Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Hírek
Hírek : Volt egyszer egy komáromi nagygyűlés...

Volt egyszer egy komáromi nagygyűlés...

  2007.01.10. 09:38

2007.01.09.felvidek.ma, commora.hu - Az 1994. január 8-án tartott komáromi nagygyűlés, amelyen a felvidéki magyarság mintegy 3500 választott képviselője vett részt, a mai napig a legnagyobb méretű társadalmi rendezvénynek számít a felvidéki magyarság életében. De nem csak méreteiben, hanem az önszerveződést tekintve is. A tegnapi, 13. évfordulón a komáromi Csemadokban ismét találkoztak azok a személyek, akik az egykori nagygyűlés megvalósításának mozgatórugói voltak. Nem nosztalgiázni jöttek össze, hanem feltenni a kérdést, hol tartottunk 1994-ben, és hol tartunk most? Mi valósult meg az 1994-es törekvésekből? Mi a teendő, hogy gátat vessünk a felvidéki magyarság létszámcsökkenésének, a magyar nyelvű alapiskolába íratott diákok fogyásának, tekintettel a megváltozott gazdasági-politikai helyzetre, mint például az ország EU-tagságának?

  
Bár eltelt 13 év, köztük nyolc olyan, melyben a felvidéki magyarság egyetlen politikai pártja, a Magyar Koalíció Pártja kormányon volt, elmondható, a felvidéki magyarság önrendelkezési törekvései nem haladtak az idővel. Leszámítva, persze, a Selye János Egyetem megalakítását Komáromban. 1994-ben a nagygyűlés résztvevői konkrétan megfogalmazták elképzeléseiket a magyarok alkotmányos jogállásáról, Szlovákia közigazgatási és területi átszervezéséről, az önkormányzatok jogairól. Ma viszont ott tartunk, hogy a szlovák parlament az 1998-2002-es választási ciklusban (amikor az MKP is kormánytényező volt) olyan területi-közigazgatási felosztást fogadott el, amely homlokegyenest ütközik az egykori komáromi elképzelésekkel. A megyehatárok nemhogy nem követik a természetes régiók határait, hanem úgy lettek meghúzva, hogy azokban minimalizálják a magyarok számbeli arányát és lehetséges befolyását.

A Petheő Attila komáromi önkormányzati képviselő által összehívott fórumon mintegy harminc, a szlovákiai közéletben ismert, a közigazgatásban tapasztalt személy vett részt, köztük az a Pásztor István is, aki 1994-ben Komárom polgármestereként a történelmi rendezvény házigazdája volt. A résztvevők a kötetlen beszélgetés során egyetértettek abban, hogy hiba lenne, ha a felvidéki magyarság által megfogalmazott törekvések nem teljesüléséért másokban, és nem magunkban keresnénk a hibát. Hiszen gyakran még a meglévő jogainkkal sem élünk, mint például az anyanyelvünk használatának lehetőségével. Hiába van rá lehetőség, sok magyar a mai napig nem magyarosította a nevét az anyakönyvben, a hölgyek közül nem hagyták el az -ová végződést a vezetéknévnél, olyan magyar községekben, ahol magyar alapiskola is van, egyre több magyar szlovák iskokába íratja a gyermekét. Mi, magyarok is téveszmékbe vagyunk, sokan közülünk ma is úgy érzik, hogy a magyarok által lakott régiókban fontosabb a szlovák nyelv ismerete, használata, mint a magyaré. Holott, éppen fordítva van.

Mi az oka mindennek? Például az, hogy az 1994-es komáromi nagygyűlés résztvevői tevékenységükkel egyben megosztották a társadalmat, köztük akaratlanul is létrehozták a megfigyelők és a megfigyeltek táborát. A mai napig dolgozik az a bizonyos "gépezet", amelynek az a feladata, hogy a magyar önrendelkezési törekvések aktivistáit marginalizálni próbálják. Ennek az eredménye az emberek kiábrándultsága is, hiszen az idei parlamenti választásokon a magyar párt - az elődpártokat is beleértve - elérte az eddigi legalacsonyabb szavazatszámot (a jó százalékos eredmény ellenére). A megyei választásokon pedig vereséget szenvedett.

Egyértelműen megfogalmazott programra van szüksége a felvidéki magyarságnak. Nem ábrándokra, hanem olyan, Európában is alkalmazott önkormányzati eszközökre, amelyek biztosítják önrendelkezését. Olyan politikára, amely hitet, jogbiztonságot, védelmet, jövőképet nyújt és erősíti a magyar identitástudatot. Akár úgy, hogy visszatérünk az 1994-es komáromi elvekhez. Noha tudjuk, az ott született állásfoglalásoknak nincs jogi kötelezvényük, az erkölcsi súlyuk viszont annál nagyobb.

Oriskó Norbert
forrás: felvidek.ma


www.commora.hu megjegyzés:

Nosztalgiázzunk, de folytatnunk is kell, közösen egy célért, a társnemzetiségi autonómia-jogokért. Ez nem csak akarni, ezért tenni is kell, menni mondani, hogy jogunk van az autonómiára.

Most az ellentéteinket félretéve csakis az egyenlő jogok -élni és élni hagyni elv szerint - érvényesüléséért, a félelmet is legyőzve és bátorsággal felvértezve, megmaradásunkért békésen, de annál nagyobb határozottsággal a jussunkért az autonómiatörekvéseink beteljesüléséért tettre sarkalva, elindultunk! Legyen ez egy új kezdet, egy szebb nacionalizmus mentes világért.

"Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek" (idézet: Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata).


Kapcsolódó információ:


Adjátok tovább honfitársainknak!

 
Segítsünk egymásnak és probáljunk javítani a szülőföldön maradottak helyzetén közös összefogással!
Nyelvtudásunk és a világban szerzett tudásunk hatalmas mértékben járulhat hozzá a Felvidék - szülőföldünk- felvirágzásához. A csatolt állomány kizárólag egy ember mindössze 2-3 napos munkája és ma délután 3 órakkor adják át az EU parlamentben Brüsszelben!
Képzeljétek el mennyit jót tehetünk ha közösen és szervezetten működünk.
Mára a felvidéki külföldön élő/tanuló/dolgozó magyar/szlovák/vegyes családból származó fiatalok száma több ezerre tehető. Londontól, Oxfordon és Bristolon át Dublin és Glasgow-ig! De Sydnytől San Franciscon és Johannesburgon át Vancouverig!
Első lepésként egy ütőképes egyesületet/csapatot kell létrehoznunk a továbbiak részletes kidolgozására. Jogi forma, Struktúra, Misszio nyilatkozat, Célok megfogalmazása és több emberi/kisebbségi jogok szervezeteivel való kapcsolatfelvétel...
Ehhez kérem mindannyiotok segítségét. Mindenki szíves jeletkezéseteket várom a norbertnagy@hotmail.co.uk  -n.
Munkáink és tevékenységünk publikálása és annak eredménye a www.commora.hu  - közös honlapunkon található egy angol és a commora aula zászló alatt.
Ez ad majd erőt az otthoniaknak új lendülethez a változtatásra. Segítsünk tehát egymásnak/egymáson hogy otthon a szülőföldön mielőbb pozitív változások állhassanak be és legyen nekünk valamint gyermekeinknek szebb jövőnk szülőföldünkön.

