Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Hírek
Hírek : A rozsnyói Kossuth szoborról ismét ellopták a koszorúkat

A rozsnyói Kossuth szoborról ismét ellopták a koszorúkat

  2007.03.30. 09:12

2007. március 26. Vajdaság Ma. Miután a rozsnyói Kossuth szobor talapzatáról tíz napja ellopták a március 15-én elhelyezett koszorúkat és az emlékezők szombaton újra virágokat vittek oda, vasárnap reggelre azok is eltűntek, jelenti az MTI. A gömöri magyarok szerint szó sincs csínytevésről. Nyilván azok üzengetnek, akiknek a sok évtizedes száműzetés után - immár három éve - újra álló szobor az útjukban áll.

A város főterén 1907-ben felavatott szobrot 1919-ben Csehszlovákia megalakulása után az új hatalom ledöntötte. Az egészalakos Kossuth-szobor több mint nyolcvan évig méltatlan helyeken, sérülten, sokáig egy fűtőházban kallódott, mígnem 2004 márciusa óta, noha nem az eredeti helyén, de ismét köztéren állhat. Egy tavaly betiltott, s azóta civil társulásként működő újfasiszta párt, a Szlovák Testvéri Közösség (SP) tagjai már csoportosan és "látványosan" le is köpdösték a szobrot, és az eltávolítását követelték.
Az idei március 15-i ünnepségen elhelyezett, majd ellopott és a közeli patakba hajigált koszorúk helyébe szombaton új virágok kerültek: Heizer Antal, Magyarország pozsonyi nagykövete és a Rozsnyón tanácskozó szlovákiai magyar pedagógusok, valamint a helyi magyar szervezetek jelképesen pótolták a talapzatról elorzott virágokat.
Az újrakoszorúzást követő éjszakán ezek a virágok is az előzőek sorsára jutottak, noha a Csemadok magyar kulturális szervezet és a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) járási szervezetei már a március 15-i "üzenet" után feljelentést tettek a rendőrségen.
A múlt hét végén a csallóközi Alistálon viszont Mátyás király mellszobra tűnt el a talapzatáról. A döntően magyarok lakta falu polgármesteri hivatala előtti bronzszobor tolvajait azonban aligha vezérelték nacionalista indulatok. Nyilván pénzt akartak szerezni, és fémhulladékként értékesítették Mátyás király fejét.

http://www.vajdasagma.info/universal.php?rovat=cikk&ar=karpat&id=2591


Kapcsolódó link és cikk:

Ismét meggyalázták Rozsnyón a Kossuth szobrot és március 15-e emlékét
  2007.03.18. Forrás: www.nemzetidal.gportal.hu

2007.03.18. A honlap szerkesztője a Rozsnyón élő felvidéki barátaitól ma kapott egy rövid levelet és két képet. A képek a rozsnyói március 15-i megemlékezés után készültek. A levelet egy részletét és a képeket az alábbiakban közzé tesszük: "Március 16-án éjjel szétrugdosták Rozsnyón a Kossuth szobor alatt a koszorúkat, bedobálták a közeli patakba, összetaposták a virágokat, meggyalázták nemzeti ünnepünket."

Fotók: Krónikás  

A nagyításhoz kattintson a képre:

 

A Kossuth szobor meggyalázása Rozsnyón A Kosdsuth szobor meggyalázása Rozsnyón
Előrébb helyezésHátrébb helyezés  Előrébb helyezésHátrébb helyezés       

 

 

Kapcsolódó honlap linkje,mely a trianoni megemlékezés napján történő szoborgyalázás után készült: www.rozsnyo.hu   

 


Néhány történelmi tény a tót neonácik és pánszlávisták számára 1848-ról,azoknak akik Stúrt éltetve Kossuthot gyalázzák:

 

Az 1848-as Forradalom és Szabadságharc idején 20-25 ezer szlovák nemzetiségű honvéd küzdött a magyar oldalon. A mai szlovák történetírás viszont kizárólag azzal a maroknyi  emberrel foglalkozik, akik császári oldalra állva szembefordultak a forradalommal.


A mai magyar és szlovák történészek jelentős része a források kellő ismerete nélkül, a másik nép nyelvét nem beszélve, egydimenziós megközelítésben ábrázolja a szlovák-magyar történelmet - mondta az Indexnek Vesztróczy Zsolt, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) munkatársa, a szlovák-magyar történelem kutatója. 

Ezek az alapkutatások az egykori forrásokhoz visszanyúlva, a korabeli politikai mozgástérbe helyezve értelmezik a történteket. Így Vesztróczy megállapította például, hogy a szlovák történetírás jelenlegi főáramlatával szemben L'udovít Stúr például nem menekült el 1848. március 16-án a pozsonyi országgyűlésről az őt letartóztatni akaró Kossuth és Batthyány elől, hiszen március 20-án még felszólalt a kerületi tábla gyűlésén, és éppen Kossuthtal váltották egymást a felszólalók sorában.


Stúrék politikája azonban sajátos ellentmondást rejtett magában. Stúr tót nemzeti törekvései és liberális szemléletük egymással szembekerülve ellentmondásba keveredtek így saját maguk csapdájába kerültek és semmiféle széles tót néprétegek támogatását nem élvezték.

Stúr az utolsó rendi országgyűlésen nem támogatta a liberális reformokat, pedig a tót nép ezt támogatta és a Szabadásghar, azaz Kossuth oldalára állt.

Jellasics nyugalomra inti Stúrt Liberális nézeteik miatt elvileg megegyezhettek volna a magyarokkal is. Azonban a pánszlávizmusba vetett hitük szerint inkább szembeszálltak a magyar liberálisokkal. Ezzel magyarázható, hogy Stúrék egy maroknyi csapattal például Jellasics támadásával egy időben szintén fegyveresen törtek be Magyarországra. (Érdekesség, hogy Stúrt 1848 áprilisában egy bécsi tárgyaláson éppen Jellasicsék intették mérsékletre, amikor az háborúzni akart, ekkor ugyanis a horvátok még bíztak a magyarokkal való tárgyalásos megegyezésben!).

A Felső-Magyarországra betörő szlovák légió hiába próbált felkelést szítani, a szlovák parasztok nem támogatták őket. A fosztogatások miatt Lamberg Ferenc királyi biztos rendeletet a törvényes rend helyreállításáról rendeletet adott ki, a Morvaország felé kimenekülő alakulat végül pedig annyira szétzüllött, hogy az azonos célok ellenére maga a császári katonaság lépett föl ellene. Ezt követően a tót légió még kétszer, 1848 telén, és 1849 nyarán indult meg a Habsburgok oldalán a magyar forradalom ellen, meglehetősen kevés eredményt felmutatva.

Stúrék tehát kényszerpályára kerültek, és nem tudtak széles tömegbázist kialakítani. Ennek oka az volt, hogy a magyarországi jobbágyfelszabadítás a szlovák parasztság számára a feudális terhek megszüntetését eredményezte, így a magyar forradalom mellé álltak. A szerbek esetében ez nem működött, hiszen ők határvidéki szabad katonaparasztok voltak, nekik a jobbágyság eltörlése semmit újat nem hozott, és a pánszláv eszme, a pánszláv birodalom létrehozásáért elhintett elmélet, és a magyarellenes császári szítás oldalára álltak.


Miért nem tárgyaltak a magyarok a tótokkal?
A magyar elutasításnak az volt a legfőbb oka, hogy a magyar liberálisok rendkívüli módon tartottak a pánszlávizmustól, és ennek az irányzatnak a legfőbb képviselőit a tótokban vélték felfedezni. Ennek volt is alapja,mert a legparányibb szláv európai kisebbség, a tótság értelmiségi köreiben megvolt a nagyravágyás,és a nagy vezető pánszláv uralom létrehozásáért.

A pánszlávizmus az orosz katonai inváziótól való félelmet jelentette
, bár Vesztróczy szerint annak nem volt esélye, hogy Magyarországot a Bécsből irányított monarchia részeként támadja meg Oroszország, hiszen Ausztria - Oroszország és Poroszország mellett - a konzervatív európai rendet fenntartó Szent Szövetség alappillérének számított. Azt viszont nem vette figyelembe a szerző, hogy az orosz értelmiségi és katonai körökben született meg és erősödött a pánszláv eszme.
Erről tovább lehet vitatkozni, hogy reális volt-e vagy sem 1848-ban a pánszláv veszély.
A pánszláv veszélyt, vagyis azt, hogy Oroszország megtámadná és felosztaná Magyarországot, azért is ki lehetett zárni Vesztróczy szerint, mert Szentpétervár különösen ügyelt arra, hogy a Habsburg birodalmon belüli szláv mozgalmakat ne lehessen a hivatalos orosz politikával összefüggésbe hozni. Így a prágai szláv kongresszuson csak egyetlen szláv nép nem vett részt (a későbbi orosz anarchistát, Mihail Bakunyint leszámítva): az orosz - hangsúlyozta a magyar kutató.

A magyar álláspont kialakítását nehezítette az is, hogy a szlovák követeléseket tartalmazó liptószentmiklósi petíció 1848 májusában meglehetősen sok ellentmondást tartalmazott a többi nemzetiségi programokhoz képest is. Így ezt nemcsak maguk Kossuthék, hanem később maga Robert William Seton-Watson, a szlovákok legnagyobb támogatója is nagyrészt teljesíthetetlennek minősítette.

Stúr ellenfele Kollár volt. Stúr és társai mindenáron egy saját szlovák kerületet akartak, amit hol Bécstől, hol pedig a magyaroktól kértek, persze elsősorban Ausztriára számíthattak ebben az ügyben. Bécsben viszont ott volt ellenfelük, Ján Kollár, aki korábban a pesti evangélikusok egyik vezetője és az abszolutizmus feltétlen híve volt.

Vesztróczy kiemelt néhány olyan tényt is, amelyek a Stúr-féle mozgalmon kívül a szlovákság egészére jellemzőbb folyamatokat jeleznek. Így például azt, hogy a Szabadságharc alatt a magyar honvédség soraiban 20-25 ezer szlovák katona küzdött, ezzel ők képviselték a magyarok utáni második legnagyobb "tábort".

Szlovák részvétel a magyar szabadságharcban


A szlovákok lelkesedését mutatja, hogy a szabadságharc elején Galíciából hazatért két huszáralakulat többsége is szlovák volt, de legalábbis szlovák többségű területen sorozták be őket.

Szintén nem ismert dolog, hogy amikor a Kossuth-kormányzat Debrecenbe menekült Pest-Budáról, akkor a hadügyminisztérium őrzését szlovák katonákra bíztak. Ez azért derült ki a forrásokból, mert egy magyar tiszt arra panaszkodott, hogy nem tudta magát átvergődni az őrségen, mivel azok nem beszéltek magyarul.

Pozitív jelek
A két nép, a magyar és a szlovák tehát közel sem volt olyan ellentétben, mint ahogyan azt manapság néhányan beállítani igyekeznek. Érdekes, hogy a szlovák történelemszemlélet sem volt mindig élesen magyarellenes. Pár évtizeddel ezelőtt ugyanis a sokkal objektívebben mutatták be a nemzeti mozgalom vezérét, Stúrt, és nem állították be őt úgy, mint akit Kossuth és Batthyány üldözött volna el az országból.

A közismert Kossuth nóta szlovák nyelven is megmaradt az utókor számára, ami bizonyítéka a széles tót néprétegek Kossuth melletti kiállására.


(felvidek.ma és commora.hu nyomán módosítva nemzetidal.gportal.hu)

 


Részlet az 1848-49.évi Forradaom és Szabadságharc története című könyvből ( 1996, Videopont kiadó, szerkesztő Hermann Róbert):

74-76.oldal

" A szlovák nemzeti mozgalom vezetői is a forradalom vívmányainak továbbvitelét óhajtották.Törekvéseiket nehezítette, hogy nem tudtak követeléseik mögé tömegeket felsorakoztatni. A szlovák telkes jobbágyság az úrbéri viszonyok eltörlését elégedetten fogadta, a nemzeti mozgalmat  szervező egyházi és világi értelmiség maga is megosztott volt... Mindehhez társultak a felekezeti (evangélikus- katolikus) súrlódások, amelyek a nemzeti mozgalom irányzataiban is jelentkeztek. ...A szlovákságot a mozgalom élén álló vékony értelmiségi réteg igyekezett az általuk megfogalmazott nemzeti törekvéseik képviseletére mozgósítani....A szlovák nép nevében a nemzeti mozgalom mintegy negyven vezetője olyan türelmetlen követeléseket fogalmaztak meg, amelyek eleve reménytelenné tették a magyarokkal való megegyezést.

A magyar politikusok a liberalizmus szellemiségétől áthatva vallották,a megoldás egyedüli útja a jogegyenlőség biztosítása. Hurban, Hodza, Stúr ...pártfogókat kerestek a magyarok elleni fegyveres felkelés előkészítéséhez. Augusztusban Stúr és Hurban már Bécsben szervezi azt a szlovák légiót, amelyre reményeik szerint a szlovákság tömeges fegyveres felkelése alapozódna. A felkelés irányítására szeptember közepén Hurban elnökletével megalakult a Szlovák Nemzeti Tanács.A szlovákok száma a mindössze 300 légionáriusból nem érte el az 50-et, katonai irányítására cseheket kértek fel.  

A birodalmi egység helyreállításának jelszavával (!) a magyar forradalom ellen Hurban szűkebb pátriájában, Nyitrán bevetett- főleg cseh és morva diákokból álló- szlovák légiót a vármegye szlovák lakossága sem támogatta. Sőt, a felvidéki szlovákok közül jóval többen fogtak ellene fegyvert,mint mellette. A légió szeptember 19. és 29. között csúfos kudarcot vallott. Ennek ellenére a Szlovák Nemzeti Tanácsból kivált Hodza és a cseh Bernard Janecek, illetve Hurban és Stúr ismét különítményeket szervezett. Debrecenben immár fekete-sárga színekben a cs. kir.hadsereg alárendeltségében törtek be az országba.

Az uralkodó a szlovák nemzeti mozgalom vezetőinek szolgálatkészsége (  a Szabadságharc elárulása jobb kifejezés erre- szerkesztői megjegyzés nemzetidal.gportal.hu.) ellenére elutasította az 1849. március 20-án elébe járuló szlovák küldöttséget, amely a szlováklatkta területek külön koronatartománnyá szervezését kérte. Hiába hivatkoztak az Olmützben , 1849.március 19-én kelt petíciójukban a "monarchia egységéért" a "hazaáruló magyarok" ellen vívott közös harcra, és óhajtották a "végső győzelmet és a gonoszok megsemmisítését".


A fenti írásokból levonható következtetések:

1. Stúr és Hurban nem a szlovákság akaratát képviselte, hanem egy maroknyi pánszláv kisebbségét ( Az 1848-as Forradalom és Szabadságharc idején 20-25 ezer szlovák nemzetiségű honvéd küzdött a magyar oldalon- összehasonlítva a bécsben szervezett "szlovák légióval, mely 300 tagja közül 50 alatti volt a szlovákok száma)

2. Mivel a szlovák többség Kossuth mellé állt kijelenthető, hogy Stúrék és az úgynevezett  "szlovák légió", melyet egy szedett-vedett cseh-morva és igen kevés szlovák önkéntes alkotott nemcsak a Szabadságharcot árulta el, hanem a saját népét, a szlovákságot is  ( " főleg cseh és morva diákokból álló- szlovák légiót a vármegye szlovák lakossága sem támogatta. Sőt, a felvidéki szlovákok közül jóval többen fogtak ellene fegyvert,mint mellette ")

3. a pánszláv szervezkedés egyértelmű volt- a prágai pánszláv kongresszuson az orosz anarchistával Mihail Bakunyinnal tárgyaltak Stúrék.

4. a pánszlávizmustól a császár is félt, ezért nem adott helyt Stúrék követeléseinek 1949.március 19-én

5. Stúrék ellentmondásba keveredtek saját magukkal : pánszlávizmust hirdettek, valamint a Nagymorva Birodalomra hivatkozva a szlovák és a vegyes vagy magyar többségű területeken is ( pl.Abaúj-Torna vármegyében) szlovák koronatartományt akartak létrehozni ( megjegyezendő, hogy később 1861-ben is ezt akarták elérni, az ott élő magyarokkal szemben intoleráns, kizárólagos !!! szlovák nyelvhasználatotot követelve - forrás: Vitéz Kollányi Károly: Kárpáti Trilógia, Kráter kiadó, 2005, Pomáz ), ugyanakkor liberálisoknak is tartották magukat, de nem tudtak mit kezdeni Kossuthék "mindenki számára jogegyenlőséget" tételével. Ellentmondásba keveredtek az önállósulási-pánszláv igényeik terén Prágában és a monarchia-pártiságukkal ( a szlovák légió csúfos vereségei után), sőt a belső ellentétek miatt saját maguk sem tudták igazán,hogy mit akarnak. 

6. Stúrék, nemcsak szavakban, de fegyveresen is szembeszálltak saját népük fiainak többségével, azok többségi akaratával, ez alapján kimondható, hogy a szlovák nép árulói voltak és anarchisták voltak

7. a szlovákság túlnyomó többsége ,szemben a törpe kisebbséggel a magyar Szabadságharc eszméi mellett harcolt és ennek vezéregyénisége, Kossuth Lajos oldalára állt és kitartóan harcolt mellette

8. a szlovák nyelven is lejegyzett, a nép ajkán énekelt Kossuth nóta sem véletlenül maradt fenn az utókor számára, hisz a nép arról énekelt akit szeretett - sem Stúrról, sem Hurbanról, sem Hodzáról nem költött énekeket és zengett ódákat

www.nemzetidal.gportal.hu 

 

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK