Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Hírek
Hírek : Kettéváltunk és ötfelé szaggattattunk - A sebek a trianoni döntés 87. évfordulóján sem forrtak össze

Kettéváltunk és ötfelé szaggattattunk - A sebek a trianoni döntés 87. évfordulóján sem forrtak össze

  2007.06.04. 05:52

2007. június 4. 0:01 MNO-összeállítás - Udvardy Zoltán „Trianon után bizonyíthatóan kettévált a nemzet, mégpedig úgy, ahogyan az megterveztetett: maradék magyarokra és elcsatoltakra" – írta a napokban Duray Miklós. Kerek 87 esztendővel ezelőtt írták alá Versailles-ban azt a békeszerződést, amely megpecséltete Európa 6. legnagyobb államának sorsát.


„Én nem hiszem (…), hogy reményvesztetten kellene itt állnunk és (…) nem hiszem azt sem, hogy félszázad tartamára vissza volna vetve ez a nemzet. Ebben a nemzetben életerő van. Ez a nemzet élni akar, ez a nemzet dolgozni akar. Ez a nemzet csak a legutóbbi napokban is megmutatta azt, hogy önmagát fegyelmezni, rendben tartani tudja, és megmutatja ma azt, hogy meg tud érteni olyan érveket is, amelyek – nem a pillanat érdekeiért – a szíven keresztül az észhez szólnak, ahhoz az észhez, amely nem a szív ellen foglal állást, hanem amely ész a hazáért működik. És ez az egyetlen, amiből a demarkációs vonalon túl lévő honfitársainak erőt meríthetnek” – hangoztatta Teleki Pál miniszterelnök a Nemzetgyűlés 1920. november 13-i ülésén, a trianoni békeszerződésről szóló törvényjavaslat becikkelyezésekor.

Az anarchikus, tehetetlen Károlyi-féle korszakon és a kommün öncélú tömeggyilkosságain épphogy túljutott, a magyarságnak meghagyott csonka területeken a polgári lét és a civilizáció alapnormáihoz való visszatérésen munkálkodó ország megrendülten fogadta 1920-ban a döntést, mely ellen katonai erő híján, megszállt területein idegen katonákkal, nem sokat tehetett.

Apponyi hiába beszélt

Magyarországot nem megbüntették, hanem kivézték az I. világháború után. 1918 előtt hazánk Európa 6. legnagyobb állama volt. Területét az antant hatalmak szövetségeseik mohó területi követeléseit kielégítő határmódosítások után 325 411 négyzetkilométerről (Horvátországgal együtt) 92 833 négyzetkilométernyire csökkentették. A színmagyar területeket különös kéjjel, mindenféle megfontolás híján szabdalták szét államférfiak a versailles-i királyi palota parkjában, a Nagy-Trianon nevű kastélyában.

A magyar delegáció 1920. január 7-én érkezett meg Párizsba. A küldöttséget Apponyi Albert gróf vezette, gróf Bethlen István és gróf Teleki Pál kíséretében. Január 15-én Apponyi lehetőséget kapott arra, hogy ismertesse a magyar álláspontot. A gróf több nyelven is próbálkozott a konferencia tagjait meggyőzni a Magyarországnak szabott feltételek igazságtalan és esztelen voltáról, eredménytelenül.

Romsics Ignác így ír az 1920. június 4-én bekövetkezett diktátumról: „A magyar küldöttek délután negyed ötkor érkeztek, a többiek néhány perccel korábban. A palota ragyogó nagytermében gyülekeztek, amelynek falait rózsákkal átszőtt fehér kárpit borította, és értékes képek díszítették. Középen patkó alakú asztal állt. Az asztalfőn Millerand ült. Jobbra tőle a francia delegátusok, balra Nagy-Britannia képviselői foglaltak helyet. Ezután következtek a többi állam küldöttei. Amikor valamennyien elfoglalták helyüket, Millerand emelkedett szólásra. Rövid beszédet mondott, és felszólította a magyar küldötteket a szerződés aláírására. Miután a magyarok ellátták kézjegyükkel az okmányt, a többi nemzet képviselői írták alá. Végül rövid zárszó következett, amit ugyancsak Millerand mondott el. Mindez nem tartott tovább negyedóránál.”

Pótolhatatlan veszteségek

A megcsonkított országból a legnagyobb rész Romániának jutott: 103 ezer négyzetkilométer, a maradék Magyarországnál nagyobb terület illette meg a háborúban marginális szerepet játszó, a nagyhatalmak segítsége nélkül korábban területszerzést még csak meg sem kísérlő keleti szomszédot. Erdély mellett a Partium színmagyar területei és két gazdag város, Nagyvárad és Arad is román kézre került. Csehszlovákia 63 ezer négyzetkilométert kapott, a mesterséges délszláv állam 21 ezer, Ausztria 4 ezer négyzetkilométerrel gyarapodott Magyarország kárára.

Magyarország 20,9 millió lakosú ország volt a háború kitörésekor, a békekötés után 7,98 millió embere maradt.

A több mint 80 éve feldolgozhatatlan területi veszteség (az ország területének 72 százalékát vették el) következtében irdatlan csapás érte a mezőgazdaságot és az ipart is: elveszett a búza termőterületének 55 százaléka, odalett az összes sóbánya, az ipari potenciál 52 százaléka, a vasutak 58, a kiépített utak 64 százaléka.

Nem akartunk kicsik lenni

Az ország akkor még képes volt méltósággal fogadni mindazt, melyet a történelem rámért, ezt tükrözi a korabeli laptudósítás:

„A budapesti templomokban megkondultak ma a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat, és a borongós őszies levegőben tovahömpölygő szomorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették. Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat: a kincses Kolozsvárt, a Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát, Aradot és a többit mind, felnevelt kedves gyermekeinket, a drága, szép magyar centrumokat. A város és az ország némán, méltóságteljesen, de komor daccal tüntetett az erőszakos béke ellen. Egész Budapest a gyászünnep hatása alatt állott. A mulatóhelyek zárva voltak, a vonatok, a kocsik megálltak, s a munkások letették a szerszámokat néhány percre ezen a fekete pénteken.”

Senki nem mondta, hogy merjünk kicsik lenni, s az akkori magyarok nem tekintették fölösleges nyűgnek, hogy akár tettekben is szolidárisak legyenek határon túl rekedt nemzettársaikkal. Az utódállamok területére 3,2 millió magyar került. Európa nyugati felének döntéshozói cinikusan szemet hunytak a példátlan helyzet fölött, hogy ennyi ember máról holnapra idegen közigazgatás, idegen törvények hatálya alá kerül, elveszítve az elemi lehetőségeket is nemzeti identitásának megtartására.

„Trianon után bizonyíthatóan kettévált a nemzet, mégpedig úgy, ahogyan az megterveztetett: maradék magyarokra és elcsatoltakra. Úgy, mint a hóviharban, a menedékházban melegedõkre és a kint szorultakra” – így foglalta össze a kialakult helyzet máig ható tanulságait Duray Miklós, aki a napokban írt honlapján a szomorú évfordulóról. ”A bentiek – helyszűke miatt vagy hitevesztettségükben – marják egymást, a kinn rekedteket pedig a vihar tizedeli, meg az itt-ott rájuk csapó farkashordák. Be, a többiek közé nem mehetnek, de az is lehet, hogy egyre kevésbé kívánkoznak közéjük. Sem új házat, sem hazát nem tudnak maguknak építeni”.

(MNO, Trianon számokban: web.cetlink.net, duray.sk., HUNSOR)

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

FARKASMETAL--LAKATOS MUNKA-HAIDEKKER HÁLÓ - FARKASMETAL- HULLÁMRÁCS KAPU,KERÍTÉS-FARKASMETAL-LAKATOS MUNKA    *****    Sok olvasmánnyal,szoftverekkel,horoszkóp megrendelési lehetõségekkel vár a CSILLAGJÖVÕ ASZTROLÓGIA PORTÁL,csak kattints!    *****    CRIMECASESNIGHT - bûntényekkel foglalkozó oldal - CRIMECASESNIGHT    *****    --farkasmetal---Lakatos munka-haidekker kerítés---farkasmetal---haidekker kapu----farkasmetal----Lakatos munka-haidekker    *****    Minden egyben a SKAM sorozatokról - friss hírek, folyamatosan bõvülõ MAGYAR FELIRATOS tartalom - SKAM SKAM FRANCE WTFOCK    *****    Egy horoszkóp elemzés sok rendkívül fontos információt tartalmaz, ezért fontos, hogy megrendeld. Tedd meg minél elõbb!!!    *****    A horoszkóp fontos jelzõrendszer,amit vétek nem használni.Rendeld meg Te is,tudd meg a lehetõségeid a következõ 3 évben!    *****    and i know now that this world will never be enough for me    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.    *****    Az életben a játék az egyetlen dolog, ami komoly.    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE - gyere és nézd kedvenc Skam sorozataid magyar felirattal - SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM    *****    Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Jövõ, szerelmi ügyek, pénzügyek, karrier: a kártya válaszol! Tarot kártya elemzés karácsonyi ajándéknak is! Norina Tarot    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown    *****    Ne menj elõttem, lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem és..    *****    Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Lájkoljátok a Filmes alakítások véleményezése Facebook-oldalát! Szavazásokkal, interaktív játékokkal várlak titeket!    *****    Filmes alakítások véleményezése! Olvassatok kritikákat színészi alakításokról!