Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Hírek
Hírek : Ősi múltunk ismerete elengedhetetlen

Ősi múltunk ismerete elengedhetetlen

  2007.07.08. 11:12

2007.07.06.www.maghar.gportal.hu, Szent Korona Rádió. Ahol a törvényesség született- Pátria (amit később Khorasan néven ismernek), magába foglalta Tádzsikisztánt, Türkmenisztánt, dél Üzbegisztánt, Nyugat Afganisztánt és az egész észak keleti részét Iránnak. Arask alapította, első fővárosa gyanánt Araskabadot, mai néven Ashabadot, a mai Türkmenisztán fővárosát., A pártus örökséget a hun-magyar népesség, Etele népe hozta (vissza) a Kárpát-medencébe, vele együtt egy szabadság felfogást is, amely egész Európát felforgatta. A középkori Európának mintát a hunok-magyarok adtak, a pártus hagyomány átörökítésével. (Etele, vagyis Atilla- www.maghar.gportal.hu szerkesztői megjegyzés)

Kevesek előtt ismert, hogy a Római Birodalommal közel egy időben, létezett egy talán nála is nagyobb keleti hatalom, a Pártus Birodalom. Az még kevésbé köztudott, hogy ez szemben a rabszolgatartó Rómával az első feudális állam volt. Az európai jog alapjának a római jogot tekintik. Ez igaz is, polgári és büntető jogi értelemben, de politikai jogok tekintetében már nem teljesen az. Nem, ugyanis az alkotmányosság, törvényesség leghaladóbb hagyományai máshol gyökereznek.

Ehhez, vessünk néhány pillantást Perzsia történelmére. Dárius birodalma, amelyet Nagy Sándor seregei legyőztek, zsarnoki keleti istenkirályság volt, éppen ez volt fő gyengesége. Kevesebb, mint száz évvel Nagy Sándor halála után, birodalmát tábornokai részekre törték. Mindenhol a meghódított tartományokban, az emberek és a helyi vezetők lázadozni kezdtek.
A legelső és legsikeresebb a lázadások között, Irán észak keleti részében tört ki, a Pártus tartományban, amit ma Tádzsikisztán néven ismerünk. Kr.e. 250 körül, Arask, pártus helyi előkelő, felkelést szervezett II. Selucid Antiochus uralma ellen - a szomszédos szkíta törzsekkel szövetkezve. Arask a perzsa történészek feltételezése szerint szkíta – pártus keverék volt. Az biztos, hogy az emberek észak Pátriában közeli kapcsolatban álltak a szkítákkal, többek között a hunokkal és magyarokkal, azokkal a különböző népekkel, akik Mongóliától Magyarországig uralták az Eurázsiai sztyeppét. Magát a pártus népességet is keverék, iráni-szkíta keveréknek tartják, mind nyelvileg, mind embertanilag. A hagyomány szerint Arask és testvére Teerdad vérszerződést kötött a turáni szkítákkal, és ez a szövetség pártusok számára félelmetes harcosok seregét adta.
A fivérek erőfeszítéseinek mind több és több eredménye lett, és 247-re az egész pártus tartományt elfoglalták. Ebben az időben Pátria (amit később Khorasan néven ismernek), magába foglalta Tádzsikisztánt, Türkmenisztánt, dél Üzbegisztánt, Nyugat Afganisztánt és az egész észak keleti részét Iránnak. Arask alapította, első fővárosa gyanánt Araskabadot, mai néven Ashabadot, a mai Türkmenisztán fővárosát. Arask nevét későbbi utódai a saját nevük mellé vették fel, és ez által éppen olyan a Pártus Birodalomban, mint Cézár volt a Római Birodalom számára.
A szkíták nem először győzték le a görögöket. Nagy Sándor is szerette volna a Turáni alföldet a birodalmához csatolni, de vereséget szenvedtek a seregei, és kiköszörülendő a csorbát szánta rá magát az indiai hódításra, amely végül az életébe került. A turániak nemcsak katonai szövetségükkel, de társadalmi berendezkedésükkel is hatottak Iránra. Az új hatalom, bár névleg a perzsa királyok utódaként uralkodott, de a szkíták mintájára. Kr. e. 126-ban került trónra II. Mehrdad király, aki a legnagyobb araskida uralkodó volt, nemcsak kiváló hadvezér volt, hanem szervező is. Ő hozta létre a Mehestan parlament intézményét, amely a király melletti tanácskozó testületként működött. Valójában a királyság kettős királyságként működött, a király első helyettese, sok esetben utóda, a Suréna volt. Ezt a kormányzati modellt figyelhetjük meg a magyaroknál, a Kende és Gyula intézményében, később pedig a király és a nádor intézményében is. Egyértelmű bizonyítékai vannak a nyelvünkben annak, hogy ebben az időben mi a perzsák szomszédságában éltünk, mi voltunk azok a Turáni szkíták, akik a félelmetes pártus lovashadsereget alkották. A húsz (biszt), a száz (szád) és az ezer (hazar) szavaink perzsa eredetűek, egyértelműen katonai egységek jelölésére szolgálók. A turáni szkíták, azaz többek között a hun-magyar nép és a pártus hercegek vérszerződése szerint mindaddig, amíg Arask utódai ülnek a trónon, seregükkel a perzsák oldalán harcolnak. Kr. u. 224-ben, Szasszan zoroastriánus főpap utódai kerültek a trónra, ezzel érvényét vesztette a vérszerződés. Mivel ezzel párhuzamosan a Turáni alföld is erősen elsivatagosodott, a hun-magyar nép kénytelen volt nyugatra vándorolni. Ez volt az a népmozgás, ami a nagy népvándorlást elindította, és amely végül a Római birodalom bukását is okozta.
A pártus örökséget a hun-magyar népesség, Etele népe hozta a Kárpát-medencébe, vele együtt egy szabadság felfogást is, amely egész Európát felforgatta. Etele a catalanumi síkon nemcsak a hunokat vezette csatába, hanem minden szabadságszerető, a római igát nem tűrő népet is. Többek között a szászokat is, és sok más germán népet, még a frankokat is. A frank királyság szintén a hunoktól átvett pártus hagyományra épült. Nagy Károly nagyapja, Martell Károly major domus háznagy, udvarnagy volt, lényegében a Suréna, Gyula megfelelője. Hasonló módon a kettős királyság intézményét átvették az arabok is. A szász hagyomány alapja, az ősi törvények is, hunoktól átvettek és alapjait jelentik mind a német, mind az angol törvényeknek. Az angolszász uralkodók nevei, Etelred, Edred, Edward, az Etele név változatai. Hogy miért éppen a hun mintát követték? Ennek nagyon egyszerű oka van. A római birodalmon kívüli népeknek nem volt saját királyi hagyományuk. A középkor hajnalán, ókor végén a legtöbb germán nép, még törzsi szinten élt. Julius Caesar korában a Gallok utolsó királya halt meg. A római hagyományban nem király, hanem császár intézménye szerepelt, amely egyre inkább hasonult egy keleti istenkirályhoz, olyanhoz, amilyen Dárius is volt, amilyenek a bizánci császárok, vagy az orosz cárok voltak. A középkori Európának mintát a hunok-magyarok adtak, a pártus hagyomány átörökítésével.
Minden esetben, legyen az Anglia, Németország, vagy éppen Magyarország, a rendi fejlődés során az ősi törvények megerősítése és helyreállítása állt a központban. A Magna Charta, az ősi angolszász, azaz hun törvényeket erősíti meg, és a magyar Aranybulla is. Az ellenállás és ellentmondás joga, szintén pártus hagyomány, olyannyira, hogy a Mehestan parlament le is válthatta a királyt.
Különösen ma, itt és most Magyarországon, mikor képtelenek vagyunk leváltani az alkalmatlan miniszterelnököt, egyrészt szégyenkezhetünk, másrészt irigyelhetjük a perzsákat. Ugyanis ott ma is le lehet váltani az elnököt, ha rosszul végzi a dolgát. Mikor ezeket a sorokat írom, ez nálunk csak óhaj lehet.
A Szent Korona alkotmányossága a pártus hagyomány megtestesülése, az Aranybullára épülő igazi magyar államiság alapja. Múltunk tudatos elfeledtetése, mind a Habsburg időkben, mind a kommunista érában és ma is éppen azt a célt szolgálta és szolgálja, hogy elvegye tőlünk a szabadsághoz való ragaszkodást. A mai nemzeti és népi radikalizmus is nem véletlenül a Szent Koronára, az ellenállás és ellentmondás jogára alapoz. Nem véletlen, hogy az elnyomó és zsarnoki hatalom éppen a szólásszabadságot és az ellenállás jogát akarja tőlünk elvenni.
Hogy ezt a jogunkat visszaszerezzük, meg kell ismernünk a valódi történelmünket, azt az utat, ahogy ide elérkeztünk, és tudni fogjuk, mit kell követnünk. Ehhez azért már lehet találni hasznos munkákat. Badiny Jós Ferenc könyvei, Bihari János „Parthusokra vonatkozó ethnográfiai adatok” című könyve, Bakay Kornél Történelem 5. osztályosoknak című tankönyve csak néhány kiragadott példa a sok közül. A Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme ezeket az ismereteket már egyetemi szinten oktatja is. A múlt ismerete nélkül nem érthetjük meg a jelent sem, és nélküle nincs jövőnk.

Juhász László
A História CD sorozat írója

Forrás:

http://www.szentkoronaradio.com/node/493

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

FARKASMETAL--LAKATOS MUNKA-HAIDEKKER HÁLÓ - FARKASMETAL- HULLÁMRÁCS KAPU,KERÍTÉS-FARKASMETAL-LAKATOS MUNKA    *****    Sok olvasmánnyal,szoftverekkel,horoszkóp megrendelési lehetõségekkel vár a CSILLAGJÖVÕ ASZTROLÓGIA PORTÁL,csak kattints!    *****    CRIMECASESNIGHT - bûntényekkel foglalkozó oldal - CRIMECASESNIGHT    *****    --farkasmetal---Lakatos munka-haidekker kerítés---farkasmetal---haidekker kapu----farkasmetal----Lakatos munka-haidekker    *****    Minden egyben a SKAM sorozatokról - friss hírek, folyamatosan bõvülõ MAGYAR FELIRATOS tartalom - SKAM SKAM FRANCE WTFOCK    *****    Egy horoszkóp elemzés sok rendkívül fontos információt tartalmaz, ezért fontos, hogy megrendeld. Tedd meg minél elõbb!!!    *****    A horoszkóp fontos jelzõrendszer,amit vétek nem használni.Rendeld meg Te is,tudd meg a lehetõségeid a következõ 3 évben!    *****    and i know now that this world will never be enough for me    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.    *****    Az életben a játék az egyetlen dolog, ami komoly.    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE - gyere és nézd kedvenc Skam sorozataid magyar felirattal - SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM    *****    Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Jövõ, szerelmi ügyek, pénzügyek, karrier: a kártya válaszol! Tarot kártya elemzés karácsonyi ajándéknak is! Norina Tarot    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown    *****    Ne menj elõttem, lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem és..    *****    Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Lájkoljátok a Filmes alakítások véleményezése Facebook-oldalát! Szavazásokkal, interaktív játékokkal várlak titeket!    *****    Filmes alakítások véleményezése! Olvassatok kritikákat színészi alakításokról!