Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Hírek
Hírek : Rettegnek az országrabló tótok

Rettegnek az országrabló tótok

  2008.11.01. 09:51

Az elrabolt Felvidéken létrehozott tót műállam kormányának alelnöke szerint KMKF nemzetközi jogot sért, "Szlovákia szuverenitását veszélyezteti " .

Megjegyeznénk, hogy a Benes hazugságaiból és a szabadkőműves kapcsolatai által kreált műállamot hoztak létre. Ez a trianonban íróasztal mögött diktatorikusan meghúzott, a mindenféle történelmi jogot, etnikai határokat, wilsoni-elveket,népszavazási jogot felrúgva, egy földrajzi térképen körberajzolt csehszlovák szörnyszülött műállamot hoztak létre, egy olyan államot, ahol semmilyen nemzet nem volt többségben ( a csehek aránya is csak 48 % volt) éppen arra hivatkozva, hogy a többnemzetiségű magyar állam milyen rossz volt. Csehszlovákia,mint bármilyen íróasztal mögött diktatórikusan létrehozott állam életképtelen volt és a Bécsi döntés is csupán a trianoni nagyhatalmi tévedés helyrehozatala volt, valamilyen szintű igazságszolgáltatást jelentett a magyarság számára Felvidék egy részének visszacsatolása.

A második kreált benesi életképtelen műállam szétesése után a Párizsi békeszerződés Csehszlovákia megszűnése után kedvezményezett híján érvényét veszítette, Felvidék jogilag visszaszállt a jogutód Magyarországra. A tótok kihasználva a pufajkás magyar kormány impotenciáját az egész Felvidék területén, a magyar kormány megkérdezése nélkül szemtelenül kikiáltották a maguk Szlovákiáját. Ennek a tót államnak a határait Magyarországgal szemben csupán egy kormányközi szerződés, az Alapszerződés rögzíti,melyet a Horn-kormány írt alá. Ez bármikor felmondható, akár egyoldalúan is. Más nemzetközi szerződés nem garantálja a jelenlegi határokat. Az Alapszerződés felmondásával tiszta lappal lehet kezdeni a tárgyalásokat.

A tót hatalomgyakorlók Felvidéket hódoltsági területként kezelik, a magyar nyelvhasználatot kirekesztik, az ott élő magyarok másodrendű állampolgárok. Nyilvánvaló a tudatos és törvényhozással támogatott, erőszakos asszimilációs politika, melyet folytatnak. Fasiszta, magyarüldöző, aparhteid-szerű Benesi -dekrétumokat erősítenek meg parlamenti határozattal abból a célból, hogy az erre épülő törvényrendeletek "törvényesnek" tűnjenek. Az EU csatlakozásnál ígéretet tettek a Benesi -dekrétumok eltörlésére. Az ellenkezője történt, sőt megerősítették a dekrétumokat. Jelenleg a történelemhamisítással, a magyar nyelv üldözésével, a magyar helységnevek tankönyvi tiltásával, a magyar nemzeti jelképek használatának tiltásával, az autonómia kérlelhetetlen tiltásával minden eszközt bevetnek a magyarság mielőbbi teljes beolvasztására.

Miért csinálják ezt? Azért, mert minden zsivány félti az elrabolt zsákmányát és mindent megtesz azért, hogy hazugsággal sajátjának állítsa be mások előtt, azt ami nem az övé. Ha lehazudják a csillagot is az égről és már nem lesz egyetlen egy magyar sem Felvidéken, akkor elérték a hőn vágyott, a Kassai Kormányprogramban áhított homogén tót nemzetállamuk megvalósítását. Addig is nagyon-nagyon sokat kell hazudniuk. A Kassai Kormányprogram tételeit a Benesi-dekrétumokba is belefoglalták, ma jogállaminak merik hazudni a tót állam működését. A fasiszta dekrétumok parlamenti megerősítésével és a tengerszint feletti magasság szerinti közpéz elosztással, a megyehatárok magyarok számarányának csökkentése céljából történő megváltoztatásával, a magyar oktatás pénzügyi megfojtásával evidens a tudatos magyarellenes asszinmilációs politika. Ezzel az agresszív asszimilációs politikával szemben nem marad más hátra,mint felmondani az Alapszerződést és az ENSZ segítségével, békés úton, nemzetközi bíróságon visszakövetelni a jogútód Magyarországot megillető 1938-as felvidéki határokat. A Párizsi békeszerződés érvénytelen, ezt megelőzően az I.Bécsi döntés szabta meg a határokat. A visszacsatolt Felvidéken a betelepült szlovákoknak természetesen meg kell adni a széleskörű autonómiát, hogy otthon érezzék magukat Magyarországon. Kijelenthetjük,hogy Felvidéket a tótok által megszállt területnek kell minősítenünk és semmi esély arra, hogy a kérlelhetetlen, keményfejű, öntelt tót hatalom(legyen az kormánypárti vagy ellenzéki politikai oldal ) esélyegyenlőséget biztosító autonómiát engedne meg a felvidéki magyarok számára. Az autonómiáról ők döntenek, belügy. Ezért Eva Maria Barki javaslata a mérvadó: békés úton követlni kell a revíziót! Ilyen tárgyalni képtelen tót emberekkel semmi esély nincs egy széles körű jogokat biztosító autonómiára a trianoni örökös, csinált műállamukon belül. (ND szerkesztő)

 

Az elrabolt Felvidéken létrehozott tót műállam kormányának alelnöke szerint KMKF nemzetközi jogot sért, "Szlovákia szuverenitását veszélyezteti "

2008.10.31 commora.hu nyomán


A Szlovák Nemzeti Párt indítványára, koalíciós támogatással került terítékre a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának működését elemző kormányalelnöki jelentés és parlamenti határozattervezet.

Duąan Čaplovič kormányalelnök jelentése alapvetően a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának intézményesítését kifogásolta. Attól a pillanattól, hogy a KMKF a magyar Országgyűlés állandó testületévé vált és konkrét lépésekre kötelezheti az országgyűlést és a magyar kormányt, a működése nemzetközi jogilag aggályos. És jogilag aggályos az is, hogy az MKP képviselői – a szlovák parlamenti mandátumuk alapján – beleszólhatnak a Magyar Köztársaság nemzetpolitikájának és külpolitikájának alakításába. Čaplovič kifogásolta, hogy a KMKF április 22-én a lehetséges autonómiaformák kidolgozására szólította fel a magyar kormányt, párhuzamosan pedig arra kérte, lépjen fel a szlovák közoktatási törvény nemzeti kisebbségeket diszkrimináló törekvései ellen. Ezzel az MKP képviselői megsértik a szlovákiai törvényeket és nemzetközi jogokat, az Országgyűlés és a magyar kormány pedig beavatkozik Szlovákia belügyeibe. Čaplovič kifejtette aggodalmát, hogy bár egyelőre csak politikai fórum a KMKF, de akár nemzetközi jogi intézménnyé is kinőheti magát. Čaplovič elmondta: önrendelkezési joga csak a nemzetnek van, nem a nemzetiségnek. Kollektív jogokat Európában csak Magyarország szorgalmaz, pedig a magyar kisebbség kollektív jogainak elismerését a szlovák-magyar alapszerződés is kizárja., sőt az október elején kiadott bolzanói ajánlás is, amelyet az EBESZ főbiztosa dolgoztatott ki. Szerinte az MKP a szlovák nemzetállami érdekek ellen dolgozik már a magyar státustörvény óta, tehát az MKP képviselőinek tevékenysége folyamatként fogható fel. Čaplovič szerint a szlovák parlamentnek két kérdést kell megválaszolnia. Az egyik, hogy parastruktúrák létrehozásával megsértették-e képviselői esküjüket az MKP reprezentánsai? A másik, hogy miért nem a szlovák-magyar alapszerződés 5. pontja értelmében működnek együtt a magyar Országgyűléssel, merthogy a két parlament kapcsolatait ez szabályozza.
A határozati javaslatot Pavol Paąka házelnök terjesztette elő. Ebben a törvényhozás aggodalmát tolmácsolja a magyar Országgyűlésnek, hogy a KMKF intézményesítésével beavatkozik más országok belügyeibe, és az MKP képviselőinek, hogy részt vesznek a testület munkájában. A határozat az MKP képviselőit esküjük betartására szólítja fel, a magyar Országgyűléssel és kormánnyal pedig standard párbeszédet sürget. Paąka kitért a magyar-szlovák kapcsolatokra is, jelezte: a rossz viszonyért Budapest felelős úgynevezett végtelen magyarságpolitikájukkal, amely folyamatosan újratermeli a problémákat. Azt mondta: készen áll a nyílt párbeszédre a magyar kisebbség képviselővel – az egyéni emberi jogok alapján, de Szlovákia szuverenitását védeni fogja. Figyelmeztetett: 2007. december 21-én csak a határtorlaszok tűntek el, az államhatárok megmaradtak. És hozzátette: nem akar a jövőben is minden reggel verejtékezve ébredni csak azért, hogy melyik magyar politikus megint mit talált ki, ami miatt veszélyben van az ország szuverenitása… Ján Slota azzal kezdte felszólalását, hogy reméli, az MKP politikusai végre pragmatikusan fognak viszonyulni ahhoz a problémához, amelyet okoztak, és a szlovák nemzeti érdekeket fogják képviselni – esküjüknek megfelelően. Utána hosszú fejtegetést hallottunk történelmi kitérőkkel a szlovákiai magyarok többletjogairól, végül a szlovák állam idején bevezetett – és általa egyedül igazságosnak tartott – reciprocitás elvének bevezetését javasolta a kisebbségi politikában. „Ha nem adnak többet a magyarok a szlovák kisebbségnek, a szlovákoknak kell kevesebbet adniuk” – mondta, és példának állította az ukrán közoktatási törvényt, amely megvonta az anyanyelvű oktatás lehetőségét a kisebbségektől. Hasonló hangnemben szólalt fel Rafael Rafaj, aki titkosszolgálati jelentésekre jellemző pontossággal idézte, évekre visszamenően a magyar-magyar találkozókat, például Bugár és a magyar politikusok megbeszéléseit, amelyeknek tartalmát is számtalanszor idézte. Nem hagyta ki az egyházi kapcsolatokat, sőt a határokon átnyúló gazdasági együttműködést sem. „ A magyarul beszélő természeti csapás” Rafaj szerint mindent veszélyeztet, mert a határok mentén egyre szorosabb kapcsolatokat akar. Ezzel a környező országok területi épségét veszélyezteti. Fejtegetései végén Koszovóhoz jutott, mint a kisebbségi elszakadás lehetséges formájához. A szintén nemzeti Jaroslav Paąka még hozzátette: a szoros területi integrációt újabban közjogi méltóságok is támogatják , s ennek jó lenne elejét venni törvénnyel is. Veszélyesnek tartja a KMKF működését a Smerből Milada Belasová is, főleg, hogy a „Kárpát-medencei magyarok” fogalmának új területi meghatározást akarnak meghonosítani Európában. Javasolta: erre a törekvésre külön hívják fel az uniós szervek figyelmét.
Vladimír Palko független képviselő arra emlékeztetett, hogy 2002-ben ők ellentörvényt dolgoztak ki az Orbán-kormány kedvezménytörvénye ellen, nem sírdogáltak tehetetlenségükben. Ha rajtuk múlna, elveszíthetnénk Dél-Szlovákiát. A kormánykoalíció a diplomácia terén mondott csődöt, mert becsmérlően beszélt, nem érvelt. Ján Slota vulgarizmusával a világot fordítja Szlovákia ellen. A magyar törekvések ellen csak akkor lehet sikerrel fellépni – mondta --, ha érvek hangzanak el, nem indulatok. S hozzátette még, hogy a lisszaboni szerződés megszavazóinak nincs joga félteni a szlovák szuverenitást. Frantiąek Mikloąko provokatív döntésnek tartja Magyarország részéről a döntést a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának intézményesítéséről, de a szlovák parlament vitáját is annak tartja. Kijelentette: a magyar-szlovák kapcsolatok rosszak, minden szinten. Többek közt ezért nincsenek a tanácsteremben az MKP képviselői. Ahogyan primitívek és rosszak a honismeretkönyvek, ilyen hangulatban provokatív a szlovákiai magyar képviselők részvétele is a KMKF-en. Mikloąko javasolta, hogy a határozatot bővítsék egy ponttal, amellyel elítélik Ján Slota primitív, magyarokat sértő kifejezéseit is. Ilyen esetben a parlamenti határozatot ő is megszavazza. Ez ellen viszont a nemzetiek tiltakoztak.
A vita kedden délelőtt folytatódik.

Felvidék Ma, Pátria, gyrMKP: A frusztráció szomorú kifejezése a pénteki vita

2008.10.31
Az MKP elutasítja Duąan Čaplovič agresszív hangnemét, aki ma a parlament elé terjesztette jelentését a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának veszélyeiről. Csáky Pál pártvezető, összefoglalva ennyit mondott: Ez a kormánykoalíció nem túl szerencsés döntése, az emberi és politikai frusztráció szomorú kifejezése néhány politikus részéről.Az MKP formálisan és tartalmilag is elutasítja a határozatról szóló javaslatot, amely szerintük semmit nem old meg. E határozatban Pavol Paąka kormányalelnök javasolja, hogy a parlament fejezze ki mély elégedetlenségét azzal kapcsolatban, hogy a fórum a magyar parlament állandó intézményévé, tanácsadó testületévé vált. A parlamentnek olyan félelmei támadnak, hogy a magyar törvényhozás eme módon kíván beavatkozni a szlovák belügyekbe, az ország szuverenitását sérti, ami nem egyezik az EU alapelveivel.

Csáky azonban figyelmeztetett, hogy az unió több országában is vannak ehhez hasonló szervek, elmondása szerint legalább tizenkét európai kormány rendelkezik hasonló tanácsadó testülettel. A pártelnök meg van győződve róla, hogy nincs ok a hisztériára. "Ha a kormánynak problémája van a fórummal, akkor arról a magyar féllel kellene tárgyalnia. Az MKP szintén kész tárgyalni a békés együttélést érintő dolgokról." - tette hozzá Csáky. Majd folytatta: "De ami itt folyik a parlamentben, az nem egy okos, komoly dialógus, hanem vádaskodás, ami az MKP képviselőit is érinti. Ezért is jó döntésnek tartom, hogy nem vettünk részt ezen a bohózaton."

Az MKP parlamenti klubjának vezetője, Bárdos Gyula szerint a kisebbségi politika egyik országban sem lehet kizárólag a belpolitika része. A területi autonómiát érintő félelmeket pedig alaptalannak tartja. "Az MKP programjában oktatásügyi és kulturális önkormányzatiságról van szó, se több, se kevesebb." - hangsúlyozta és elmondta még hogy nevetségesnek tartja az ilyen közjátékot a 21. században. Csáky még hozzátette, hogy tíz napon belül ebben a témában is folytatnak majd kétoldalú megbeszéléseket az SDKÚ-DS-szel és a KDH-val.

SITA/para

ND megjegyzés: Minden zsivány félti az elrabolt zsákmányát és mindent megtesz azért, hogy hazugsággal sajátjának állítsa be mások előtt, azt ami nem az övé.

Kapcsolódó írás ( kattintson a képre):

 Kapcsolódó cikkek:

 

 

 • Cserovából hazugságot gyárt Szlota Jánosík  >>
 • Eva Maria Barki: Meg kell kérdezni a Kárpát-medence magyarságát ! >>
 • Az MVSZ világkongresszusának nyilatkozata a magyar nép önrendelkezési jogáról >>
 • Eva Maria Barki: Az autonómiánál többet kell követelni ! 
 • Magyarellenes feliratok Erdélyben (2008)  >>
 • Liechtenstein nem ismeri el a csinált államokat >>
 • Nem magyar-magyar viszály, hanem megújulás ,nemzeti ébredés  >>
 • Hangsúlyozzuk ! Az EU nem oldja meg a magyar kérdést ! >>
 • Aláírásgyűjtés a magyar állampolgárság visszaadásáért ! >>
 • Eső után köpönyeg  >>
 • A nemzetközi jog a szabad nyelvhasználatról >>
 • Elég volt ! >>
 • Elferdült szlovák történelem-szemlélet- Gasparovic 650 ezer magyart küldött volna Magyaországra a Benesi-dekrétumok jegyében >>
 • Újabb ordító szlovák történelemhamisítás >>
 • Dr.Raffay Ernő: nem zárható ki Trianon revíziója >>
 • Dr.Raffay Ernő szeptember 26-áról >>
 • Az 1919-es pozsonyi sortűz >>
 • Átvertek bennünket 1526 óta >>

   

   

 •  
  A honlap látogatottsága
  Indulás: 2005-04-08
   
  Jelenlegi látogatók száma

    látotagó olvassa a lapot.

   
  Magyar helységnévkereső
   
  Az andocsi Máriához
       
   
  Ismerős Arcok

               

   

       Tovább >>kapcsolódó I.        

       Tovább >>kapcsolódó II   

   
  Trianon himnusz - Csík zenekar

  Tartsd magad, nemzetem !

   
  Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

  A Szent Korona misztériuma és tana

   
  Segítse a Trianon Kutató Intézetet

   
  Üzenet az MSZP szavazóknak

        

   
  El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

      

   
  Vérző Magyarország

        

   
  Csevegő - regisztráltaknak

   
  Jobbik

   

   

   

      
         A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

    Jobbik kiskáté: 

   
  Hozzászólások a cikkekhez
  Friss bejegyzések
  2011.01.08. 10:19
  2010.07.26. 18:16
  2010.07.20. 16:34
  2010.02.09. 11:11
  2009.12.17. 20:40
  2009.08.31. 16:34
  2009.08.02. 13:52
  2009.07.29. 09:31
  2009.06.20. 09:42
  2009.06.20. 08:53
  2009.06.18. 15:04
  2009.06.09. 17:06
  Friss hozzászólások
   
  Kérjük szavazzon !
  Lezárt szavazások
   
  Szavazás
  Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

  Igen
  Nem
  Nem tudom
  Szavazás állása
  Lezárt szavazások
   
  Szavazás
  Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
  A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

  ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
  ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
  ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
  Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
  Szavazás állása
  Lezárt szavazások
   
  Szavazás
  Lezárt szavazások
   
  Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
   
  Amit az autonómiáról tudni érdemes

  Példák Európában és világszerte:

  Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

   Nyugat Európa: 

   
  Amit az állampolgárságról tudni érdemes

   Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

    Frissítések a témában:

   

   

  Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség