Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Hírek
Hírek : Kettős mércék

Kettős mércék

  2007.01.10. 09:50

2007.01.10.Vajdaság Ma - A nemzeti alapú incidensek száma és intenzitása 2006-ban csökkenő irányzatot mutat, olvasható a nagybecskereki Civil Társadalom Fejlesztési Központ (CDCS) legújabb, Nemzetek közötti incidensek Szerbiában 2006-ban című elemzésében1 A jelentés kapcsán meg kell jegyezni, hogy kisebbségi jogsérelmek és a kisebbséghez tartozók (a legtöbb esetben magyarok) elleni támadások pontos számát valójában senki nem is tudja. Csak a legkirívóbb (megkerülhetetlen) esetek, leginkább a büntetőügy tárgykörébe tartozó fizikai támadások kerülnek nyilvánosságra. Az emberek ezekről nem szívesen beszélnek, mert félnek. A jogsértő esetek túlnyomó többségében azonban, amelyekben nem lehet bizonyítani a nemzeti alapú indíttatást – mint pl. valamely jog megvalósításnak elutasítása, vagy elhalasztása – az érintettek elhallgatják a jogsértést. Az incidensek miatt növekedett a nemzetek közötti feszültség és bizalmatlanság, erősödött a nemzeti türelmetlenség és megromlottak a nemzetek közötti viszonyok, amit különösen a fiatalok nemzeti alapon történő elkülönülése is mutat.

2007. január 8. Vajdaság Ma
Csökken a nemzeti incidensek száma?
Koszovó végleges státusának kihirdetése után újabb erőszakhullám jelentkezhet

A nemzeti alapú incidensek száma és intenzitása 2006-ban csökkenő irányzatot mutat, olvasható a nagybecskereki Civil Társadalom Fejlesztési Központ (CDCS) legújabb, Nemzetek közötti incidensek Szerbiában 2006-ban című elemzésében1. A szakértők erre a kedvező irányzatra már 2005-ben felfigyeltek, mivel az incidensek száma az ezt megelőző (2004-es) évhez viszonyítva csökkent2.
Az elemzés szerint csökkenést mutat a nemzeti színezetű támadások száma is. A 2006. évi incidensek legtöbbje Vajdaságban (33, ezek közül 9 Újvidéken, 6 pedig Szabadkán) történt. A sértettek között továbbra is a legtöbb a magyar és a horvát (12–12), majd az albánok és a bosnyákok (5–5), zsidók (3), szlovákok (2), ruszinok (1) és a montenegróiak (1) következnek.
Az esetek között a legtöbb a gyűlöletbeszéd (17 eset), a nacionalista tartalmú falfirka (15), a temetőrongálás (6) és a vagyonrongálás (6), de volt a halálos fenyegetés (2) is.
Egyre gyakoribb jelenség a többnyelvű helységnévtáblák rongálása, de erről a sajtó leginkább nem számol be. A helyi önkormányzatok is eltérően viszonyulnak ehhez: egyes önkormányzatok, mint például a nagybecskereki, a rongálást azonnal elítélik és kijavítják a helységnévtáblákat, míg mások, mint például a magyarcsernyei, egyáltalán nem reagálnak.
Vajdaságban 2004-ben történt a legtöbb etnikai színezetű incidens, amikor a koszovói és a dél-szerbiai erőszakhullám a tartományban is erősen éreztette hatását. A kisebbségellenes megnyilvánulások, amelyek legnagyobb része éppen a vajdasági magyarok ellen irányult, csak a nemzetközi közösség – elsősorban az Európai Unió, az Európa Tanács és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet – erőteljes nyomására csökkentek. Ennek hatására a rendőrség is megkezdte a bűnvádi feljelentések megtételét és „az igazságügyi szervek sokkal gyorsabban dolgoznak, mint 2003-ban és 2004-ben” – állapítja meg a jelentés.

Etnika homogenizáció

A CDCS jelentése felhívja a figyelmet a nacionalista jelenségeknek Vajdaság északi részéről a tartomány központi része felé való „földrajzi elmozdulására”, amely részre „az etnikai homogenizáció gyors folyamata a jellemező”.
Az elemzés szerint a nemzetek közötti incidensek esetei arra utalnak, hogy a többnemzetiségű közösségekben a fiatalok etnikai alapon egyre inkább elkülönülnek. Megállapítja, hogy a más nemzetiségű fiatalok között nagyfokú etnikai távolság van, illetve „párhuzamos életet élnek”. Ezt összefüggésbe hozza azzal a ténnyel, hogy legtöbb nacionalista kilengés, vagyis az esetek mintegy kilencven százalékának elkövetői leginkább fiatalok.
A CDCS elemzői végül rámutatnak: Koszovó státusa rendezési folyamatával kapcsolatban szükséges, hogy a nemzetközi közösség és a nemzetközi szervezetek fokozottabban figyeljék a szerbiai kisebbségek jogainak megvalósulását. „A 2004 márciusi események tapasztalataira való tekintettel, amikor az etnikailag motivált erőszak Belgrádra, Niąre és Vajdaságra is átcsapott, a nemzetközi szervezetek figyelmének az elkövetkező időszakban felbecsülhetetlen jelentősége lehet” – nyilatkozta Sneľana Ilić, a Központ koordinátora a Danas című belgrádi napilapnaksub5.
A jelentés eredményeit megerősítette Ana Tomanova-Makanova, a vajdasági kisebbségi nemzeti tanácsok koordinátora is, aki január elején a B92-nek elmondta6, hogy „a nemzeti alapon történő incidensek száma csökkent az előző évekhez képest, főleg 2004-hez viszonyítva”, de óvatosságra intett, „mert közeledik Koszovó végleges státusának kihirdetése. Ha a megoldás Szerbia számára nem lesz kedvező, akkor újabb erőszakhullám jelentkezhet a kisebbségekkel szemben”.
Ana Tomanova-Makanova megítélése szerint a rossz kisebbségpolitika miatt a vajdasági kisebbségek fokozatosan bezárkóznak a gettóikba. Arra is kitért, hogy a szerbiai kormány tavaly nem volt hajlandó rendezni a kisebbségi jogok védelmének kérdését, „amit a törvénytelenség és a káosz jellemez”. Szerinte nem volt meg a politikai akarat, hogy meghozzák a szükséges törvényeket, mint amilyen a kisebbségek jogairól és helyzetéről, valamint a nemzeti tanácsok fennhatóságairól, megválasztásáról és pénzeléséről szóló törvény.
– Ez annak a következménye, hogy Szerbia lakosságának 20 százaléka még mindig attól fél, hogy valaki ismét szendvicseket kínál nekik, hogy hagyják el az országot. A múlttal szembe kell néznünk, és úgy viszonyulnunk hozzá, hogy mindannyian építhessük az új ideológiát és a kisebbségi kérdés problematikájához való viszonyulást – mondta a nemzeti tanácsok koordinátora.

Kettős mércék

A jelentés kapcsán meg kell jegyezni, hogy kisebbségi jogsérelmek és a kisebbséghez tartozók (a legtöbb esetben magyarok) elleni támadások pontos számát valójában senki nem is tudja. Csak a legkirívóbb (megkerülhetetlen) esetek, leginkább a büntetőügy tárgykörébe tartozó fizikai támadások kerülnek nyilvánosságra. Az emberek ezekről nem szívesen beszélnek, mert félnek. A jogsértő esetek túlnyomó többségében azonban, amelyekben nem lehet bizonyítani a nemzeti alapú indíttatást – mint pl. valamely jog megvalósításnak elutasítása, vagy elhalasztása – az érintettek elhallgatják a jogsértést.
Az incidensek miatt növekedett a nemzetek közötti feszültség és bizalmatlanság, erősödött a nemzeti türelmetlenség és megromlottak a nemzetek közötti viszonyok, amit különösen a fiatalok nemzeti alapon történő elkülönülése is mutat.
A nemzeti kisebbségi közösségek tagjai elleni (különösen 2004-ben) sűrűsödő támadások és a nemzetek közötti feszültségek miatt az Európai Parlament (2005. január 28-től 31-ig) ad hoc bizottságot küldött a Vajdaságba, majd a 2005. szeptember 29-i Vajdaságra vonatkozó állásfoglalásában „mély aggodalmát fejezte ki az emberi jogok ismétlődő megsértései, a jog és a rend Vajdaságban tapasztalható hiánya miatt”, valamint azonnali és – a hasonló jellegű cselekmények orvoslása, illetve jövőbeli megelőzése érdekében – hatékony fellépésre szólította fel (az időközben megszűnt) Szerbia és Montenegró hatóságait, javasolva azt is, hogy küldjenek EU megfigyelőket (EUMM) a térségbe.
A volt államközösség minisztertanácsa – az Európai Unió nyomására – 2005. november 2-án létrehozta ugyan a Vajdaságban történt nemzetek közötti incidensek kivizsgálásával és az incidensek megelőzésére vonatkozó javaslatok megtételével foglalkozó bizottságot7, de a testület munkájáról szinte semmit nem hoztak nyilvánosságra és teljesen feledésbe is merült.
Külön problémát jelent az ún. kettős mércék alkalmazása a bíróságok gyakorlatában (hosszabb és súlyosabb büntetések kimondása azonos vagy hasonló bűncselekmények elkövetése esetében a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek feletti ítélkezések alkalmával), amire az ún. temerini, zentai, magyarkanizsai stb. estek is utalnak (és amelyeket külön kellene tanulmányozni).
Mindezek miatt Szerbiának sokkal többet kellene tennie a kisebbségek védelme érdekében, mint ahogy azt az ezzel a témakörrel foglalkozó politikusok is elismerik, mert továbbra is komoly eltérés mutatkozik egyrészről az elvileg elfogadott nemzetközi kötelezettségek, másrészről a kisebbségek normatív és a kisebbségek tényleges helyzete között. Ennek természetesen előfeltétele a nemzeti kisebbségekhez tartozók helyzetének valós felmérése és az itt meglévő problémákkal való nyílt szembenézés, valamint azok hatékony megoldása érdekében egy időhöz kötött tevékenységi programnak az elfogadása.
Bozóki Antal

A képen: Gyűlölködő falfirka. „A horvátokat legyilkolni, a törököket karóba húzni, a magyarokat a jég alá, az albánokat elégetni, a zsidókat Auschwitzba, a romákat Indiába” (A felvétel az egyik újvidéki ház faláról készült.)
___
1 Centar za razvoj civilnog druątva, Međunacionalni incidenti u Srbiji u 2006. godini – Dalje smirivanje pred reąavanje statusa Kosova, Zrenjanin, 2006. december 18. (www.cdcs.org.yu), és Miroslav Pudar, Smirivanje uoči reąavanja statusa Kosova, Danas, 2007. január 3., 18. o.
2 Az újvidéki székhelyű Árgus – Vajdasági Magyar Kisebbségügyi Civil Szervezet által elkészített, a vajdasági nemzeti kisebbségek, különösen a vajdasági magyarok zaklatásának és jogsértéseinek 2006. évi kronológiáját lásd a szervezet (http://www.argus.org.yu/ ) vagy a Vajdaságma honlapjának Tükör című rovatában (http://www.vajdasagma.info/ ). Az adatok összehasonlítása alapján megállapítható, hogy 2006-ban csökkentek-e a kisebbségek elleni incidensek.
5 Lásd Miroslav Pudarnak az 1-es szám alatt idézett írását.
6 Kisebbségi gettók, Magyar Szó, 2007. január 3., 4. o.
7 A bizottságba öt tagot neveztek ki: Vladimir Đurićot, az emberi jogi és kisebbségügyi minisztérium magas rangú képviselőjét, Petar Lađevićet, a Köztársasági Kisebbségügyi Tanács (akkori) titkárát (most a szerbiai kormány emberi és kisebbségi jogokkal foglalkozó szolgálatának igazgatója), Orosz Jánost, a Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Kisebbségügyi Titkárság segédtitkárát, Aleksandar Popovot, a Regionalizmusért Központ nevű civil szervezet igazgatóját és Varga Lászlót, a (2006. december 23-án megszűnt) Magyar Nemzeti Tanács jegyzőjét (Pressburger Csaba: A terepen vizsgáljuk ki az incidenseket, Magyar Szó, 2005. december 1., 1. és 11. o.). Jellemző, hogy a bizottságba egyetlen olyan civil szervezet képviselője sem került be, amely bírálta a jelenlegi hatalom kisebbségi politikáját.


http://www.vajdasagma.info/universal.php?rovat=cikk&ar=vezer&id=877

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK