Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Hírek
Hírek : Autonómiák, azaz területi önkormányzatok - Baszkföld önkormányzati törvénye

Autonómiák, azaz területi önkormányzatok - Baszkföld önkormányzati törvénye

  2007.05.19. 09:41

Erdélyi Napló, 2007.05.18.A baszk önkormányzati törvényt azért közöltük meglehetõsen részletesen, hogy a kedves olvasók is láthassák, milyen illetékességeket, felhatalmazásokat tartalmaz egy efféle törvény. A továbbiakban összefoglaljuk a törvény legfontosabb részeit.

 

1. Az alkotmány kiegészítõ rendelkezései elsõ pontjában, a történelmi tartományok törvénykezése idõszerûvé tételérõl foglaltak révén, jelen önkormányzati törvény meghatározása szerint a baszkföldi intézmények hatáskörébe tartozik a személyek és javak védelmét és az önkormányzat területének közrendjét fenntartó önkormányzati rendõrség1 – minden esetben az országos biztonsági erõknek fenntartott, az önkormányzati közösségen kívüli és fölötti rendõrségi feladatai kivételével, mint a kikötõk, légikikötõk, a tengerpart, a határ védelme, a vám, továbbá a spanyol és a külföldi állampolgároknak az ország területére való be- és kilépése, a külföldieknek az országban tartózkodása, a kiutasítás és kitoloncolás, a be- és kivándorlás, az útlevél és a személyi igazolvány kibocsátása, a fegyverek és robbanóanyagok felügyelete és ellenõrzése, a kincstár védelme, az állam kárára elkövetett csempészet, csalás, sikkasztás elhárítása.
2. A baszkföldi önkormányzati rendõrség vezetése a baszkföldi kormány hatáskörébe tartozik, a tartományi és a helyi testületek lehetséges illetékességének sérelme nélkül.
[…]
4. Az önkormányzati közösség rendõrsége és az országos biztonsági erõk tevékenységének összehangolására az állam és az önkormányzati közösség egyenlõ számú képviselõibõl biztonsági tanácsot hoznak létre.
[…]
6. Az elõzõ paragrafusokban foglaltak ellenére, az önkormányzati közösség közrendjének fenntartása érdekében az országos biztonsági erõk a következõ esetekben léphetnek közbe:
a) A baszkföldi kormány kérésére, amennyiben saját intézményei beavatkozásáról lemond.
b) Saját kezdeményezésre, amikor úgy értékelik, hogy az állam érdekei súlyosan veszélyeztetettek, a jelen cikkely harmadik paragrafusában foglalt biztonsági tanács engedélye alapján. Feltételezett, különlegesen sürgõs esetben, az alkotmánynak az országos biztonsági erõkre vonatkozó közvetlen meghatalmazása teljesítésére, a [madridi] kormány kizárólagos felelõsségére, melyrõl ennek be kell számolnia a [madridi] parlamentnek. A [madridi] parlament az alkotmány elõírásainak megfelelõen gyakorolhatja az õt megilletõ hatásköröket.
7. Riadókészültség, kivételes vagy ostromállapot kihirdetése esetén Baszkföld teljes rendõri ereje a megfelelõ polgári vagy katonai hatóságok közvetlen rendelkezése alá tartozik, az ilyen eseteket szabályozó törvényeknek megfelelõen.
Tizennyolcadik cikkely
1. Baszkföld hatáskörébe tartozik saját egészségügyi törvényének kidolgozása és az állam erre vonatkozó alapvetõ törvényeinek a végrehajtása.
2. A társadalmi biztonságra vonatkozóan, Baszkföld hatáskörébe tartozik:
a) A törvények kidolgozása és az állam alapvetõ törvényeinek a végrehajtása, kivéve azokat az elõírásokat, melyek az állam gazdasági rendszerére vonatkoznak.
b) A társadalmi biztonság gazdasági rendszerének igazgatása.
3. Úgyszintén Baszkföld hatáskörébe tartozik a gyógyszeripari termékekre vonatkozó állami törvények végrehajtása.
[…]
Tizenkilencedik cikkely
1. Baszkföld hatáskörébe tartozik a tömegtájékoztatásra vonatkozó alapvetõ állami elõírások törvényének kidolgozása, minden esetben tiszteletben tartva az alkotmány 20. cikkelyében foglaltakat.
[…]
3. A jelen cikkely elsõ paragrafusában foglaltakkal összhangban, Baszkföld szabályozhatja, létrehozhatja és fönntarthatja saját televízióját, rádióját és sajtóját,2 és célja teljesítése érdekében általában szabályozhatja, létrehozhatja és fönntarthatja mindegyik tömegtájékoztatási eszközt.
Huszadik cikkely
[…]
3. Baszkföld teljes mértékben végrehajtja a jelen önkormányzati törvénnyel az illetékességébe utalt és õt érintõ szerzõdéseket és megállapodásokat. Egyetlen szerzõdés és megállapodás sem érintheti Baszkföld hatáskörét és illetékességét, amennyiben nincs összhangban az alkotmány 152. cikkely, 2. paragrafusában foglaltakkal, kivéve ugyanennek a 93. cikkelyében elõírtakkal összhangban lévõket.
[…]
5. A baszk kormányt tájékoztatják mindazoknak a szerzõdéseknek és megállapodásoknak, úgyszintén vámtörvény-tervezeteknek a kidolgozásáról, melyek Baszkföld sajátos érdekeit érinthetik.
6. A kifejezetten ellentétes rendelkezések kivételével, a jelen önkormányzati törvény elõzõ cikkelyeiben említett minden illetékesség, valamint más illetékességek, Baszkföld területére értendõk.
Huszonegyedik cikkely
A Baszkföld kizárólagos illetékességére vonatkozó ügyekben a baszkföldi jog minden más joggal szemben elõnyben részesítendõ és csak ennek hiányában, hiánypótlóként alkalmazandó az állami jog.
Huszonkettedik cikkely
1. A baszk önkormányzati közösség megállapodásokat köthet más önkormányzati közösségekkel a kizárólagos illetékességükbe tartozó saját szolgáltatásokra és ezek igazgatására vonatkozóan. Említett megállapodásokat, érvénybe lépésük elõtt, közölni kell a [madridi] parlamenttel. Amennyiben a parlament vagy házainak valamelyike a közlés kézhezvételétõl számított harminc napon belül kifogást emel, a megállapodásnak a jelen cikkely 3. paragrafusában foglalt eljárást kell követnie. Amennyiben említett határidõ lejártáig nem emelnek kifogást a megállapodás ellen, ez érvénybe lép.
2. A baszk önkormányzati közösség megállapodásokat köthet más történelmi területekkel a kizárólagos illetékességükbe tartozó saját szolgáltatásokra és ezek igazgatására vonatkozóan, szükséges lévén ezek közlése a [madridi] parlamentnek. A közléstõl számított húsz nap elteltével a megállapodások érvénybe lépnek.
3. A baszk önkormányzati közösség, a [madridi] parlament elõzetes jóváhagyásával, együttmûködési egyezményeket köthet más önkormányzati közösségekkel is.
Huszonharmadik cikkely
1. Baszkföld területén az állam polgári közigazgatása alkalmazkodik a baszk önkormányzati közösség földrajzi kiterjedéséhez.
2. Az alkotmány 154. cikkelyének megfelelõen, az állam polgári közigazgatását a [madridi] kormány által kinevezett képviselõ vezeti és hangolja össze a baszk önkormányzati közösség közigazgatásával.
A baszk önkormányzati törvényt azért közöltük meglehetõsen részletesen, hogy a kedves olvasók is láthassák, milyen illetékességeket, felhatalmazásokat tartalmaz egy efféle törvény. A továbbiakban összefoglaljuk a törvény legfontosabb részeit.


Asztalos Lajos

1 Ezzel a rendõrséggel verette szét a néppárti kormány 2003-ban az ETA politikai karjának tartott Herri Batasuna (népi egység) nevû párt betiltása ellen hetekig tiltakozó tömeget.
2 A baszk rádió és tévé nem sokkal a törvény életbe lépése után létre is jött, sõt, néhány évvel ezelõtt a tévé második mûsora is. Baszk barátaim mentegetõztek, hogy ottlétemkor is állandóan ezt nézték, hallgatták. Megnyugtattam õket, hogy nincs miért, tökéletesen megértem és támogatom mindazt, amit anyanyelvükért tesznek.


Autonómiák, azaz területi önkormányzatok

Baszkföld önkormányzati törvénye

Baszkföld illetékességéről

Tizedik cikkely
Baszkföld önkormányzati közössége kizárólagos illetékességgel rendelkezik a következő tárgykörökben:
1. Jelen önkormányzati törvény 37. cikkelyével összhangban, a történelmi területek megfelelő jogosítványainak sérelme nélkül, a városok és községek határának kijelölése.
2. Jelen önkormányzati törvény előírásainak megfelelően, az önkormányzati intézmények megszervezése, rendszere és működése.
3. Jelen önkormányzati törvény 37. cikkelyével összhangban, a történelmi területek megfelelő jogosítványainak sérelme nélkül, a baszk parlamentre, a tartományi, városi és községi tanácsokra és a bíróságokra vonatkozó belső választási törvények.
4. Az alkotmány 149. cikkely, első bekezdés, 18. pontjában foglaltak sérelme nélkül a baszkföldi tisztségviselők helyi rendszere és alapszabályzata.
[…]
7. A közvagyon birtokai és öröksége, mely az önkormányzati közösség tulajdona, úgyszintén az illetékességére vonatkozó közszolgalmak.*
8. Az alkotmány 149. cikkely, első bekezdés, 23. pontjában foglaltak sérelme nélkül a hegyek, az erdők, a legelők és a jószágterelési utak.
9. A mezőgazdaság és az állattenyésztés, a gazdaság általános rendjével összhangban.
10. A felségvizeken való halászat, az ehető tengeri puhatestűek és rákok halászata, a kagylótenyésztés, a vadászat és folyami halászat.
11. A vízügyi berendezések, csatornák és öntözött földek, amennyiben a vizek teljes egészében Baszkföldön folynak; a villamos áram termelésére, elosztására és szállítására szolgáló berendezések, amennyiben szállítása nem hagyja el Baszkföld területét és felhasználása nem érint más tartományt vagy önkormányzati közösséget; az ásvány-, hé- és földalatti vizek. Mindez az alkotmány 149. cikkely, első bekezdés, 25. pontjában foglaltak sérelme nélkül.
12. A társadalmi gondozás.
13. Az oktatási, művelődési, művészeti, jótékonysági, segélynyújtási és hasonló alapítványok és egyesületek, amennyiben tevékenységüket főképp Baszkföldön fejtik ki.
14. A kiskorúvédelmi és gyámsági intézetek és létesítmények, börtönök és a társadalomba való visszailleszkedést elősegítő intézetek szervezése, rendszere és működése, az általános polgári, büntető és fogvatartási törvényeknek megfelelően.
[…]
16. A tudományos és műszaki kutatás, az állammal összhangban.
17. A művelődés, az alkotmány 149. cikkely, második bekezdésében foglaltak sérelme nélkül.
[…]
19. A történelmi, művészeti, építészeti, régészeti és tudományos örökség, az ezek külföldre vitele és kirablása ellen az állam által megállapított előírások és kötelezettségek teljesítésének az önkormányzati közösség általi vállalásával.
20. A levéltárak, könyvtárak és múzeumok, melyek nincsenek az állam birtokában.
21. A mezőgazdasági kamarák, birtokkamarák, halász közösségek, kereskedelmi, ipar- és hajózási kamarák, az állam e téren a külkereskedelemre vonatkozó illetékességének sérelme nélkül.
[…]
25. Baszkföld gazdaságának előmozdítása, fejlesztése és a gazdasági tevékenység tervezése, a gazdaság általános rendezésével összhangban.
[…]
27. A belső kereskedelem, az általános árpolitika, a javak szabad forgalmának az állam területén való, továbbá a szabad verseny védelmére vonatkozó törvények sérelme nélkül. A helyi vásárok és piacok. Az eredet-megnevezések és hirdetések, együttműködve az állammal.
28. A fogyasztó- és felhasználó-védelem, az előző bekezdés értelmében.
[…]
30. Az ipar, a biztonsági, hadi és egészségügyi érdekeltségű, különleges előírások alá eső iparágak kivételével, melyek feladatuk ellátására különleges törvényeket, továbbá amelyek külföldi technológiát igényelnek. Az iparágak átszervezését illetően Baszkföld hatáskörébe tartozik a fejlesztés és az állam által meghatározott tervek végrehajtása.
31. Terület- és tengerpartrendezés, városrendezés és lakásügy.
32. Az alkotmány 149. cikkely, első bekezdés, 20. pontjában foglaltak sérelme nélkül a vasutak, szárazföldi, tengeri és folyami utak, kábelszállítás, kikötők, helikopter- és légikikötők, a baszkföldi időjárásjelző szolgálat. A szerződéskötési központok és áruszállítási terminálok.
[…]
36. Az idegenforgalom, turizmus és sport. A szabadidős tevékenység és szórakozás.
37. A Baszkföld részére szükséges statisztika.
38. A látványosságok.
39. A közösségfejlesztés. A nőügy. Gyermek-, ifjúság- és időspolitika.

Tizenegyedik cikkely
1. A baszkföldi önkormányzati közösség illetékessége a törvényhozás fejlesztése és az állam alapvető törvényeinek végrehajtása a következőkben:
a) környezet és környezetvédelem;
[…]
c) a baszkföldi halászat rendezése.
Tizenkettedik cikkely
A baszkföldi önkormányzati közösség illetékessége az állam törvényeinek végrehajtására vonatkozóan a következőkben:
1. Büntetés-végrehajtási törvény.
2. Munkatörvény. […]
3. A telekkönyvi tisztviselők, pénzbeváltó és tőzsdei ügynökök, kereskedelmi ügynökök kinevezése. […]
4. Szellemi és ipari tulajdon.
5. Súlyok és mértékek; fémjelzések.
6. A Baszkföldön tartandó nemzetközi vásárok.
[…]
8. Közérdekű kikötők és légikikötők, amennyiben az állam nem tartja fenn közvetlen részvételét.
[…]
10. Tengeri mentés, ipari és fertőző szennyezés az államnak a baszk partokat érintő felségvizein.
Tizenharmadik cikkely
[…]
2. A törvénynek megfelelően, teljes egészében az államot illeti a kegyelem joga, valamint az ügyészség megszervezése és működése.
Tizennegyedik cikkely
1. A baszkföldi igazságszolgáltatási szervek illetékessége kiterjed:
a) a polgári jogban minden fokra, beleértve Baszkföld saját polgárjogi körébe tartozó hatálytalanítási és felülvizsgálati beadványokat;
b) a büntetőjogban minden fokra, kivéve a hatálytalanítási és felülvizsgálati beadványokat.
[…]
Tizenhatodik cikkely
Az alkotmány előírásainak megfelelően, a baszkföldi önkormányzat hatáskörébe tartozik a mindenre kiterjedő, minden szintű, fokú, mértékű, módozatú és szakú oktatás, az alkotmány 27. cikkelyében, az ezt kifejtő sarkalatos törvényekben, az alkotmánynak az államot felhatalmazó 149. cikkely, első bekezdés, 30. pontjában foglaltak, valamint a kiteljesítéséhez és biztosításához szükséges felső felügyelet sérelme nélkül.

Asztalos Lajos

szolgalom – az a dologi jog, amelynek alapján valaki köteles tűrni, hogy a tulajdonában levő dolgot, különösen telket, az arra jogosult használhassa (pl. átjárhasson rajta)


Autonómiák, azaz területi önkormányzatok

Baszkföld önkormányzati törvénye

1979. október 25-én a baszkföldi népszavazás, december 18-án a spanyol parlament fogadta el, majd négy nappal később tették közzé a Boletín Oficial del Estadóban (állami hivatalos közlöny). Ebből közlünk néhány részletet.
Bevezető cím
Első cikkely
A baszk nép vagy Euskal Herria, nemzetisége kifejezéseként, valamint azért, hogy önkormányzatát létrehozza, a spanyol államon belül Euskadi1 vagy Baszkföld néven, az alkotmánnyal és jelen törvénnyel összhangban – amely alapvető intézményes előírása –, önkormányzati közösséggé alakul.
Második cikkely
1. Araba (spanyolul Alava), Gipuzkoa (Guipúzcoa) és Bizkaia (Vizcaya), úgyszintén Nafarroa (Navarra) joga részt venni Baszkföld önkormányzati közösségében.
2. Baszkföld önkormányzati közösségének területe az a történelmi terület, amely Araba, Gipuzkoa és Bizkaia, úgyszintén Nafarraoa – feltéve, hogy az alkotmány átmeneti rendelkezései című fejezete 4. cikkelyének meghatározása szerint ez utóbbi is eldönti részvételét – jelen határai közötti területével azonos.
Harmadik cikkely
Baszkföld keretén belül, az őt alkotó minden egyes történelmi terület megőrizheti, vagy saját esetében helyreállíthatja és időszerűvé teheti a maga sajátos önkormányzati felépítését és intézményeit.
Negyedik cikkely
Az önkormányzati közösség közös intézményei székhelyének2 a kijelölése az önkormányzati közösségen belül a baszk parlament által hozott törvény alapján történik.
Ötödik cikkely
1. Baszkföld zászlaja vörös alapon fehér keresztből és az alatta rézsútosan lévő zöld keresztből álló kettős kereszt.3
2. Jelen törvény ugyanakkor elismeri az önkormányzati közösséget alkotó történelmi területek többi zászlaját és jelvényét.
Hatodik cikkely
1. A baszk nép saját nyelve, az euskara4 [baszk], akár a kasztíliai [spanyol], Baszkföld hivatalos nyelve és minden lakosának joga ismerni és használni mindkettőt.
2. Az önkormányzati közösség intézményei, figyelembe véve Baszkföld nyelvi különbözőségét, mindkét nyelv használatát szavatolják, továbbá meghatározzák és szabályozzák az ismeretükhöz szükséges intézkedéseket és eszközöket.
3. Nyelvi alapon senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés.
4. A baszk nyelvet illetően a Baszk Nyelv Királyi Akadémiája, az Euskaltzaindia, hivatalos tanácsadó intézmény.
5. Hogy az euskara más baszk területek és közösségek öröksége is lehessen, a kapcsolatok és az összeköttetések mellett, melyeket az akadémiai és művelődési intézmények tartanak fenn, Baszkföld önkormányzati közössége arra kérheti a spanyol kormányt, hogy jóváhagyás végett esetenként bemutassa és méltassa a madridi parlamentnek azokat az egyezményeket és szerződéseket, melyek az euskara létének biztosítása és támogatása érdekében lehetővé teszik a művelődési kapcsolatokat azokkal az államokkal, ahol azok a területek és közösségek vannak.
Hetedik cikkely
1. Jelen törvény értelmében minden személy politikailag baszk, aki a törvényeknek megfelelően, közigazgatásilag az önkormányzati közösség területén lévő bármelyik önkormányzattal rendelkező település lakosa.5
2. A külföldön lakók, akár a leszármazottaik, ha utolsó tartózkodási helyük Baszkföldön volt és megőrizték spanyol állampolgárságukat, amennyiben igénylik, azonos politikai jogokat élvezhetnek, mint a Baszkföldön lakók.
Nyolcadik cikkely
1. Baszkföld polgárainak alapvető jogait és kötelességeit az alkotmány határozza meg.
2. A baszk közhatalom gyakorlói a saját hatáskörükben:
a) őrködnek afölött és szavatolják azt, hogy a polgárok megfelelően gyakorolhassák alapvető jogaikat és kötelességeiket;
b) ösztönzik az élet- és a munkakörülmények javítására törekvő politikát;
c) olyan intézkedéseket foganatosítanak, melyek támogatják a foglalkoztatottság növekedését és a gazdaság állékonyságát;
d) olyan intézkedéseket foganatosítanak, melyek kiküszöbölik az akadályokat és előmozdítják a kedvező feltételeket ahhoz, hogy az egyén és közösségének szabadsága és egyenlősége hatékony és valós legyen;
e) minden állampolgár számára megkönnyítik Baszkföld politikai, gazdasági, művelődési és társadalmi életében való részvételét.

Asztalos Lajos

1A baszk Akadémia szerint az Euskadi megnevezés helytelen, ehelyett a hagyományos, történelmi, ’baszk nép’ jelentésű Euskal Herriát kell használni. Baszk nyelven ezt is teszik. Az Euskadit elsősorban a kasztíliai nyelvű tömegtájékoztatás használja.
2Bár Baszkföld legnagyobb városa Bizkaia (spanyol Vizcaya) tartomány székhelye, az elővárosaival együtt több mint félmillió lakosú Bilbo (spanyol Bilbao), a baszk parlament által hozott törvény szerint az önkormányzati közösség, vagyis Baszkföld fővárosa, a baszk parlament és kormány székhelye Araba (spanyol Alava) tartomány legnagyobb városa, a kétszázezer lakosú Gasteiz (spanyol Vitoria) lett.
3Vagyis elrendezése megegyezik a brit zászlóéval.
4Figyelemre méltó a jelen törvény és az alkotmány idevágó szövege közti különbség. Mert miközben Baszkföld önkormányzati törvényében csupán jogról van szó, az alkotmány szerint „Az ország hivatalos spanyol nyelve a kasztíliai. Minden spanyol kötelessége ismerni és joga használni ezt [a nyelvet]”. (2. cikkely, 1. bekezdés)
5Vagyis Baszkföld minden lakója, függetlenül attól, hogy ő maga vagy elődei Spanyolország melyik tartományából települtek ide, pl. a jobb megélhetés miatt, s hogy beszéli-e vagy sem a baszk nyelvet, hivatalosan baszk.


 

Autonómiák, azaz területi önkormányzatok (10. rész) Baszk parlament, baszk kormány Spanyolországban
  2007.05.31. 14:34  

2007.05.31. Erdélyi Napló - (a szerk. megjegyzése: a baszk zászló piros-fehér-zöld....) A cikkben a baszk parlament működéséről és törvényekről van szó. Tovább >>

 

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Elindult a Játék határok nélkül blog! Részletes információ az összes adásról, melyben a magyarok játszottak + egyéb infó    *****    Florence Pugh Hungary - Ismerd meg az Oppenheimer és a Dûne 2. sztárját.    *****    Megnyílt az F-Zero Hungary! Ismerd meg a Nintendo legdinamikusabb versenyjáték-sorozatát! Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    A Cheer Danshi!! nem futott nagyot, mégis érdemes egy esélyt adni neki. Olvass róla az Anime Odyssey blogban!    *****    A 1080° Avalanche egy méltatlanul figyelmen kívül hagyott játék, pedig a Nintendo egyik remekmûve. Olvass róla!    *****    Gundel Takács Gábor egy különleges könyvet adott ki, ahol kiváló sportolókkal a sport mélységébe nyerhetünk betekintést.    *****    21 napos életmódváltás program csatlakozz hozzánk még!Január 28-ig 10% kedvezménnyel plusz ajándékkal tudod megvásárolni    *****    Szeretne egy olyan általános tisztítószert ami 333 felmosásra is elegendõ? Szeretne ha csíkmentes lenne? Részletek itt!!    *****    Új játék érkezett a Mesetárba! Elõ a papírral, ollóval, és gyertek barkácsolni!    *****    Tisztítószerek a legjobb áron! Hatékonyság felsõfoka! 333 felmosásra elengedõ általános tisztítószer! Vásároljon még ma!    *****    Hayashibara Megumi és Okui Masami rajongói oldal! Albumok, dalszövegek, és sok más. Folyamatosan frissülõ tartalom.    *****    A legfrissebb hírek a Super Mario világából és a legteljesebb adatbázis a Mario játékokról.Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    333 Felmosásra elegendõ! Szeretne gazdaságosan felmosni? Szeretne kiváló általános tisztítószert? Kiváló tisztítószerek!    *****    Ha tél, akkor téli sportok! De akár videojáték formájában is játszhatjuk õket. A 1080°Snowboarding egy kiváló példa erre    *****    Egy asztrológiai elemzés,sok segítséget ad,életünk megtervezéséhez,rendeld meg és küldök egy 3 éves éves elõrejelzést is    *****    Szeretne leadni felesleges kilókat? Szeretné méregteleníteni és tisztítani szervezetét?Csatlakozzon a programhoz még ma!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, kezd az évet azzal, hogy belenézel, én segítek értelmezni amit látsz. A saját akaratod dönt!    *****    Regisztrálj még ma és 5.333 Ft kedvezményt kapsz az AMWAY termékeibõl! Januári leárazások! Amway termékek elérhetõ áron!    *****    Sokan elmentek a Paradox Live mellett, pedig könnyen lehet, hogy egy kiváló animét hagytak ki. Olvasd el, miért.    *****    Megõrültek az árak!Hatalmas nagy kedvezményekkel várlak benneteket!AMWAY termékek elérhetõ áron!Regisztrálj még ma!AMWAY