Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Hírek
Hírek : Tót vagy szlovák? Semmi akadálya nincs a tót népnév használatának

Tót vagy szlovák? Semmi akadálya nincs a tót népnév használatának

  2010.05.30. 13:03

Magyarul a tótok azok tótok. Tótul a tótok ma szlovákoknak nevezik magukat. A szlovák kifejezés magyarra fordítva tótot jelent. Úgy, mint ahogyan a Deutsch az németet jelent a roma pedig cigányt. A tót szó valójában egy, a népet és az országot jelentő jövevényszó, közvetlen forrása nem határozható meg. Frantiąek Brábek 1910-ben megjelent magyar-cseh szótára a következő kifejezéseket mellékelte. 1. tót (Slovák); 2. drótostót (dráteník); 3. pejoratív tartalmú melléknévként: slovácký (szlovák, morvaszlovák). Szerepel még Tótország (Slovácko, Slovensko), és az ugyancsak pejoratívként értelmezett tótos (azaz szlovákosan, szlovák módra) jelző. 

Magyar vonatkozás

Első adatunk az 1121-ben kiállított almádi monostor alapítóleveléből való, ahol helynévként (a villa Tout) fordult elő. 1138-ban a dömösi prépostság összeírásában Ecsér falu kenyeret szolgáltató lakosai között találunk Totti nevűt (vagy nevűeket),mely  alapján nem zárható ki az sem hogy Itáliából érkezett betelepülők voltak  Az 1405-körül szerkesztett Schlägli-szójegyzékben a "thot" a „sclauus” (szláv) megfeleltetéseként szerepel. 

Nyelvészeti  és népnév vonatkozás

A tót szóhoz hasonló kifejezéseket találhatunk az óperzsa tuath, majd a gót fiuda, az ónémet diot, az óporosz tauto, a germán törzset jelentő latin teuton, a régi olasz nyelvben a németek megnevezésére alkalmazott todesco s az ólitván és ólett tauta elnevezéseket, de egyik sem vonatokozik a magukat szláv eredetűnek tartó szlovákokra, hacsak nem gepida-hun keverékek a tótok, azaz a szlávokhoz keveredett germán eredetű népcsoportról van szó a nyelvészeti adatok alapján. A gepidák, akik magukat touthnak nevezték egyes források szerint ugyanis germán népcsoport volt. Egyes szerzők szerint a német nyelv Deutsch szava is voltaképpen ehhez a kifejezéshez kötődik.Ezért járnának jobban a tótok,ha a tót történelmet kutatnák és nem a szlovákot, mert ez utóbbi nem létezik ,pontosabban alig több,mint száz évre nyúlik vissza magának a szónak is az eredete.

A szlovák kifejezés elterjedése

A tót etnikum és nép megnevezésére a magyar nyelv két szót ismer: az újabb kifejezést, a szlovákot és a régi tótot. Az értelmezés szempontjából  a szlovák átvett szónak számít, a kifejezés a reformkor időszakában, 1828-ban bukkant fel először: „A Vendek … megértik a’ Slowák’ (Szlowin) beszédjét is". A vendek a mai szlovének. A szlovák szó a szlávra utaló szlovenin alakból eredeztethető, és a fogalom a magyar nyelvben csak a második világháború óta bír egyértelmű jelentéssel. Főnévként a nyugati szláv nyelvet beszélő nyelvújítással átalakított tót nyelvet jelenti,melyet a felvidéken élő szlávok használnak. Pontosabban a sok felvidéki szláv nyelvjárás közül,a Felvidék középső részén élő tótok által beszélt nyelvet jelölték ki hivatalos nyelvvé és nevezték el szlováknak. Felvidék keleti és nyugati végén élő tótok nyelvjárása jelentősen különbözik a hivatalos szlováktól, keleten inkább az ukránhoz hasonlít jobban a beszélt tót nyelv, nyugaton pedig a cseh nyelvhez áll közelebb, de vannak lengyel hatások északon. A keleti és a nyugati idős tót alig érti meg egymást. Legalább olyan különbség van a tót nyelvjárások között,mint a horvát és szerb nyelv vagy a cseh és szlovák között. Tehát a hivatalos szlovák nyelvet a tótoknak csak egy töredéke beszélte (kb. 1/3 része), akkor, amikor hivatalossá nyilvánították. Azerőszakos bevezetés következtében igazából csaka második világháború után terjedt el használata a tótság körében. A po slovensky kifejezés azt is jelenti,hogy szlovénül ( vendül), de azt is jelenti,hogy szlovákul. Most akkor szlovákul vagy szlovénül beszélnek? Elképzelhető,hogy délről északra telepedett vendek vére is csörgedezik a tótok ereiben. A hegyi életmód is azonos itt is ott is.

A tót ,mint hivatalos népnév a történelmi Magyarországon

Hivatalosan a tót terminus technicus nem lehetett sértő, lebecsülést kifejező megnevezés, mivel akkor Stúr Lajos (Ąudovit ©túr) sem beszélt volna a magyar országgyűlésen magyarul a „tót,” azaz a jelenleg új nevével elterjesztett "szlovák" népről.

Az első világháború alatt, 1915 májusában Ferdią Juriga képviselő volt az, aki a parlamentben először használta magyar nyelvű "szlovák"  népmegjelölést, kapott is érte a tót újságíróktól. A turócszentmártoni Národné noviny „Tót – szlovák” című vezércikkében bírálta a képviselőt. „Bárhogy is vesszük, világos, hogy a történeti megnevezés elvetéséből kárunk származik. Hogy mi nem holmi ágról szakadt nép vagyunk, annak bizonyítékát éppen a tót megnevezésben lelhetjük fel, és mi mégsem akarjuk azonosítani vele magunkat.”


A nép ajkán született tótos szólások 

Maga a tót kifejezés akkor kapott negatív tartalmat, ha különböző jelzőkkel egészítették ki, illetve állandósult szókapcsolatokban, közmondásokban szerepelt. Minden közmondás sajátos háttérrel látja meg a napvilágot, jellegzetességük, hogy felnagyítás és általánosítás révén egyetlenegy konkrét személy valamely tulajdonságát kívánják nevetségessé tenni. Elterjedésükben rendkívül nagy szerepe van a szájhagyománynak. Erre utal, hogy ezek a „tótos” közmondások Magyarország olyan térségében is fennmaradtak, amelyek lakossága nem került közvetlen kapcsolatba a tótsággal Nyilván ez azzal magyarázható, hogy híre volt a tótos mondásoknak más területeken is és szájhagyomány útján a közbeszédben is elterjedt az egész történelmi Magyarország területén . Margalits Ede 1896-ban megjelent Magyar közmondások és közmondásszerű szólások című művében több, mint egy oldalon közölte az ilyen típusúakat.

Ha megnézzük ezeket a szólásokat, többnyire valós élethelyzeteket, sztorikat rögzítettek, igaz, néhánynak nem ismeretes a mögöttes tartalma. Az egyik legtöbb változatban az Adj szállást a tótnak, kiver a házadból maradt meg. (Ha a’ Tótnak szállást adsz, még ő mutat utat; Adj szállást a’ tótnak, majd határt mutat; Fogadd be a tótot, kiver a házadból stb.) A tanulság igen szomorú: nem érdemes jót tenni senkivel, mert még ő jár rosszul. Bármilyen sürgő-forgó valaki, ha nagy baj éri, lecsendesedik szituációra utal A tót is megnyugszik, mikor leesik a fáról. Pikírten fogalmazta meg az ostobaságot A tót keresi a lovát s rajta ül mondás, a történetben szereplő minden bizonnyal nem ismerte fel a lovat, mert nem szokott lovagolni. A hegyes, erdős vidékeken nem teremhet jó gyümölcs tényt rögzítette A tótnak vadalma a fügéje. Ennek a mögöttes tartalma: aki nem ismeri a jót, annak a rossz is megteszi.A vándorárusokra is van utalás: Járja az országot, mint a csipkés/drótos/gyolcsos tót. A falvakban történő kopogtatást hangsúlyozta A tótok az ajtóra jöttek, ami együtt járt az illető erőszakos, nem kívánatos voltával. A szereti, mint tót az aludttejet pedig arra emlékeztet, amikor szívesen fogadták a nyári melegben, ha hideg aludttejjel kínálták őket. Egyszer minden bizonnyal komoly balszerencse ért egy üvegezéssel foglalkozó mestert: Úgyy hiányzott neki, mint üveges tótnak a hanyatt esés. Étkezési szokást őrzött meg a Reá szorult a tót vendégségére közmondás. A hűvösebb, északabbra fekvő vidékeken bőven termett a krumpli, ezért a szlovákok sokféle ételt készítenek burgonyából. Persze vannak keményebb hangvételű közmondások is: pl. A kása nem étel, a taliga nem szekér, a tót nem ember; Mindenéből kifosztották, mint tótot az emberségéből.

Hogyan alakulhattak ki ezek a negatív előjelű szólások?

Ami a nép ajkán születik annak általában van igazságalapja. A múl-kor szerzője igyekszik bemutani a közmondásokat, hogy azok nem a tótokra vonatkoztak, hanem csak úgy általában mindenkire, hivatkozva arra, hogy ezeket a szólásokat mindenütt ismerték. Azonban ,ha figyelembe vesszük azt, amit a két világháborút megélt felvidéki magyarok meséltek ,akkor az állítás nem igaz.. A tótság elszigetelten élt a hegyekben és igen elterjedt volt az otthoni pálinkafőzés borókából (Borovicska) vagy szilvából (Szlivovica). Ennek megfelelően igen nagy volt az alkoholfogyasztás a tótok körében.  Az elterjedt részegeskedés következtében kialakult elbutulások esetei miatt az az általános vélemény alakult ki, hogy a tótok buták. Innen ered az a mondás is,hogy "buta tót". A részegesgedés nyomán is keletkezett újabb kori mondás: a "tóttal csak délelőtt lehet beszélni", nyilván a délutáni részeg beszámíthatatlan állapotra utal.  Ez az életmód, azaz a nagy mennyiségű szeszes ital fogyasztása következtében közismertté vált részegeskedésük feltehetően hozzájárulhatott a közmondások kialakulásához is. A tótok a hegyekben laktak és favágással foglalkoztak, a kivágott fát tutajokon szállították. Innen a palócok elnevezése is: a tótokat "tutajosoknak" is hívták-hívják még ma is. Mindezek ellenére általánosságban véve a magyar nép és a tótság között jó volt a kapcsolat, addig amíg nem jelent meg a politikai színtéren Benes és Masaryk. A korai pánszlávizmus, Stúrék erőlködése nem érintette meg a népet, sőt amikor színt kellett vallani, akkor Kossuth mellé, a polgári társadalomért történő küzdelem a jobbágyfelsztabadítás ügye álltak. A mai kiforgatott hőstörténelem-gyártás másként állítja be a dolgokat. A tótok római katolikusok révén féltek az orosz ortodox  térítéstől, ezért nem volt népszerű a néáp körében a pánszlávizmus.

A két nép között meglévő jó kapcsolatra bizonyíték az a tény is, hogy Kassa mellett  a nyelvhatáron egy teljesen tót falu lakossága magyar zászlókkal felvonulva kérte 1938-ban a határok további módosítását és falujuk Magyarországhoz történő visszacsatolását. Azt követelték,hogy a határokat úgy húzzák meg, hogy az ő falujuk Magyarországhoz és ne a benesi Csehszlovákiához tartozzon. Ez az eset konkrétan a Kassa melletti magyar kisvárosban, Szepsiben történt meg,amikoris a jászómindszenti ( szláv nevén Poprocs) tótok a felvidéki visszacsatolás után magyar zászlókkal vonulva jelentek meg a szepsi városházán azzal a kéréssel, hogy a hivatal segítse őket abban,hogy a határokat ne a falu előtt , hanem a falu mögött húzzák meg úgy, hogy ők közigazgatásilag Szepsihez, azaz Magyarországhoz tartozhassanak. Megemlítendő, hogy a falu az 1938-as határvonalon volt és a tót lakosságra való tekintettel Benesék kapták meg ezt a területet. Az ott élő tótok ennek nem örültek.

Összefoglalva: a vendek, azok szlovének, de po slovensky az azt is jelenti, hogy szlovénül vagy szlovákul. A tótok nyelvi hasonlósága talán a vendekkel a legközelebbi,mint ahogyaín az az 1828-as forrásból is kiderül. Nyelvészeti szempontból a tót kifejezés viszont inkább németet jelent, a germán eredetű gepidákra utal. A tót nép egy heterogén szláv népcsoport, konkrétan szlovákok soha nem is léteztek, csak magukat kezdék így nevezni a nyelvújítás, de inkább a hivatalos nyelvnek kinevezett középfelvidéki tót nyelvjárás erőszakos bevezetése után.  Magyar szempontból a rác,bunyevác, sokác, tót,vend stb. szláv népcsoport. Magyarra fordítva a szlovák kifejezés tótnak fordítható és fordítandó nyelvünk idegen elemektől mentessé tétele szempontjából is.  

(múlt-kor nyomán kiegészítette nemzetidal.gportal.hu szerk.)

Kapcsolódó: Még 1938-ban is hivatalosan tótnak hívtuk a tótokat

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség