Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
A benesi cseh politika I.
Miért olyan érthetetlen a magyarság szétszakítása nemcsak a 85 évvel ezelőtt élő ember, hanem a mai ember számára is? 
Ez nem csupán az embereknek a "dicső  Nagy-Magyarország" utáni vágya volt, hanem elemi megélhetési kérdése, minden harmadik magyar család valamilyen módon érintett volt, anyagilag, ingó - és ingatlan,üzleti-családi kapcsolatok,.munkalehetőség, munkahely vonatkozásában is ( a lakosság 1/3-a idegen elnyomó hatalom kiszolgáltatottja lett szétszakítva minden eddigi családi-, munkakapcsolatot, szabad mozgáslehetőséget, úthálózatot, nyersanyagforrásokat, eddigi megélhetési lehetőségeket ), félmillió magyar menekült jött át az anyaországba ,ahol hosszú ideig vagonokban átmeneti szállásokban laktak. Így járt az egész ország is, levágott végtagokkal minden eddigi megélhetési forrásától megfosztva (nyersanyag, úthálózat, vasúthálózat, kereskedelmi kapcsolatok, munkaerővándorlás, hadsereg feloszlatva,hadisarc kiróva,még a fekete himlő által is megtizedelve a lakosság, a Kun Béla féle kommunista forradalommal és vörös terrorral is tetézvevalamint  a Román Hadsereg által is 1918-19-ben az igazságosztó győztes nagyantant határozat ellenére és szeme láttára  - , teljesen kifosztva, teljesen kiszolgáltatva,kivérezve gyakorlatilag életterétől megvonva, a teljes halál szélén állt az ország . Mindezt miért? Ezt nem értették az emberek, hiszen Tisza István magyar miniszterelnök volt az egyedüli ember, aki ellenezte a háború megindítását. Henry Pozzi dokumentumokkal alátámasztja a "Századunk bünösei" címü könyvében, hogy Tisza Istvánt csak azért tudták rákényszeríteni a hadüzenet elküldésének beleegyezésébe, mert hírek érkeztek a legelsö, július 24-i titkos orosz mozgósításról. Ekkor még senki nem mozgósított. az oroszok voltak az elsök. Az oroszok meghiúsították a merénylet nemzetközi tárgyalási úton történö megoldását, volt ilyen kezdeményezés, a tárgyalást Párizsban akarták megvalósítani. A külügy, hadügy, pénzügy az osztrákok kezében volt így a Magyar Királyság ilyen szempontból nem volt önálló döntéshozó. Magyarországnak nem volt érdeke sem háborúskodni, sem pedig a területszerzés. A Monarchiában a hadseregben a legmagasabb admirálisokig betartották azt, hogy a Monarchia minden népe képviseltetve legyen a seregben, úgy a magyarok, szlovákok, csehek, horvátok,szerbek stb., így lett igen magas rangú tiszt -tengernagy- Horthy Miklós is sőt  Ferenc József közvetlen szárnysegédévé választotta. Henry Pozzi francia diplomata a századunk bünösei címü  dokumentumkönyvében bebizonyította, hogy az I.világháború kirobbantását az oroszok és a szerbek akarták a pánszláv eszmék megvalósítása érdekében és nem pedig Németország vagy Ausztria-Magyarország. Mág a hadüzenet elküldése elött 6 nappal, 1914.július 24-én az oroszok titkos mozgósítást rendeltek el.A merényletet az oroszok pénzelték és a szerb merénylöt az oroszok képezték ki. Ez nem az elsö próbálkozás volt, Ausztria-Magyarországot meg akarták támadni az oroszok francia segítséggel, amelyet Franciaország visszautasított 1909-ben és 1912-ben is.
Tehát a háborút a pánszláv törekvések robbantották ki ez Pozzi könyvéböl egyértelmü. Az  emberek számára érthetetlen volt, hogy a háborúban a Monarchia oldalán harcoló nemzetek katonái ugyanazon az oldalon harcolva mint a magyarok - mégis a gyöztesek oldalára keveredve aránytalanul nagy jussban részesültek a meghirdetett igazságos ,tartós békét szolgálni hivatott wilsoni elvek ellenére. Érdemes szót ejteni a Cseh Légióról.A csehek a monarchia oldalán harcoltak a háború befejezéséig, de igen kis kivételtől eletkintve  volt egy az orosz fronton a politikusok -Masaryk -javaslatára megalakított kis létszámú Cseh Légió a bolsevisták ellen, mely csak szégyent hozott a viselkedésével és garázdaságával, elárulva az orosz szövetségesét is. Érthetetlen volt az emberek számára az is, hogy a háborút egyik perről a másikra felállított frontvonalak mellett befejező  Páduai  (Diaz-féle) fegyverszüneti szerződés után tudták meg, hogy ők már nem azon az oldalon állnak, akik oldalán eddig harcoltak . A bajtársakból egyik percről a másikra ellenségek lettek. Miért volt a cseh, szerb, horvát ,szlovén, román nép kiváltságosabb a békeosztók szemében ? A csehek a háború utolsó percéig kitartottak a Monarchia mellett eltekintve a vandálként tobzódó maroknyi bandita Cseh Légiótól, akiknek igazán cseh tisztjeik sem voltak és a háború kimenetelét nem befolyásolta, inkább a fegyverszünet idején "jeleskedett" területrabló és a polgári lakosságot sanyargató tevékenységével. A Diaz -féle fegyverszünet megkötése idején még állt a frontvonal és a magyar alakulatok igen kedvező pozíciókban voltak, messze-messze Magyarország történelmi határaitól és azt ,hogy vesztésre állt volna nehéz ma megmondani,mert nem egyértelmű. Ennek megfelelően a Diaz -féle szerződés csak Ausztriát csonkította, a Magyar Királyságot nem, akkor miért szakítottak el 3,5 millió magyart az országától és egységes nemzettestétől A Diaz -féle szerződés demarkációs vonalai mélyen elkerülték a történelmi határokat,  a frontvonalak még álltak amikor megkötötték és a magyar honvédség nem is volt rossz pozíciókban, nehéz lenne elmondani,hogy vesztésre állt-e a magyar katonaság. Tény, hogy 12 nappal a Diaz-féle szerződés után történt egy hazaárulás Károlyi Mihály (Vörös Gróf) részéről- egy fölöslegesen megkötött újabb fegyverszüneti szerződés formájában Belgrádban. Károlyi senki által fel nem kérve, magánakcióban néhány szedett-vedett "forradalmár" kommunista kormánytaggal elutazott Belgrádba a kormány nevében és ott kötött egy megalázó, csonkító, külön fegyverszünetet egy francia tábornokkal (Franchet d'Espérey-vel), úgy hogy a Diaz-féle szerződést ,melyet korábban teljesen jogszerűen megkötötték magyar képviselettel  (Nyékhegyi Ferenc ezredes képviselte a magyar haderőt a tárgyaláson-lásd a Diaz-féle fegyverszüneti szerzödés címü dokumentumkönyvét) is, ez abszolút érvényben volt és ezt az antant is elfogadta. A Belgrádban kötött szerződés után feloszlatták a magyar haderőt úgy, hogy a frontról össze-vissza csellengve tértek haza a katonák a liberál-bolsevik, kommunista, Károlyi majd Kun Béla féle káoszba. Kátrolyi naivsága abban állt, hogy vakon hitt az antant igazságosztásában és a szomszédos országok becsületességében. Ennek folyományaként vérszemet kapott románok és csehek szabadon bevonultak a csonkított ország területére ( a románok Budapestig) és végigrabolták azt. Ennek az belgrádi árulásnak a háttere máig rejtély. Miért tette Károlyi a Vörös Gróf ezt a gyalázatot, tényleg ennyire naiv volt ?Feltehetően a szabadkőműves mozgalom volt a háttérben, de ez csak feltevés, nem tudjuk. Sajnos a jó demarkációs vonalak hátrahúzása feltehetően hatással volt a béketárgyalások kimenetelére is,mert kiinduló hivatkozási alapként szolgálhatott az arcvonalak helyzete is- de főleg a cseh,román és szerb bevonulásra, és rablásra adott alapot, melyek ellenállásba sehol sem ütköztek.
Pedig amit csináltak a fegyverszünet alatt a már így is jelentősen hátrahúzott demarkációs vonalak átlépésével és áthelyezésével az erősebb jogán  felhatalmazás nélküli területszerző és rablóhadjárat volt ( fegyveresek a fegyvertelenek ellen), hisz a Diaz -féle demarkációs vonalak mélyen elkerülték a történelmi Magyarország határait, de még a Belgrádi szerzödés sem érintette Felvidéket.
A korra jellemző katonai lojális viselkedésre példa az a tény is, amikor Horthy Miklós tengernagyot arra kényszerítették, hogy adja át a legnagyobb a kikötőben álló torpedóhajóját az ellenségnek a fegyverszünet alatt, az ünnepélyes szászlóbevonás után, Horthy  a horvát származású beosztott tisztjének adta át a kapitányi posztot, annak az embernek, aki vele együtt harcolt az antant ellen,de most a politikusok intrikái következtében hirtelen ellenséggé vált. Egymásnak tisztelegve a kapitányi poszt átadásakor, az ünnepélyes zászlóbevonás után,  tudták meg ,hogy a hajót a kikötőben olasz búvárok aláaknázták és már nem lehetett elhárítani a robbanást. Mi történt? Kiürítették a hajót, egyedül az újdonsült horvát kapitány maradt a hajón a kapitányi fülkében és tisztelegve várta meg a hajó felrobbanását a fedélzeten, és a hajóval együtt merült el a tenger mélyére, mártírhalált halt becsületből a kikötőben, egy kikötött, felrobbantott hajón (lásd Bencsik Gábor Horthy Miklós címü könyvét). Ilyen volt a " nemzetiségi elnyomás" a Monarchiában, a horvát tiszt nem tudta másképp feldolgozni a történteket. Ferenc Jószef kabinetjében nagyon ügyeltek arra, hogy a hadseregben minden nemzet képviseltetve legyen a legmagasabb szintig.  Ezek voltak a katonák, hűségesek a Monarchiához, a nagy többségük ilyen volt, de voltak a másik oldalon a politikusok, akik az egész háborút kirobbantották a világ újrafelosztása ürügyén, voltak Benes-ek, Maniu-k, Bratianu-k akik mint a keselyűk olyanok voltak a béketárgyalások során, hazudozással, megvesztegetéssel elérték a céljukat. Benes egyszerűen csak nagyravágyó volt és pánszlávista,egy szláv korridort akart egészen az Adriáig Magyarországon keresztül a cseheket összekötve a szerbekkel. Egyszerűen csak hatalmi vágyai megvalósulásáért mindent képes volt megtenni, gyűlöletet kelteni, hazudozni, demokratának álcázva magát, a nagyhatalmak vezetőinek mézes-mázos szavakkal hízelegve. Köztudott, hogy a románok sok francia politikust lefizettek, sőt még tábornokokat is a fegyverszünet idején magyar uraktól összelopdosott kincsekkel korrumpáltak a demarkációs vonalak folyamatos előretolásakor , erre hallgatólagos felhatalmazást kaptak a gazdaggá tett illetékesektől. A románok a háború során kétszer szegték meg szövetségesi szerződésüket mindkét hatalom irányába, titkos megállapodásokat kötöttek a másik fél háta mögött, végül kisírt francia csatlósként tüntették fel magukat a háború után. A háborúban általában kerülték a frontvonalakat (lásd az Idézetek Trianonról menüpontot) és amikor már megkötötték a fegyverszünetet a fegyverszünet ideje alatt területrablás gyanánt a demarkációs vonalak önkényes megsértésével addig nyomultak előre ellenállás nélkül, fosztogatások és a polgári lakosság kínzása közepette ( nyilvános botozások semmiért, szabad rablás engedélyezés, szabad nőhasználat, műkincsek tönkretétele, nem ortodox templomok gyalázása stb.), amíg elérték Budapestet, melyet teljesen kifosztottak.Már antant fenyegetés kelett ahhoz, hogy leállítsák őket. Időközben persze Kun Béla színrelépése miatt megkapták az antant engedélyt is a "rendfenntartásra". 
Ugyanezt tették a csehek északon (Miskolcot elérték) és a szerbek is (Pécset érték el), antant engedély nélküli, fegyverszünet alatti bandita viselkedés módján tobzódtak, fosztogattak, bántalmazták a civil lakosságot.
Dr.Ádám Sándor :"Európa büne"és "Trianon jogszerüsége",  Bencsik Gábor :"Horthy Miklós" és az "Igazságot Magyarországnak" címü könyve nyomán:
A csehek betörését és előrenyomulását egyetlen antant jegyzék sem engedélyezte. A Felvidék megszállása még az akkoriban fejreállított nemzetközi jog alapján is törvénysértés volt. Amikor már engedély nélkül és ellenállás nélkül bent voltak országunkban újabb hazugságokkal próbálták igazolni rabló politikáukat. A cseh újságok terjesztették, hogy pl. a magyarok a cseh nőknek kiszúrták a szemét, csak a műveletlen nyugatiak hitték el az ilyen égbekiáltó rágalmakat, hiszen Magyarországon  nem is voltak cseh nők stb. Volt olyan hely Felvidéken, ahol a csehek nyolcszor "rekviráltak" ( fosztogattak, raboltak), de az így elkobzott élelmiszert nem az éhségtől sínylődő felvidéki városokba szállították a lakosság élelmezésére, hanem Csehországba, ahol nem is volt front. A csehek és a szerbek vezetőinek közös szándéka volt a két országot összekötő folyosó kialakítása Magyarország területén a Balaton északi partján Ausztria határáig mintegy 80 km szélességben.A cseheknek még magasabb tisztjeik sem voltak a felvidéki bevonuláskor a Cseh Légióban, őket olasz tábornokok irányították ( a cseh tiszteket inkább a fent említett horvát tengerészkapitány viselkedése jellemezte- lojálisak maradtak ).1922-ben kiadott prágai írásból tudjuk,hogy 1919-ben  cseh katonák Selmecbányán a böjt idején a nagytemplomban álarcosbált rendeztek cigányzene mellett feldúlták a templomot, még ebben az évben  300 magyar templomot raboltak ki, 500 szent szobrot döntöttek le és 1513 magyar iskolából dobták ki a keresztet Felvidéken. 1918.május 1-én a csehek magyarországi ügynökei mintegy 150 liptószenmiklósi hallgatóság előtt fölolvastak egy rövid szöveget, amelyben ez a félmondat is szerepelt :" a világ népei között a csehszlovák törzs magyarországi ága is nagy áldozatot hoz" Benesék ezt úgy tálalták Trianonban ,mint szlovák manifesztumot. Túrócszentmártonban mintegy 70 szlovák gyűlt össze 1918.okt.30-án.Ezek közhangulatát mint "népszavazást" híresztelték Benesék Párizsban. A nagyhatalmak bölcs vezetői számár ez volt a jogalap a Felvidék elcsatolására magyarországról. A Tiszán úszó gőzhalyó fényképével igazolták, hogy az "Ipoly hajózható folyó", mely megvédi őket  a hozzájuk csatolt (színmagyar!) területek birtoklásában Magyarországgal szemben, pedig Hodza MIlán 1918. decemberében a magyar kormánnyal még olyan demarkációs vonalban állapodott meg, mely Pozsony, Komárom, Losonc, Rozsnyó,Kassa vonalát magyar kézben hagyja természetesen ezt Benes nem továbbította Trianonban és hazugságok özönével árasztotta el a bíráló bizottságot.Ilyen volt az is ,hogy  egy csallóközi küldöttség kérte Csallóköz népe nevében, hogy ez a régió Csehszlovákiához tartozhasson.Lloyd George angol miniszterelnök 1936-ban mondta: "Trianonban azon statisztikák alapján ítélkeztünk, amelyeket a csehek elébünk tettek,mi inkább hittünk nekik,mint az ellenünk harcolóknak..Még drágán megfizetünk ezért. A Dunatáj nagyszerű gazdasági és katonai egység volt a természeti erők hozták létre ezt a birodalmat.Mindez a magyar mag körüli összefogásra int.Ennek a birodalomnak megvolt a létjogosultsága európai szempontból,melyet a kelet-nyugat közti úthálózat ellenőrzésével betöltött."
Érdemes szólni a cseh politikusok jelleméről:évszázadok során bebizonyították ravaszságukat. 400 éven át a Habsburgok leghűbb alattvalói voltak,de kezük benne volt Rudolf trónörökös "öngyilkosságában".Közvetlenül nekünk magyaroknak a huszita zsoldosok tobzódásaitól eltekintve az 1400-as években egészen Benes színrelépéséig különösebb bajunk, ellentétünk nem volt a csehekkel. Bár az is igaz,hogy ők szították Ferenc Ferdinánd magyargyűlöletét Kossuth ellen, ezzel elérték, hogy  a Monarchia nehéziparát cseh földön építsék ki. Egyidejűleg a XIX. és XX.században  mindent elkövettek a Monarchia tönkretételére a pánszláv célok megvalósítása érdekében, beleértve a világhírűvé vált kémkedéseiket is.  Az I.világháborúban tízezrével adták meg magukat a harctéren. Belőlük alakult - antant segédlettel- Szibériában a Cseh Légió a bolsevisták ellen.  Ők azonban ott is rövidesen elárulták Kolcsak orosz tengernagyot. Megkapariontották az orosz cári kincstár aranyrúdjait, végigrabolták Szibériát és Vlagyivosztokon át hazaérkezve vonultak be a Felvidékre, a határon még azért arra is futotta ,hogy 92 szerencsétlen, fegyvertelen,fáradt, ellenállást nem tanúsító  hazavánszorgó fiatal magyar leventét csak úgy lemészároljanak. Mindemellett legyilkolták az Olaszországból hazaérkező Stefánik  tábornokot, aki ellenezte Szlovákia bekebelezését a Cseh-Szlovák állam létrehozását. 1919 február 12-én Pozsonyban a város megszállása ellen tüntető polgári lakosságba sortüzet zúdítottak. Az ez ellen tiltakoó Barecca olasz ezredest, az Antant-Misszió vezetőjét puskatussal leütötték. Masaryk aláírta a Pittsburgi szerződést a szlovák és rutén állam önállóságáról, később ezt megszegte és "gyerekes ábrándozás"-nak gúnyolta. A Vörös Hadsereg és antant parancs kellett ahhoz,hogy visszaszorítsák őket.Természetesen ekkor már csatlakoztak szlovák önkéntesek is a légióhoz.
A csehek (Csehszlovákia) voltak az elsők a közép-európai államok közül, akik a Szovjetúnióval 1935-ben barátsági, majd katonai szerződést kötöttek.Benes azt mondta 1939-ben San Franciscoban,hogy " az igazi demokrácia Moszkvából sugárzik.". Ennek ellenére a csehek puskalövés nélkül hódoltak be Hitlernek.
Szabotálás nélkül termelték neki a hadianyagot. Harctér Csehország területén nem volt. A német összeomlás után viszont kimutatták szadizmusukat: a Trianonban jogtalanul Csehszlovákiához csatolt ,korábban sok évszázadon át Ausztriához ( vagy a Német Római Császársághoz) tartozó színtiszta osztrák-német ajkú, szudéta terület és 3 millió (!!!) szudétanémet polgári  lakosságából hatszázezret gyilkoltak meg. Közülük néhányat lábuknál fogva akasztottak föl Prágában a Vencel-tér lámpaoszlopain. Amikor Benes megérkezett ezeket a szerencsétleneket benzinnel leöntve fáklyaként égették el az ő dicsőségére. A csehoszági német nőket fogolytáborokba hurcolták, a terhes nők hasát gumibottal addig ütötték, amíg be nem állt az abortusz. A Felvidékről Csehországba kényszerített magyarok tízezreit (75-80 ezer fő) évekig rabszolgaként alkalmazták a kollektív bűnösség jogán. Harctér Csehország területén soha nem volt, sem az első sem a második világháborúban! Benes 1943. október 29-i kiáltványában azért megelőlegezte és tervezte a háború utáni vérengzést ( ha már a háborúban nem volt) így írta: " Csehszlovákiában a háború vége vérrel lesz megírva". 1945.május 5-én a prágai rádió bemondta: "Ne kegyelmezzetek a gyermeknek ,asszonynak,öregnek sem ". 1945.május 9-én Benes kijelentette :" a mi népünk nem élhet a magyarokkal közös hazában... szigorúan megbüntetjük őket". Miért kellett Benesnek 3 millió német és 1 millió magyar ember 1920-ban amikor tiszta szláv államot akart? Alattomos kígyó gondolkodás húzódik meg a háttérben- nem az emberek kellettek csak a terület, a hatalom, az embereket onnan ki akarta irtani, kitessékelni, beolvasztani, eltüntetni, megölni, elzavarni mindegy milyen áron, csak megtisztínai a torzszülött , többség nélküli országot más nemzetek fiaitól, miközben nagy demokratának adta ki magát és ezt a Nyugat el is hitte egy jóideig Tulajdonképpen az első Csehszlovák államban az történt amit Benes és Masaryk kitalált és mondott.
A XX.században az  ördög sok arca közül egyértelműen ott látható Benes és Masaryk, Hitler és Sztálin mellett. Gazemberek voltak mind, népirtást követtek el egymásnak uszították a nemzeteket egy ideológia érdekében- a pánszlávizmusról, a fasizmusról és a kommunizmusról van szó. Mind egy tőről fakad. Most nézzük meg Hitlert. Ha nincs az az igazságtalan Versaillesi béskeszerzödés és a Trianon-i békediktátum akkor II.világháború sincs. Az európai németség joggal követelte vissza sokévszázados együvé tartozásának folytatását, a német ajkú lakosságot területeivel együtt, hisz a Trianoni békebírák eszménye az volt, hogy Európa térképét igazságosan, az etnikai határok mentén kell meghúzni. Tudjuk nem ez történt. A Csehországnak adományoztak 3 millió  osztrák-szudétanémet embert és annak életterét, a Lengyelországhoz és Oroszországhoz csatoltak porosz területeket színtiszta német lakossággal, Franciaországhoz a Rajna vidéket stb., Szlovákiának 1,09 millió egy tömbben élő magyart és Romániának 1,7 millió magyart adtak egy tollvonással, Jugoszláviának 567 ezer magyar jutott a nagy osztogatásnál, sőt Ausztria mint vesztes is kapott 64000 fő magyart, de több is lehetett volna, ha nem sikerül nyélbe ütni a soproni népszavazást. A népszavazás szükségességét Benesék elhazudták, még ott is csehekre hivatkoztak, ahol soha nem is éltek csehek. 
Hitler igénye a német revízióra ugyanolyan jogos volt ,mint a magyaroké a magyarlakta területekre. Miért adtak helyt Hitlernek 1938-ban, miért kapta vissza a területeket és a német lakosságot? Azért, mert Hitler félelmetes agresszornak tünt, volt egy fenyegető hadereje és ez nyomatékossá tette követelését, jóllehet követelése jogos is volt addig a pontig, amíg a német területek és lakosság vissza nem került Németországhoz,de Hitler magának ezután már nem tudott és nem is akart megálljt parancsolni. Ezt követöen már a beteges " übermensch" elméletel vezérelve kívánta bekebelezni az egész világot végül kirobbantotta Sztálinnal együtt ( ekkor még ugyanazon az oldalon)a második világháborút, ebben szeretett volna más bünbakot találni, pl. minket ,de Horthy magyarországa nem ment bele, söt Kárpátalja elfoglalásával elzárta a németek ezen területen történö átvonulását és nyitott határokat biztosított a közös magyar-lengyel határral a lengyel és zsidó menekültek százezreinek egészen 1944.márciusáig. Ugyanakkor már 1933-ban a négyhatalmi tárgyalások indítványozásakor a Versailles-Trianoni békeszerződés megalkotói belátták az 1920-as hibás döntésük veszélyét, Hitler 1938-ban már komoly erőt képviselt és fenyegette Európa békéjét. A magyarok nem veszélyeztették, mert nem volt tisztességes hadereje sem, de föleg azért nem, mert nem is akart háborút sem 1914-ben sem pedig 1939-ben. Horthy revíziót akart, de mindenképpen békés diplomáciai úton (ez volt a Bethlen István és Teleki Pál miniszterelnök által fémjelzett politika lényege - eszmei, diplomáciai segítséget kérni a nagyhatalmaktól a nemzettesttől elszakított 3,5 millió magyar egy államba tagolására és Magyarország nyitására Nyugat felé), háború nélkül ,ez volt a nagy különbség, ezért született meg a békés I. Bécsi döntés is. Az,hogy a zsarnok Hitler követelözéseinek az idöhúzó politika taktikájával és Hitlernek tett látszatengedményeivel Magyarország a szomszédos országokból HItler elöl elmenekült százezrek "oázisa " volt. 
Az antant nagyhatalmak  ( Anglia, Olaszország,Franciaország, USA) még mindig sokkal veszélyesebbnek tartották a huszas években és harmincas évek derekán a bolseviznmust, Sztálint - a Szovjetúniót - mint Hitlert. Hitler azonban nagyravágyó, kisebbrendűségi komplexusban szenvedő despota volt és nem tudott megálljt parancsolni magának akkor sem, amikor már megkapta azt ami jogszerint a németséget megillette, megkapta azt, hogy visszacsatolhatja az elszakított milliós német tömegeket az anyaországhoz. Hitler azonban itt nem állt meg, folytatta a területszerzést most már más indokkal- a nemzeti szocializmus ideológiája jegyében - az egész világot le akarta igázni és mindenképpen bosszút akart állni az I. világháborúban elszenvedett veszteségekért a franciákon és az oroszokon is.
A kollektív bűnösség fiktív elve alapján az egész zsidóságot üldözte, a szlávokat alsóbbrendű fajnak tekintette, de a cári pánszlávizmus Sztálin bolsevik gondolkodásában is továbbélt és némileg erre is célzott Hitler .Reakció-ellenreakció elve egy másik ideológia a pánszlávizmus ellen. Ismerős ez a kollektív bűnösség elve is ugye? Fasiszta elvek. A Benesi-dekrétumok alepelve is ugyanez. Benes egyenlő Hitlerrel egy másik jelmezben. Demokrataként tetszelgett ,hízelgett, talpat nyalt az angoloknál ,franciáknál, miközben Csehország is vesztesként került ki az I. világháborúból a maroknyi Cseh Légió létrejötte nem befolyásolta a háború kimenetelét, annál inkább tobzódott és szégyent hozott a a csehekre,még cseh tisztjeik sem igazán voltak, az ellenállás nélküli Felvidéken a fegyverszünet ideje alatt harcolt és az orosz antibolsevista szövetségest Kolcsak tengernagyot cserbenhagyta, elárulta A II.világháborúban is 1939.március 15-töl 1945.május 4-éig náci-német fennhatóságu és német csatlós volt Csehország is minden ellenállás nélkül behódolt, de Párizsban 1947-ben ,most már föleg Sztálin és nem az angolok mégis megkegyelmezett Benesnek és újra megalakították neki Csehszlovákiát. Benes addig taktikázott mígnem ismét a gyöztes olalára került.
Az I.Világháborúban a románok is inkább a fegyverszünet alatt voltak elemükben a polgári lakossággal és a lefegyverzett katonasággal szemben.
A szerbekről ugyanez a rablóhadjárat mondható el, az I.Világháború után Pécset szerb városnak minősítették. Csehország, Szlovákia, Románia  is német csatlós lett a II. világháborúban rögtön a kezdetektől,majd Bulgária is csatlakozott. Magyarországot csak Horthy eltávolításával 1944.október 15-én, fél évvel a háború befejezése előtt tudták teljes mértékű csatlósállamá tenni a nácik, puccsal, Horthy eltávolításával, Szálasy asszisztálásával. Az 1941-es bevonulásuk után még Horthynak jelentős hatalma volt és a parlamentben sem a nácipártiak voltak többségben, ennek eredménye az is ,hogy Horthy meg tudta védelmezni a zsidókat a deportálástól és nemcsak a magyarországi zsidókat, hanem a lengyel-magyar vagy szlovák-magyar határon keresztül idemenekült zsidókat is. Amikor már harckocsikat hozatott fel Esztergomból, az már sok volt a náciknak is, de ekkor már 1944-et írtunk, ekkor puccsal leváltották és foglyul ejtették őt is meg a családját is és elszállították az országból. Szegény kormányzó úr, a kommunisták hatalomra kerülése miatt Portugáliában élte le a maradék életét, szerény körülmények között,mert minden vagyona Magyarországon volt .Neki nem voltak svájci bankszámlái mint másoknak. Portugáliában többek között amerikai zsidó emberek támogatásokból i(lásd Bencsik Gábor :Horthy Miklós címü könyvét) élhette magányos életét. 1956-ban még felcsillant a remény ,hogy újra láthatja szeretett hazáját, de amikor hírt kapott a forradalom bukásáról,nem sokkal ezután meghalt. Újratemetése családi birtokán Kenderesen volt 1991-ben a hivatalos politikai körök felháborodására, de ennek ellenére a sírján hálával emlékező zsidó emberek koszorúi is voltak (lásd a Horthy Miklós menüpontot).  Az igazságosztás Párizsban mégis önkényes volt. Ide ellenségként vonult be a szovjet Vörös Hadsereg és ennek megfelelően rombolt. Horthy szövetségesi felajánlását úgy az angolok mint Sztálin is elutasította, sőt az USA-ban is voltak próbálkozások sikertelenül. Ha egy kortárs nagykövet leírását olvassuk,aki személyesen ismerte a kormányzót pl. az akkori USA nagykövetéét, G.F. Montgomery írását, egy teljesen más képet kapunk Horthyról,mint amit a kommunisták mondanak róla, ezt könyv formájában is megjelent a nagykövet tollából :Hungary The Unwilling Satellite, New Yersey-ben 1947 és 1993, 2004-ben, magyarra fordítva: Magyarország a vonakodó csatlós címmel.  Ha Romániát vesszük példaként  a krotárs Montgomery ezt írja  ebben könyvében,melyek tuljdonképpeni emlékiraai: " ..Az angolok,kinyilvánítva nemteszésüket, 1941.február 10-én megszakították a diplomáciai kapcsolatokat Romániával,leszögezve,  hogy az ország Németország katonai támaszpontja lett anélkül, hogy tiltakozott volna ellene ." A Párizsi Békeszerződés értelmében Románia az őt körülvevő összes országból kapott területet, a legtöbbet természetesen Magyarország testéből. Antonescu marsall diktatúrája a zsidó emberek deportálását, halálát jelentette, mégis a mai közvélemény Horthyt ítéli el jobban. Hol van a történelmi igazságtétel? 
A Trianoni békediktátum volt a II.világháború bölcsője. A nagyhatalmak későn kaptak észbe,csak akkor amikor már Hitler elég nagy hatalomra tett szert. Nagyon nagy pusztítás lett az eredmény, még nagyobb mint a Nagy Háborúban ( így nevezték a kortársak az I.világháborút,mert úgy gondolták hogy ennél nagyobb világégés nem volt és remélték ,hogy nem is lehet) .
Tehát a pánszlávizmus ma is él és veszélyezteti a világbékét. Sztálinnak részben sikerült az 1812-ben az orosz cár által életre keltett pánszláv eszméket nyélbe ütnie. Ha a német sérelmeknek legalább egy részét még 1928-ban és 1929-ben orvosolják,amikor még demokrácia volt Németországban,Hitler soha nem került volna hatalomra. Llolyd George brit miniszterelnök a béketárgyalások végső stádiumában meglehetősen kemény szavakkal fejezte ki kétségeit a leendő határokal kapcsolatban: "Nem lesz béke Közép-Európában, ha utólag kiderül, hogy Magyarország igényei jogosak, és hogy egész magyar közösségeket úgy adtak át Csehszlovákiának és Erdélynek, mint egy marhacsordát csak azért, mert a konferencia elutasította a magyar ügy megvitatását". Londonban egyre többen voltak, akik számára kiderült "Magyarország igényei jogosak".Millerand francia miniszterelnök záradékát mindenki aláírta, melynek lényege: ha időközben kiderül, hogy a határok nem megfelelően, nem etnikai alapon lettek meghúzva, azt utólag korrigálni lehet. Ezt a csehek, románok, szerbek is aláírták, de a gyakorlatban hallani sem akartak erről. Benes bevált szokásához híven egy egész médiagépezetet ( magyar nyelvűt is! ) fenntartott Magyarország lejáratására hasonlóképpen az I.világháború előtti "hatalmi vágytól szomjas" időszakához.Tendenciózus lejáratás, hazudozások a felvidéki magyar lakosság megfélemlítése stb.voltak a módszerei. Ezt kiválóan érzékelhetjük Lord Rothermere Benesnek írt nyílt leveléből,melyet 1927.augusztusában tett közzé Európa puskaporos hordója címen,melyet eljuttatott az Észak-Amerikai Újság szövetség révén az USA és Kanada 70 vezető napilapjához, Európában szinte minden európai nyelvre lefordították. Érdemes elolvasni,teljesen igaza volt rávilágított az igazságtalan elcstolás következményeire, az magyarok földjeinek elkobzására, életterük beszűkítésére,jogfosztásukra. Ennek gyümölcse sajnos csak későn érett be 1938-ban ( előtte 1933-ban majdnem megvalósult, csak ez már szintén késő volt Hitler térnyerése miatt ). A későnérésben szerintem része volt a Bethlen István által vezetett nyugat kedvébe járni akaró, visszafogott, befelé nagyotmondó, kifelé, külföld felé szabadkozó ( a maihoz hasonló) politikának is. Amennyiben 1927-benLord Rothermere kampányát nemcsak a civil szervezetek és a Revíziós Liga támogatja, hanem egyértelműen mellé áll  a magyar kormány is ,ma lehetséges, hogy  Kassát nem Kosice-nek hívnák.Ki tudja?! Végülis 11 évvel később,más szituációban,nemzetközi elismeréssel és ítélkezéssel mégis megvalósult a revízió.
Csehszlovákia újrateremtése a II.világháborút követően nem alakult egészen Benes és Masaryk szája íze szerint: A sors fintora,hogy Tomás Masaryk politikai utódját  fiát Ján Masarykot saját népének fiai, a cseh kommunisták dobták ki a prágai vár emeleti ablakából, aki földet érvén szörnyethalt. A gonosz és ravasz köpönyegforgató,hazudozó, talpnyaló Benesnek Sztálin még megadta azt a lehetőséget, hogy újrateremtse Csehszlovákát, de a kétkulacsosságában és korábbi csorbát szenvedett angolbarátságban.
Már Sztálin nem bízott, inkább jobbnak látta a hatalmat Gottwald kezében, aki szintén oroszlánrészt vállalt a Benesi-dekrétumok megalkotásában és a magyar-német üldözésben. Benes az legagresszívebb jogfosztás és magyarüldözést követő időszak után kegyveszttetten meghalt. Hangsúlyozom Hitler csatlósa Szlovákia és Csehország volt több éven át, Horthy nem hódolt be Hitlernek, tőle a háború végén néhány hónapra vette át a hatalmat a németbarát Szálasy Ferenc, Horthy ezután egész családjával fogságba került, fiát elválasztották a családtól - aki Manthausenben raboskodott, amit túlélt ! Később Horthy a német kapituláció után amerikai fogságba került- érdekes megemlíteni, hogy erre az esetre parancs volt arra, hogy a Horthy családot végezzék ki a németek a háziőrizetben mielőtt megérkeznének az amerikaiak. Nem tették meg, így az amerikaiak találták meg a háziőrizetben örizet nélkül, először nem tartották fogolynak, végül átmenetileg őrizetbe vették a nürnbergi perig, ahol csak mint tanút hallgattak ki! Nem háborús bűnöst, nem vonta senki felelősségre, szabadon távozhatott egy tanúvallomás után. Horthy sohasem volt németbarát erről tanúskodik a kortárs budapesti amerikai nagykövet F.G.Montgomery már említett híres könyve is ,melynek címe "Magyarország a vonakodó csatlós" és Bencsik Gábor alapos elemzö könyve is ,melynek címe Horthy Miklós kormányzó és kora.
A II.világháború befejezésének napján 1945.május 9-én hírhedt beszédében Benes kijelentette :".. a mi népünk nem élhet a magyarokkal közös hazában...szigorúan megbüntetjük őket" -és jöttek is a Benesi - dekrétumok , a Kassai Kormányporgram , a megaláztatás ( http://www.e-m-i.hu/?q=node/58 ). A csehországi piacokon,embervásárokon otthonaikból elhurcolt magyar parasztok izmait tapogatták és csendőrökkel tanyájukra vitték őket ingyen munkára.A Duna az otthonaikból elűzött,de hazamenekülni próbáló magyarok fejlövéses hulláit vetette partra. Érdemes elolvasni erről a hiteles beszámolókat is : Janics Kálmán: A hontalanság évei és Ujváry Zoltán : Szülőföldön hontalanul című könyveket. A II. világháború utáni párizsi békeszerződéseben nemhogy  revideálták volna a trianoni sérelmeket, hanem még több területet és lakost vettek el a magyar földből pedig Csehország és Szlovákia is ellenálás nélkül behódolt Hitlernek már 1939-ben, Románia szintén, Szerbia miniszterelnöke is aláírta 1941-ben a tengelyhatalmakhoz való csatlakozást, a létrejött független Horvátország is csatlakozott,Bulgária úgyszintén. A Tiso-féle fasiszta Szlovákia 1939-töl egészen 1945-ig létezett, a zsidó honpolgáraik elhurcolásáért - minden egyes emberért a szlovák kormány közpénzből fejpénzt fizetett a németeknek. Két év alatt Montgomery budapesti USA nagykövet szerint minden szerencsétlen zsidó származású embert elhurcoltattak a Szlovákiából, de a csehek Hácha elnök vezetésével is azonnal bevezették a nürnbergi törvényket és eképpen jártak el(amit Magyarország nem tett meg) söt az anschluss elött és után is az Ausztriából Csehországba menekülö zsidó embereket is kiszolgáltatták a Gestaponak ! Hol van itt az utókor igazságtétele? Magyarországot ismét kettös mérce alapján bírálták el Párizsban ? Miért volt rosszabb Magyarország megítélése Csehországnál, Szlovákiánál, Romániánál, de a szerbek, Tito csetnyikjeinek kegyetlenkedéseiröl még nem is beszéltem ( 40 ezer ártatlan magyar polgári halott- a szerb asszimiláció menüben erröl szó lesz ), ha úgy vesszük akkor Cvetkovics miniszterelnök  is aláírta a Berlin-Róma tengelyhez való csatlakozást 1941-ben,  de a 20-as 30-as évek eröszakos betelepítéseiröl, a magyarlakta területek közé szándékosan vert "szláv ékröl" sem vettek tudomást Párizsban. Ismét kellett egy bünbak Hitler mellé, ezek a magyarok voltak.
Románia szintén behódolt Hitlernek puskalövés nélkül úgy,hogy elárulta az Angliával és Franciaországgal és az I.világhárorús antant hatalmakkal kötött szerződését ,majd  a háború végén Hitlerrel kötött szerződést is elárulva  az utolsó pillanatban a magyarországi nyilaspuccs előtt 10 nappal ugrott ki Hitler mellől, tehát a II.világháború csupán utolsó fél évét harcolta az oroszok oldalán, mert olyan helyzetben volt, hogy ezt megtehette.Ezt akkor tette,amikor látta, hogy Hitler már vesztésre áll és közel voltak az oroszok is. Természetesen Hitler is ravasz volt,mert akkor amikor a II. Bécsi döntésnél Magyarország visszakapta Erdélyt, ezt úgy tette,hogy elégedetlen legyen mind a román,mind a magyar fél,mert Erdélynek csupán a felét az északi részét kapta vissza Magyarország elég sok román lakossal, a Délerdélyben maradt magyar kisebbség viszont jelentős román atrocitásoknak,bosszú-banditizmusnak volt kitéve és kiszolgáltatva ebben az időszakban (erről megrendítő írások vannak,sőt Wass Albert tollából is olvashatunk megható történeteket)Ha Tisot szembeállítjuk Horthy Miklóssal, vagy a román fasizmussal, ahol zsidó lakosság százezreit gyilkolták le, Horthy 250 ezer zsidó származású ember életét mentette meg úgy ,hogy szembeszállt a német akarattal a német megszállás idején ( nemcsak szavakkal, hanem magyar harckocsik felvonultatásával gátolta meg a budapesti gettó elhurcolását úgy,hogy bent voltak az országban a németek- nem semmi erről manapság senki nem beszél !),söt egészen 1944-. márciusáig Montgomery nagykövet szavaival élve Magyarország "menedékhely volt egymillió zsidó számára", egy "oázis  Hitler sivatagában" volt Európában. Szintén Montgomery írja:  Magyarországgal szemben" Hitlernek a haragját nagyrészt a zsidóknak nyújtott védelem provokálta ki . Jelentös részük túlélte a a náci idöszakot Magyarországon, addigra ugyanis, mire a német hadsereg ténylegesen átvette a hatalmat az országban, Hitler már közel volt a bukáshoz. Magyarországon a zsidók biztonsága nagymértékben annak volt köszönhetö,hogy milyen törvényket hoztak korlátozásukra. Ezek a törvények ugyanis azt a látszatot keltették, hogy Magyarország eleget tesz a zsarnok követeléseinek,de valójában éppen ezeknek a törvényknek  a segítségével tudott fennmaradni, mint menedéket nyújtó oázis. Ha megtagadta volna, hogy bármilyen törvényt is hozzon a zsidók ellen, a zsidók tényleges biztonságának idöszaka kétségtelenül sokkal gyorsabban véget ért volna,mint a valóságban" .( Idézet J.F.Montgomery :Magyarország a vonakodó csatlós,Zrínyi kiadó, 2004. 124.oldal).
Horthy maga, akit német támogatás segítségével végül a nyilasok 1944.október 15-én távolítottak el puccsal a helyéről ,ezután német , majd amerikai fogságba került és fel sem merült, hogy háborús bűnös lenne, mert Nürnbergben csak tanúként hallgatták ki és elengedték. Kereste az angol és USA kapcsolatokat, de elutasították, azt mondták neki forduljon az oroszokhoz, az orosz felségterület lesz, de az oroszok ugyanúgy elutasították és ugyanúgy, mint a németek Magyarországot leigázott országnak tartották és eképpen is viselkedtek a néppel ( a polgári lakosság kifosztása, bántalmazása ). Ismét a trianoni kérdés merül fel: Magyarországon alig fél évig volt fasiszta diktatúra, Szlovákiában és Csehországban, Romániában 5 évig, a szlovákok, románok ugyanúgy a németek oldalán harcoltak mégis minket büntettek meg még jobban,a Párizsi Békeszerződésben mint a trianoniban. Miért? Szinte ugyanaz a helyzet mint az elsö világháborúban vesztes oldalán történt aránytalan és igazságtalan büntetés esetében. Pedig Churchill 1941-ben kijelentette Teleki Pál miniszterelnök tiszteletére és emlékére, aki 1941-ben öngyilkosságot követett el a magyarországi német átvonulás miatt tiltakozásul : " A háborút követő béketárgyalásokon Teleki Pál részére egy széket üresen kell hagyni.Ez az üres szék figyelmeztessen a jelenlevőket, hogy a magyar nemzetnek olyan miniszterelnöke volt, aki föláldozta magát az igazságért, amiért mi is harcolunk ". Churchill az adott szavát nemhogy nem tarotta meg, hanem a hat kötetből álló vaskos önéletírásában e nemes gesztust meg sem említette, érthető hiszen az önfeláldozó "csak" magyar miniszterelnök volt vagy Churchill nem volt angol gentleman?
Megfontolandó J.F.Montgomery a kortárs diplomata, az USA budapesti nagykövetének véleménye Horthyról, a"Magyarország a vonakodó csatlós" című könyvében. Személyes tapasztalatai alapján írja,hogy emberközelből ismerte országunkat és kormányzóját. "Horthy egy tengernagy józan eszével, erős hazafiságával,becsületességével és bátorságával vezette a túlerőben legyőzött, ezeréves jussából kiforgatott és kirabolt országot a kommunista rémuralom szörnyűségeiből egy jobb jövő felé. Ő nemes lovagiassággal,nagylelkűen védőszárnyai alá vette a II.világháború alatt hozzánk menekült lengyel,francia,angol,orosz és zsidó tízezreket,noha az említettek részéről magyarország korábban sok hátrányt szenvedett. Ez erkölcsi nagyhatalommá tette a magyarokat. A Magyar Királyság vallotta: a társadalom alapja a tiszta erkölcs. Magyarország az orosz és német imperializmus között őrlődve sokkal többet látott,mint mi. Ha hallgattunk volna a magyar államfőre, talán képesek lettünk volna korlátozni Sztálin diadalát Hitler bukásakor.Ez a világ jobb és tisztességesebb lenne, ha az angolul beszélő népek vezetői csak egy kis részét is mutatták volna annak a bátorságnak,amit abban az időben Horthy Miklós kormányzó mutatott".
Mind a trianoni, mind a párizsi békeszerződés előírta a tőlünk elszakított országrészek utódállamai részére a nemzetiségek önrendelkezési jogának biztosítását.Ezt egyik sem tartotta be. Semmi többet nem szeretnék ezzel mondani, csak azt, hogy Magyarország semmivel sem volt rosszabb a szomszédainál, söt Európa közepén egészen 1944-ig távol tartotta az országot a háborútól, megvédve ezzel saját népét és más országok menekültjeit is a náci terror elöl, a béke oázisát nemcsak a csonka országra, hanem a revízió által egy nagyobb terültre is ki tudta terjeszteni, a közös lengyel-magyar határ megteremtésével nyitott kapukat biztosított a menekültek számára és Hitlerrel szemben elzárta ennek a területnek a német átvonulási lehetöségét és a náci terror bevezetését. Ezt nem vették figyelembe Párizsban 1947-ben.
Visszakanyarodva a Trianoni békediktátumhoz Wilson főbíróról a következő mondható el :   Wilson amerikai elnök 1918 elején kijelentette:"Nincs szándékában Ausztria-Magyarország felosztása. A 14 pontban csak arról van szó,hogy Ausztria-Magyarországnak a nemzetek közötti helyét megtartani óhajtjuk.Megadjuk neki a lehetőséget,hogy autonómiák alapján tovább fejlődjék " Wilson 1920.januárjában Európa felé  hajózott,megkapta Clemenceau jegyzékét: Ausztria -Magyarország megszűnt létezni.Ő ennek megörült,mert már úgyis lekötelezte magát masaryknak és éppen az ő meghirdetett ,demokratikus 14 pontja volt az akadálya Csehszlovákia létrehozásának. Wilson ellen az amerikai szenátus később vizsgálatot indított amiért el nem fogadható eszközökkel nem állt ki a szenátus által is támogatott 14 pont mellett és kierőszakolt egy elfogadhatatlan békét. Vizsgálóinak azt felelte, semmi tudomása sem volt a nyugat-európai szövetségeseinek szerveződéseiről. Szégyenében a néphez akart fellebbezni egy nyilvános beszéddel, de a beszéd közben szélütés érte és ezt követőne rövid időn belül meghalt.
A Wilson által meghirdetett elvek egyike sem érvényesült a tárgyalásokon, ezek a következők voltak ( a 14 pontot 1918.január 8-án hozta nyilvánosságra): az ő szónklataiban az örök béke, boldogság,szabadság,igazság, jog, demokrácia megvalósítása szerepelt a békedelegációk munkájára nézve. Az ő pontjainak lényege: az osztrák-magyar birodalmat meg kell tartani, senkit nem szabad a tárgyalásokból kizárni ( a magyaraokat és németeket kizárták), a területrendezést csak az érintett lakosság érdekében és nem ellenében szabad végrehajtani (népszavazás sem Felvidéken, sem Erdélyben ,sem Bácskában nem volt, elszabotálták).Wilson a béke "apostola" azt mondta " olyan boldog világot akarok,mely a jog és az igazság messze világító elvén nyugszik ".Nyomban vakon el is fogadta Masaryk hazug és megtévesztő álláspontját: "követeljük Csehszlovákiának azt a jogát,hogy újra egyesüljön szlovákiai szlovák testvéreivel". Ide több megjegyzés is kívánkozik: 1.Csehszlovákia sem akkor sem azelőtt sohasem létezett cak Masaryk képzeletében volt. 2.Szlovákia sohasem létezett korábban  csak e kijelentés után 20 évvel fasiszta államformában Hitler csatlósaként,rövid ideig. 3.Szlovákiát akkor Masaryk sem akarta önálló államként, bár nekik önállóságot ígért,de később "gyermeteg álmodozásnak " nyilvánította a szlovákok eme vágyát. 4. A szlovákok mindig kizárólag Magyarországon a Magyar Királyságban éltek és nem Csehországban, hanem Felvidéken, de öket senki sem kérdezte meg Trianonban 5.Újra egyesíteni egy ország népét olyannal, ahová sohasem tartozott ugyancsak szemen-szedett valótlanság. Úgy látszik Masaryk hamar kiismerte Wilsont, bízott lelkiismeretlenségében és tudatlanságában azért követelőzött nála egyre határozottabban.Kihasználta azt,hogy Wilson rendre összekeverte Szlovákiát Szlovéniával, az hogy az egyik Magyarországtól északra a másik délre volt nem zavarta, de az sem, hogy az egyikre a csehek a másikra  szerbek tartottak igényt a nagy osztozkodásban.Wilson úgy tudta, hogy z I.világháborút kirobbantó Ferenc Ferdinánd meggyilkolása Szerbiában történt, azt sem tudta,hogy ez Szarajevóban volt Bosznia fővárosában, mely akkor az Osztrák-Magyar Monarchia része volt. Wilson 1918.dec.4-én úgy indult el a párizsi béketárgyalásra, hogy elődje Theodore Roosevelt elnök üzenete kiísérte: "Wilsonnak semmi néven nevezhető joga nincs arra, hogy az amerikai nép nevében beszéljen" ..Ő és elvei még az árnyékát is elveszítették annak,hogy az amerikai nép akaratát fejeze ki.". Wilson ígéretei és elvei, a 14 pont szerinti ítélkezés elve szappanbuborékként pattantak szét.
Az amerikai szakértők által készített első béketervben magyarország területe a felére csökent ugyan, de a színmagyar lakosságú Csallóköz  Magyarországon maradt volna egy sor, túlnyomórészt magyar többségű faluval, várossal együtt, beleértve a 14,8%-nyi szlovák lakosságú Pozsonyt is Magyarország egykori fővárosát.
Masaryk párizsi előadása szerint azonban újabb hazugsággal lett gazdagabb a tisztelt békeosztó ítélőszék." Pozsony  német és zsidó város ,ahol jelentős szlovák lakik' Azt ,hogy a szlovákokkal szemben jelentős többségű magyar város ezt meg sem említi.  Masaryk nemzetközi méretű szélhámosságát az is hirdeti az érvelése is: " Csehszlovákiának azért kell Pozsony,mert az kikötőváros a Dunán és általa kijárata legyen a tengerre.Cserébe ezért nagyszámú CSEH község kerül Magyarországhoz".A földrajzban és történelemben járatlan,lelkiismeretlen békedlegátusok bedőltek minden ilyen és hasonló buta beszédnek, hiszen ellenválemény nem volt, mert a magyarokat nemhívták meg a tárgyalásra, csak a diktátum átvétele előtt adtak szót Apponyinak,mely nem befolyásolhatta már a döntést.Tudniuk kellett volna, hogy Magyarország közelében nincsenek cseh városok,Masaryk színmagyar területeket ajánlott fel cserébe színmagyar területekért és ezt az ítélkezők nem vették észre vagy nem akarták észrevenni .Benes és Masaryk is szabadkőműves vezető volt, mindkettőjük szoros kapcsolatban állt az amerikai szabadőműves páholyok vezető embereivel, ahol szintén cseh származású emberek is ültek. A gátlástalanságában és agyafúrtságában szinte mindenkit felülmúló Benes és Masaryk  legfőbb pártfogója a szabadkőművesség volt. Nélkülük az emberiség békésen munkálkodhatott volna a háború után a haladás és a testvériség megvalósításában. A szabadkőművesség képviseltette magát a tárgyalásokon és a külső tagjai által a tárgyalásokon kívül is. Külső tagok voltak az "Emberi Jogok Ligájának " tagjai.A New York-i páholy irányítása alatt a világon kb.600 páholy működött.Az egyik New York-i  páholy  vezetője Louis Brandeis cseh származású  ember volt, Wilson barátja. A szabadkőművesség még a háború befejezése előtt meghúzta Magyarország  trianoni határait 1917-ben a Szabadkőműves Kongersszuson.A trianoni és párizsi békediktátumok hátrányosan különböztették meg a magyarságot ( a németek,törökök, bulgárok igényeit újratárgyalták lényeges határmódosítások történtek). Csehszlovákia (Benes) a Magyar Királyságból 63 ezer négyzetkilométert kapott 3,5 millió lakossal  ( ezen kívül Csehország még szudéta-német és sziléziai terülteket is kapott ) azon a jogcímen, hogy ezen a területen 1,703 ezer tót (47,7%) él. A hazug kimutatások révén a rabságba döntött magyarok,németek,rutének száma 1 865 000 (52,3%), ebből magyar 1 072 000. Az egységes nagy magyar nyelvterület testéből lemetszett a csonkaország határán 50 helyenként 100 kilométernyire nyúló, 10 948 819 község 816 000 lakossal, ebből 748 000 magyar élt ebben a sávban egy tömbben,homogén magyar területen. Ez a cseh uralom alá hajtott magyarság 70%-át tette ki. A tótok száma ezen a területen 43 ezer , a magyaroké 748 ezer (98%) volt.  Hasonló helyzettel találkozunk a többi kedvezményezett ország esetében is.
A nemzetközi testületek hibás döntései túl azon, hogy embermillióknak okoznak hatalmas szenvedést és kárt még újabb háborúk magvait is magukban hordozzák (lásd a délszláv háborút), így történt ez Trianonbn is. Az ottani gyökeres hibák a következő főbb pontokba sorolhatók. A meghirdetett etnikai és demokratikus  elvek meghazudtolásaként az ottani gyökeres (wilsoni elvekkel szembenálló) hibák a következő főbb pontokba sűríthetők 1. az állásfoglaláshoz, az egyoldalúan bekért adatok szolgáltak,melyek félrevező szándékkal pontatlanok és hibásak voltak, a valóságnak nem feleltek meg. 2.a másik fél meg nem hallgatása, beadványainak el nem olvasása ( Wilson mint főbírő pontosan az ellenkezőjét kérte a tárgyalások megkezdésekor- nem történt meg).3.az igények és érvek felületes ellenőrzése vagy az ellenőrzés teljes hiánya.4.az ügyfélegyenlőség elvének súlyos megsértése ( ezt is ígérte Wilson,hogy ilyen nem fordulhat elő ,a veszteseket is meg kell hallgatni benne volt az ígéretekben).5.a fellebbezési lehetőség kizárásawilsoni- elv meghasonlása ez is).6.a népszavazás elrendelésének megtagadása (újabb wilsoni- elv meghasonlás)
7.a vesztes fél panaszainak figyelmen kívül hagyása, orvoslásának elmulasztása (csoportosan elkövetett garázdaság,erőszakos kitelepítések, szülőföldről elüldözés,fosztogatások,öldöklések,testi -lelki bántalmazások, nyilvános megszágyenítések,tömegek állásának, lakásának elvétele,jogfosztás Erdélyben, Délvidéken, Felvidéken stb.) 8.az ítélkezés prekoncepciója-praejuditium (a tárgyalások előtt eldöntött végeredménye,mely a világtörténelem legigazságtalanabb békéjét eredményezte). 9. a békediktátum 19.cikkelye kimondja: A Nemzetek Szövetségének közgyűlése fölhívhatja a Szövetség tagjait az alkalmatlanná vált szerződések  felülvizsgálatára, amelyek fenntartása a világbékét veszélyeztetné ". A sérelmek miatt több beadványt intéztek a 20-as és 30-as években az akkori  Népszövetséghez is, de 2001. február 20-án az Insitutum Pro Hominis Juribus Intézete is kérte az ENSZ Emberjogi Bizottságát a magyarok sérelmeinek felülvizsgálatára. Ezt követően 2002.aug. 20-án egy buddhista, a Jóga Világszervezet  (UNY) is ugyanezt kérte az ENSZ-től.
És itt olvasható a mai szomorú valóság: Tovább >>  Emlékezzünk ! 
 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Elindult a Játék határok nélkül blog! Részletes információ az összes adásról, melyben a magyarok játszottak + egyéb infó    *****    Florence Pugh Hungary - Ismerd meg az Oppenheimer és a Dûne 2. sztárját.    *****    Megnyílt az F-Zero Hungary! Ismerd meg a Nintendo legdinamikusabb versenyjáték-sorozatát! Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    A Cheer Danshi!! nem futott nagyot, mégis érdemes egy esélyt adni neki. Olvass róla az Anime Odyssey blogban!    *****    A 1080° Avalanche egy méltatlanul figyelmen kívül hagyott játék, pedig a Nintendo egyik remekmûve. Olvass róla!    *****    Gundel Takács Gábor egy különleges könyvet adott ki, ahol kiváló sportolókkal a sport mélységébe nyerhetünk betekintést.    *****    21 napos életmódváltás program csatlakozz hozzánk még!Január 28-ig 10% kedvezménnyel plusz ajándékkal tudod megvásárolni    *****    Szeretne egy olyan általános tisztítószert ami 333 felmosásra is elegendõ? Szeretne ha csíkmentes lenne? Részletek itt!!    *****    Új játék érkezett a Mesetárba! Elõ a papírral, ollóval, és gyertek barkácsolni!    *****    Tisztítószerek a legjobb áron! Hatékonyság felsõfoka! 333 felmosásra elengedõ általános tisztítószer! Vásároljon még ma!    *****    Hayashibara Megumi és Okui Masami rajongói oldal! Albumok, dalszövegek, és sok más. Folyamatosan frissülõ tartalom.    *****    A legfrissebb hírek a Super Mario világából és a legteljesebb adatbázis a Mario játékokról.Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    333 Felmosásra elegendõ! Szeretne gazdaságosan felmosni? Szeretne kiváló általános tisztítószert? Kiváló tisztítószerek!    *****    Ha tél, akkor téli sportok! De akár videojáték formájában is játszhatjuk õket. A 1080°Snowboarding egy kiváló példa erre    *****    Egy asztrológiai elemzés,sok segítséget ad,életünk megtervezéséhez,rendeld meg és küldök egy 3 éves éves elõrejelzést is    *****    Szeretne leadni felesleges kilókat? Szeretné méregteleníteni és tisztítani szervezetét?Csatlakozzon a programhoz még ma!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, kezd az évet azzal, hogy belenézel, én segítek értelmezni amit látsz. A saját akaratod dönt!    *****    Regisztrálj még ma és 5.333 Ft kedvezményt kapsz az AMWAY termékeibõl! Januári leárazások! Amway termékek elérhetõ áron!    *****    Sokan elmentek a Paradox Live mellett, pedig könnyen lehet, hogy egy kiváló animét hagytak ki. Olvasd el, miért.    *****    Megõrültek az árak!Hatalmas nagy kedvezményekkel várlak benneteket!AMWAY termékek elérhetõ áron!Regisztrálj még ma!AMWAY