Honfitársi üdvözlettel,

Nagy Norbert - London


Az íráshoz kapcsolódó cikkek

Előzmény 1993-ból:

Az elnyomott kisebbségből legyen társnemzet

www.commora.hu

Magyarok Csehszlovákiában / Szlovákiában, 1918 —1992
1993. január 29. péntek


Bevezetés
(A tanulmány 1993 januárjában készült. Az A/l—IV. fejezet kidolgozásában részt vett Duray Miklós, Gyurcsík Iván és Gyurgyík László. A B fejezetet - Javaslat a jövőbeli együttélésre - Duray Miklós és Kvarda József írta, melynek kidolgozása során számos konzultációra került sor belgiumi zakemberekkel, politikusokkal és az Európa Bizottság munkatársaival. A tanulmányt jóváhagyta az EgyüttélésOrszágos Tanácsának Intéző Bizottsága, az utolsó fejezetet külön elfogadta az Együttélés IV. Országos Kongresszusa.)

Csehszlovákia fennállásának hetvennégy évét értékelni fogja a történelem.

Annyi már az ország felbomlásának pillanatában is megállapítható, hogy a szülőföldjükkel együtt Csehszlovákiába kényszerített magyarok számára ez a háromnegyed évszázad, a folyamatos jogi diszkrimináció, az anyagi és szellemi károsodás, valamint a testi-lelki megpróbáltatások korszaka volt.
Egyre több felelős politikus és politológus döbben rá, hogy az első világháborút lezáró versailles-i békekötésből ered a közép- és kelet közép-európai ellentétek zöme, a polgárosodás és a demokratizálódás lelassulása, a térség gazdasági hanyatlása annak minden — a Nyugatot is érintő — negatív hatásával együtt, a nemzeti totalitarizmus megerősödése s a kommunizmus bukása után fellángolt megannyi véres etnikai konfliktus.

A bajok abban gyökereznek, hogy a két világháború utáni békeszerződésekben érzéketlenül és durván, a tényleges helyzetet semmibe véve kezelték az etnikai kérdést, és — a látszat ellenére — nem érvényesítették az önrendelkezésre való jogot. Egyes nemzeteket megfosztottak ettől az alapvető emberi jogtól, aminek következtében egész nemzetrészek — mint pl. a Csehszlovákiába került magyarok is — kisebbségi helyzetbe kényszerültek. Más nemzeteket viszont — pl. a szlovákokat, cseheket, románokat, szerbeket — sokkal nagyobb területhez juttatták, mint amilyenre nemzetük lakóterülete és az önrendelkezés joga felhatalmazta volna őket.

A Csehszlovákiához, illetve Szlovákiához csatolt magyarok sanyarú sorsa is ennek a bizonyítéka. Az őket sújtó folyamatos jogsértések, üldöztetésük, elnyomásuk és másodrendű állampolgár voltuk tarthatatlanná vált Helyzetük — az általános európai demokratizálódás keretében — tartós és intézményesen biztosított megoldást igényel.

Csehszlovákia felbomlása és az önálló Szlovákia megalakulása egyedülálló alkalom lenne arra, hogy a múlt és a jelen hibáit kiküszöbölve gyökeres változásokat léptessünk életbe. A változtatásoknak a jogsértések megszüntetésére, a másodrendű helyzet és a kisebbségi lét hátrányos voltának felszámolására, valamint a közép-európai stabilitás megteremtésére kell irányulnia, ami csak a teljes állampolgári egyenrangúsággal és az eltérő nemzeti identitású csoportok — nemzeti közösségek (népcsoportok) — kölcsönösen korlátozott önrendelkezésével érhető el. Ezt a demokratikus elveknek megfelelő megoldást a nemzetek és a nemzeti közösségek (népcsoportok) közötti partneri, azaz társnemzeti viszony kialakítása teszi lehetővé.

Az elkövetkező fejezetekben rövid, tételes áttekintést nyújtunk a Csehszlovákiában, illetve Szlovákiában kisebbségi helyzetben élő magyarok történelméről, jelenlegi állapotáról és a megoldás általunk elképzelt lehetőségéről.
Forrás: Duray honlap

Folytatás:
Az elnyomott kisebbségből legyen társnemzet
Magyarok Csehszlovákiában / Szlovákiában 


Forrás: www.commora.hu

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK