáriában betiltották a török neveket, vagy amikor Szlovákia megpróbált bizonyos neveket vagy vezetékneveket magyar származású polgáraira ráerôltetni, az ellenkezett a nemzetközi joggal. Ez nem egy új kollektív jog, amellyel csak bizonyos csoportok rendelkeznek, hanem alapvetô egyéni, emberi jog, amely már része a hatályos nemzetközi jognak."

Mit gátolnak a Benesi-dekrétumok ma?

1. a területi autonómia létrehozását

2. a szabad és hivatalos nyelvhasználatot

3. a magyarok kárpótlását

4. a hiteles történelemoktatást

5. a magyar-szlovák kapcsolatok javulását határokon belül és kívül

6. az érvényes nemzetközi joggal szöges ellentétben állnak

A több hivatalos nyelv megléte egy országban szintén nem kuriózum, mert rengeteg példa van rá az EU-s és nem EU-s országokban is, ez is természetes dolog, ugyanis hasonló lélekszámú országokban mint Szlovákia több hivatalos nyelv létezik ( Belgium, Finnország, Írország,Luxemburg), így a magyarok Szlovákiában (vagy a többi elszakított területen )  nyugodtan kérhetik a magyar nyelv hivatalossá tételét, hisz ezekre van analógia az EU-ban, a szlovák nyelvtörvény diszkriminatív ( ne csak a helységnévtábla mutassa, hogy magyarok lakta településről van szó, hanem például az orvosi rendelőben vagy hivatalokban is kétnyelvű feliratok legyenek, a pósta is kézbesítse a magyarul címzett leveleket)
Svájcról megemlítendö, hogy az egész ország területén három hivatalos nyelv van érvényben - francia,német,olasz. A lakosság 6%-át kitevő olasz nemzetrész nyelve is hivatalos az egész országban! Hány százaléknyi magyar él Szlovákiában? Majdnem 2x6%. Valakinek, lehet,hogy  nagyon furcsa az amit mondok, talán a szlovák viszonyokat ismerve szinte lehetetlennek képzeli el , mert így neveltek - pontosabban kényszerítettek mindenkit és a felvidéki magyarság a megfélemlítés hatására már alig tud elképzelni mást csak ezt ami van, de nem ez az igazság ! Az igazságot igazán csak most tudjuk érvényre juttatni, mert az ehhez jelenleg minden jogi eszköz már megadatott számunkra - leomlottak a vörös birodalom korlátai a gyakorlatban, bár a fejekben még sajnos nem, de az igazi korlátokat a "trianon szindrómának" nevezett jelenség tartja fenn  -  viszont ennek feloldásához közös akarat kell és nem "a jó nekünk már így is"  hozzáállás ! Talán az honlapon felvázolt történelmi háttér  ismertetésénél, a hiteles számok tükrében könnyebben érthetővé válik mindez amit írtam, mert a valós történelmet meghamisítják, átírják, letagadják és a sokszor emlegetett hazugság hosszú szajkózás után már hamis igazságként tündököl egy idő után. Jegyezzük meg: az igazság akkor is az marad, ha kevesen ismerik vagy eltitkolják.( ttp://www.hhrf.org/europaiutas/19994/eu9904.htm  ,a kettősálamplgárságról itt: http://www.kettosallampolgarsag.hu/index.php?name=hirek&database=eupeldak  )
A nemzetközi jog melletünk áll ( Helsinki záróokmány, Hágai Ajánlások,Európai Tanács ajánlások, ENSZ Emberjogi Bizottság ajánlások, sőt a Trianoni diktátum mellékletében csatolt külön dokumentumban is szerepel az autonómia létrehozás lehetősége,melyet a kisantant országai mind aláírtak ) csupán az akarat hiányzik hozzá, a jogi hátteret illetően lásd a kisebbségi dossziét: http://www.geocities.com/hunsor/pdfdokumentumtar.htm?200516

 
Az EU vizsgálja felül a Benesi dekrétumokat, hisz még mindig érvényben vannak, egy részüket bizonyos esetekben alkalmazzák (kárpótlás, autonómia ellen) ez ellentétben áll sok nemzetközi emberjogi alapokmánnyal , sőt az EU alkotmányával is szemben áll ! Ez nem lehet akadálya az autonómia létrehozásának Felvidéken ! Erdélyben több mint 600 ezer ember aláírásával kéri a Székelyföldi Autonómia létrehozását, ez is természetes igény.Dévidéken  évtizedek óta küzdenek az autonómia megvalósításáért mégis mindig van valamilyen ok, ami miatt elodázzák. időhúzással folytatják a további asszimilációt "területrendezés", diszkriminatív törvények révén. http://www.geocities.com/thunsor/tudatosasszimilaciospolitika.pdf


Az USA-ban élő amerikaiaknak az a természetes, ha a magánterületeiken és lakóházaikon amerikai zászló lobog az év minden napján, de ott nem  fognak bántani azért sem ,ha esetleg a magyar zászlót tűzöd ki vagy a "hottentottát". Próbáljuk meg nyíltan kitűzni a magyar zászlót Szlovákiában vagy Romániában vagy Délvidéken a saját házaunkra ! Nem sokáig lesz ablaunk, de zászlónk sem ! Minek provokálni ez a válasz sokak szájából tudom ! Az én válaszom pedig ez: a hottentottát kitűzhetnénk ,de a magyart nem! Amíg a magyar zászló kitűzése provokációnak minősül, addig ott bajok vannak a társadalomban a többségi nép toleranciájával, ha nincs rá jogi forma akkor meg a jogrendszerével, de ezen nincs is mit csodálkozni a szlovákok  85 éves magyarellenes agymosása után. A szlovákokat is félrevezették Benesék ! Sok rossz példát lehet felhozni az USA-ból a globalizáció, amerikanizmus, a mérgezö amerikai szubkultúra vonatkozásában, de a fenti példa viszont a jó példa a toleranciára.
Benesnél nagyobb magyargyűlölő, nemzetközi porondon megjelenő politikus aligha volt a XX: században, erről olvashatunk azok írásaiban akik ott voltak a trianoni béketárgyalásokon fül- és szemtanúként, megfigyelőként vagy akár résztvevőként (Dr.Ádám Sándor műveiben számos idézet található ezekből a könyvekből és memoárokból,de maguk a könyvek bár nehezen, de hozzáférhetök ma is : Henry Pozzi : Les Coupables- Századunk bűnösei ,Párizs 1993 vagy ugyenezen szerzők :Edition Paul Berger- A háború visszatér, Párizs 1934 és Budapest 1935, Nitti: A béke -Róma, 1925, J.E. Montgomery :Hungary The Unwilling Satellite- Magyarország a vonakodó csatlós,New Yersey, 1947,1993,2004  ).
Hlinka a legnagyobb tót nacionalista párt elnöke visszasírta nyilvános beszédében a magyar fennhatóságot ezekkel az őszinte szavakkal 1925.június 4-én kijelentette:
" Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke,mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit mint a cseh uralom hat éve alatt ". Ezt megelőzően 1919.szeptember 4-én mondta Párizsban Bonsal ezredesnek:"Most már tudjuk,hogy extra Hungariam non est vita, si est vita, non est ita-azaz Magyarországon kívül nincs élet,vagy ha van az nem az. Emlékezzék ezredes úr szavaimra:Benes egy becsvágyó csirkefogó,aki még a lengyel Teschent s el akarja nyelni ."
Elnyelte Teschent is , de münchen után 1938-ban a lengyelek tárgyalás nélkül visszavették a sziléziai területeket, annyira magukénak tekintették.Mi azért leültünk tárgyalni Tisoval, de mégis döntőbíráskodást kellett kérni. A döntőbírák eldöntötték a nagyjából igazságos etnikai határokat 1938-ban, visszacsatolták Felvidék nagy részét több mint 800 ezer magyarral, de kb. 180 ezer még mindig odaát maradt Pozsonnyal együtt. 
A legfontosabb következtetések a fentiekböl:
1. Az autonómia , mint a magyarság teljes önrendelkezési jogának megadása és gyakorlása nemhogy nem kuriózum, hanem természetes igény és természetes dolognak kell tekinteni a létrejöttét, hisz rengeteg példa van erre Európában és európán kívül is, ami különösen indokolja  pedig az, hogy a legnagyobb európai kisebbségben élő nemzet vagyunk
2. A több hivatalos nyelv megléte egy országban szintén nem kuriózum, mert rengeteg példa van rá az EU-s és nem EU-s országokban is, ez is természetes dolog, ugyanis hasonló lélekszámú országokban mint Szlovákia több hivatalos nyelv létezik ( Belgium, Finnország, Írország,Luxemburg), így a magyarok Szlovákiában (vagy a többi elszakított területen )  nyugodtan kérhetik a magyar nyelv hivatalossá tételét, hisz ezekre van analógia az EU-ban, a szlovák nyelvtörvény diszkriminatív ( ne csak a helységnévtábla mutassa, hogy magyarok lakta településről van szó, hanem például az orvosi rendelőben vagy hivatalokban is kétnyelvű feliratok legyenek, a pósta is kézbesítse a magyarul címzett leveleket)
Még egyszer mondom, a magyar autonómia iránti igény nem valami rendkívüli, egyedülálló kérés, hanem természetes követelés, már jóval korábban meg kellett volna tenni !
3. A Benesi-dekrétumokat hatálytalanítani kell, mert addig amíg érvényben vannak alkalmazni lehet öket és lehet a nemeztközi jogi normák helyett mindenféle "belügyekbe való beavatkozásra " ( mely lefordítva magyarra: a Benesi-dekrétumokba való beavatkozást jelent ) hivatkozni. A Benesi adut ma is be lehet vetni az oktatásban, nyelvhasználatban, területrendezésben és még más területen is. Továbbá hatálytalanítani kell mert szöges ellentétben állnak a nemzetközi emberjogi normákkal és az EU-s alkotmánnyal is.
4. A nemzetközi jog mellettünk áll csak nem tudjuk ( vagy akarjuk? ) kihasználni a trianon szindróma nyomasztó terhe alatt, pedig éppen ez lenne a megoldás és nem a struccpolitika és kiskapuk keresése ( speciális külhoni magyar útlevél stb.).

A hibák korrekciója nem történt meg ezért ezeket a ma emberének kell rendbehoznia békés eszközökkel, a nemzetközi jogrendszer már van annyira érett, hogy ezek a követelmények léteznek, csak a betarttatással van probléma. Egyébként ugyanez volt a Trianoni diktátum mellékletében foglalt emberi- és kollektív  jogok betarttatásával is a gond- éppen az ellenkezője történt-, senki nem ellenörizte és ordító jogtiprások történtek a magyarokat illetöen .
 
A felvidéki magyarság nem felejt

A Benes-dekrétumok máig tartó hatásai

2005. április. 05.

Forrás: Rockszerda, www.rockszerda.hu

beneseduard.jpg1945. április 5-én, Kassán kihirdették a Moszkvában koncipiált "kormányprogramot", amely jogfosztottá tette az akkor közel egymillió lelket számláló szlovákiai magyarságot, kimondva rá a kollektív háborús bűnösség elfogadhatatlan elvét. A Kassai kormányprogram nyitánya volt annak a magyar- és németellenes rendeletsorozatnak, amelyeket Benes dekrétumok gyűjtőnév alatt tart számon a világ, amelyeket azóta sem helyeztek hatályon kívül, és amelyek máig tartóan sújtják a felvidéki magyarokat. Mától nyilatkozat rögzíti, hogy a felvidéki magyarság ezentúl minden esztendőben nemzeti emléknapot rendez.

Magyar civil szervezetek kezdeményezésére kedden Brüsszelben megemlékeztek a hírhedt Kassai kormányprogram kihirdetésének 60. évfordulóján. Az Európai Parlamentben rendezett meghallgatáson ismertették a Kassai kormányprogram szlovákiai magyarságot máig sújtó hatásait is.

1945. április 5-én, Kassán kihirdették a Moszkvában koncipiált "kormányprogramot", amelynek 8. pontja jogfosztottá tette az akkor közel egymillió lelket számláló szlovákiai magyarságot, kimondva rá a kollektív háborús bűnösség elfogadhatatlan elvét. A Kassai kormányprogram nyitánya volt annak a magyar- és németellenes rendeletsorozatnak, amelyeket Benes dekrétumok gyűjtőnév alatt tart számon a világ, amelyeket azóta sem helyeztek hatályon kívül, és amelyek máig tartóan sújtják a felvidéki magyarokat.

Erre, az Európai Parlament nyilvánosságát élvező, igen jelentős eseményre nem a magyarországi EP-képviselők, hanem az EP katalán tagja, Bernat Joan i Mari teremtett lehetőséget. A Magyarok Világszövetsége képviselteti magát a meghallgatáson. Küldöttségét Rácz Sándor tiszteletbeli elnök, az 1956-os Magyar Forradalom legendás alakja vezeti. A meghallgatás vezérelőadója Dr. Erdélyi Géza, felvidéki református püspök, aki egyben az Egyetemes Magyar Református Tanácskozó Zsinat elnöke, és a Magyarok Világszövetsége Védnöki Testületének tagja. Az MVSZ küldöttségével utazott, és felszólal Brüsszelben Körömi Attila, független országgyűlési képviselő is, aki az MVSZ tagja.

A nemzeti gyász napja címmel kedden Komáromban is megemlékeztek, amelyen beszédet mondott Bugár Béla, a szlovákiai MKP elnöke és Kövér László Fideszes politikus.

A Benes-dekrétumok alapján 60 évvel ezelőtt földönfutóvá tették saját szülőföldjükön az országban élő magyarokat, s elkezdődött magyar családok tízezreinek kitelepítése Magyarországra, illetve deportálása Csehországba. Kedden délután öt órától nyilatkozat rögzíti, hogy a felvidéki magyarság ezentúl minden esztendőben nemzeti emléknapot rendez az éppen hat évtizeddel ezelőtti hírhedt kassai kormányprogram kihirdetésére emlékezve, mert - mint a révkomáromi nyilatkozat rögzíti - "aki nem ismeri a múltját, az kiszolgáltatja önmagát és közösségét a történelmi ismétlődés veszélyének. Egyúttal kifejezzük igényünket arra az erkölcsi kárpótlásra, melyet 1989-et követően a demokratikus szlovák parlamenti képviselet a németek és a zsidó emberek irányában már kinyilvánított. Mivel az eltelt 60 év az igazságos egyéni kárpótlást szinte lehetetlenné teszi, ezért minimumként ragaszkodunk a szlovákiai magyar nemzeti közösség szimbolikus, egyszeri anyagi kárpótlásához" - áll a kedden közzétett nyilatkozatban, melyet Bugár Béla, a Magyar Koalíció Pártja, Száraz József a CSEMADOK, Fehér Csaba a Szőllő Géza Polgári Társulás, Pék László a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség és Mézes Rudolf a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöke, valamint a révkomáromi első nemzeti gyásznap résztvevői írtak alá.

***
Érvényben lévő Beneą-dekrétumok

2/1945. (1945. február 1.) A felszabadult területen a gazdasági élet normalizálására vonatkozó rendkívüli intézkedésekről.
5/1945. (1945. május 19.) A megszállás évei alatt (19381945) kötött vagyonjogi szerződések érvényetlenné minősítéséről és nemzeti biztosok kinevezéséről a németek, magyarok, árulók és kollaboránsok, valamint bizonyos szervezetek és egyesületek vagyonára.
6/1945. (1945. február 1.) A fasiszta bűnözők, az árulók és segítőik megbüntetéséről, valamint a rendkívüli népbíróságok létesítéséről.
11/1945. (1945. március 5.) Az ENSZ azonnali segélyéről és az újjáépítésről (United Nations Relief and Rehabilitation Administration).
12/1945. (1945. június 21.) A németek, a magyarok, valamint a szlovák nemzet árulói és ellenségei mezőgazdasági vagyonának elkobzásáról és haladéktalan elosztásáról.
16/1945. (1945. június 19.) A fasiszta bűnözők, az árulók és segítőik megbüntetéséről, valamint a rendkívüli népbíróságok létesítéséről (ez utóbbit hatályon kívül helyezte a köztársasági elnök 33/1948. sz. alkotmánydekrétuma, amely Szlovákiára vonatkozóan ugyanezt egyben hatályba helyezte).
22/1945. (1945. június 23.) Alkotmány-dekrétum a Csehszlovákia területén kívül kiadott jogszabályokról.
28/1945. (1945. május 20.) Cseh, szlovák és más szláv földművesek telepítéséről a németektől, magyaroktól és az állam ellenségeitől elkobzott tulajdonra.
101/1945. (1945. október 24.) Egyes élelmiszeripari vállalatok államosításáról.
108/1945. (1945. október 25.) Az ellenséges vagyon elkobzásáról és annak a nemzeti újjáépítési alaphoz való csatolásáról (személyes holmijuk kivételével minden magyar vagyonát elkobozták).
 
Kapcsolódó anyag a Benesi-dekrétumokhoz (kattints a címekre):
 
 
 
 
 

Az Emberi Jogok Nemzetközi Törvénye
 http://www.menszt.hu/magyar/emberi.htm

Szeminárium az Európai Parlamentben a Benesi- dekrétumok magyarokat sújtó vonatkozásairól
Brüsszel, 2002. június 24.
 
És itt olvasható a mai szomorú valóság: Tovább >>
 
Eva Maria Barki  levele az osztrák államfönek Gasparovic ausztriai látogatása kapcsán: http://www.hhrf.org/szabadujsag/2005/20/barki.htm  
 
Európa nem türheti a Benesi-dekrétumokat ( Pierre Gillet, a Közép-európai Emberjogi Bizottság elnökénk levele) Tovább >>
 

Duray Miklós: Szabadkőműves volt, fasiszta lett belőle! Neve: Edvard Beneą http://www.hhrf.org/szabadujsag/2005/22/dm-teljes.htm

Kiegészítés Duray Miklós cikkéhez:

 
A hivatalos, nem benesi elképzelések Csehországban a monarchia jövöjét illetöen 1917-ben:
 
Egy erős Duna-menti országok szövetségének kialakítása volt a cél- egyébként Kossuth is ezt akarta annak idején és a monarchiában élö szlávok céljai is ezek voltak még 1917.május 30-án is cseh részröl. Mindez az akkori hivatalos cseh álláspont volt, amikor I.Károly császár összehívta a Birodalmi Tanácsot a megnyitó ülésszakon Frantisek Stanek képviselő a csehek nevében kijelentette,hogy az Osztrák-Magyar Monarchiának föderatív állammá kellene átalakulnia a Habsburg -ház uralma alatt és ebben az államalakulatban a cseh korona országai a szlovák területtel együtt egy szövetségi államegységet képeznének,jóllehet a szlovákokat egyáltalán nem kérdezték meg erről, de figyeljük meg a dátumot, mindez akkor történt,amikor még nagyban zajlott az I.világháború, tehát ebben az időszakban nem feltétlenül csak Benes-féle elképzelések voltak, söt a hivatalos cseh álláspont nem a Benes féle, a monarchiát szétzúzni akaró állásfoglalás volt), tehát cseh részröl egy erős Duna-menti országok szövetsége volt a kívánalom a monarchia égisze alatt. A kis számú dezertörökböl álló Cseh Légiót kivéve a hivatalos cseh hadsereg a háború befejezéséig a végsökig kitartott a monarchia mellett. Nagy mértékben Benes intrikáinak is köszönhetö a trianoni békediktátumban megszabott magyar határok meghúzása. 
 
 
 
 
BENES DEKRÉTUMOK AZ EU-BAN?
 

A Magyarok Világszövetsége által 2002. április 4-én Kéménden /Kamenin/ Szlovákiában rendezett nagyhatású fórumon és nemzetközi sajtótájékoztatón, olyan adatok és tények kerültek nyilvánosságra, amelyek arra késztették az MVSZ vezetőit, hogy a benesi dekrétumok újonnan feltárt magyar vonatkozásait, Brüsszelben az Európai Parlament képviselői előtt is ismertessék.

Az európai föderalistákat tömörítő Európai Szabad Szövetség - az ALE /Alliance Libre Européenne/, az Európai Parlament leginkább kisebbségbarát frakciója ad otthont, és a brüsszeli székhelyű Közép-Európai Emberi Jogi Bizottság, valamint az MVSZ Belgium Országos Tanács támogatja azt a szemináriumot, melyhez az MVSZ tisztségviselőiből és szakértőiből álló testület szolgáltatja a lényeges információt.
Az MVSZ Brüsszelben részvevő küldöttsége:

Esterházy Alice, tiszteletbeli elnök
Erdélyi Géza, református püspök, az MVSZ Védnöki Testületének tagja
Dr. Bödok Alíz, jogász, az MVSZ felkért szakértője
Nagy András, tanár, a benesi dekrétumok áldozata
Borbély Ilona, koronatanú, Havel elnök családjánál szolgált deportáltként.
A küldöttséget Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke vezeti.

A Budapesten megtartott sajtóértekezleten Patrubány Miklós elmondta: \"A Magyarok Világszövetsége ezzel a brüsszeli fellépésével is szolgálja a magyar és az egyetemes közjót. Munkája, bár hatékonyabb mint az előző évtizedben bármikor, a mostaninál is sokkal eredményesebb lehetne, ha a költségvetési támogatás minden előzetes figyelmeztetés nélküli, másfél évvel ezelőtt történt, megvonása nem teremtett volna a 64 éves szövetség életében megalázó anyagi helyzetet. E lehetetlen állapot megszüntetése érdekében a Magyarok Világszö-vetsége az Országgyűléshez fordul, és kéri költségvetési támogatásának helyreállítását.\"

Budapest, 2002. június 20-án
MVSz Sajtószolgálat

Kinek mi a természetes?
szerencsétlen külhonba szakadt magyarságnak már az a természetes, hogy nincs vagy alig van magyar felirat a boltokon, nincs többnyelvű okmány, nincs anyanyelvű ügyintézés stb., és egy női név után "-ová-t" írnak hivatalosan ez csak arra utal, hogy az értékrend megváltozott : " jó ez így is nekünk, már megszoktuk" stb. vélemény alakult ki. Mindezek  ellenére tudom, hogy nagyon nehéz a magyar kisebbségi sors és tisztelet mindenkinek aki megtartotta a magyarságtudatát, a kényszerű   -ovázás ellenére, mert külhonban a magyarság mindig csak védekező pozícióban van. Mindig csak védi önmagát vagy nem védi és beletörődik, kisebb-nagyobb engedményekre kényszerül vagy egyszerűen beolvad.  
Történjen már az végre egyszer 85 év után, hogy a védekező pozícióból egyenrangú pozícióban legyünk, nem támadóban, hanem egyenrangúban. Lent olvasható sok példa a többnyelvűségre és az autonómiákra Európában. Nemzetközi jogok tömkelege írja elő kötlezően ezeknek a természetes emberi igényeknek a teljesítését. Ha hiszi valaki, ha nem  van olyan kívánalom is, ahol leírják azt, hogy az állam köteles olyan hivatalnokot ültetni a többnyelvű települések ügyintézői közé, akik beszélik az ott élő etnikai kisebbség nyelvét. Az ,hogy egy értékrend megváltozik egy külső nyomásra, még nem biztos, hogy az a helyes, ezt azoknak a felvidéki magyaroknak mondom ,akik már beletörödtek a helyzetbe. Tehát ,ha tisztelt beletörödött testvér, annak ellenére,hogy neked már természetes az "-ová ", az egy hasonló szituációban lévö finnországi svéd számára nem lenne az (mondjuk, ha egy svéd nevet finnre kellene lefordítani egy adásvételi szerződésben Finnországban vagy egy olasznak Alberto helyett Albertet kéne írnia Svájcban csak azért mert a németek ott többen vannak mint az olaszok  ).
 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Elindult a Játék határok nélkül blog! Részletes információ az összes adásról, melyben a magyarok játszottak + egyéb infó    *****    Florence Pugh Hungary - Ismerd meg az Oppenheimer és a Dûne 2. sztárját.    *****    Megnyílt az F-Zero Hungary! Ismerd meg a Nintendo legdinamikusabb versenyjáték-sorozatát! Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    A Cheer Danshi!! nem futott nagyot, mégis érdemes egy esélyt adni neki. Olvass róla az Anime Odyssey blogban!    *****    A 1080° Avalanche egy méltatlanul figyelmen kívül hagyott játék, pedig a Nintendo egyik remekmûve. Olvass róla!    *****    Gundel Takács Gábor egy különleges könyvet adott ki, ahol kiváló sportolókkal a sport mélységébe nyerhetünk betekintést.    *****    21 napos életmódváltás program csatlakozz hozzánk még!Január 28-ig 10% kedvezménnyel plusz ajándékkal tudod megvásárolni    *****    Szeretne egy olyan általános tisztítószert ami 333 felmosásra is elegendõ? Szeretne ha csíkmentes lenne? Részletek itt!!    *****    Új játék érkezett a Mesetárba! Elõ a papírral, ollóval, és gyertek barkácsolni!    *****    Tisztítószerek a legjobb áron! Hatékonyság felsõfoka! 333 felmosásra elengedõ általános tisztítószer! Vásároljon még ma!    *****    Hayashibara Megumi és Okui Masami rajongói oldal! Albumok, dalszövegek, és sok más. Folyamatosan frissülõ tartalom.    *****    A legfrissebb hírek a Super Mario világából és a legteljesebb adatbázis a Mario játékokról.Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    333 Felmosásra elegendõ! Szeretne gazdaságosan felmosni? Szeretne kiváló általános tisztítószert? Kiváló tisztítószerek!    *****    Ha tél, akkor téli sportok! De akár videojáték formájában is játszhatjuk õket. A 1080°Snowboarding egy kiváló példa erre    *****    Egy asztrológiai elemzés,sok segítséget ad,életünk megtervezéséhez,rendeld meg és küldök egy 3 éves éves elõrejelzést is    *****    Szeretne leadni felesleges kilókat? Szeretné méregteleníteni és tisztítani szervezetét?Csatlakozzon a programhoz még ma!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, kezd az évet azzal, hogy belenézel, én segítek értelmezni amit látsz. A saját akaratod dönt!    *****    Regisztrálj még ma és 5.333 Ft kedvezményt kapsz az AMWAY termékeibõl! Januári leárazások! Amway termékek elérhetõ áron!    *****    Sokan elmentek a Paradox Live mellett, pedig könnyen lehet, hogy egy kiváló animét hagytak ki. Olvasd el, miért.    *****    Megõrültek az árak!Hatalmas nagy kedvezményekkel várlak benneteket!AMWAY termékek elérhetõ áron!Regisztrálj még ma!AMWAY