Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Hírek
Hírek : A többedik betelepítési hullám

A többedik betelepítési hullám

  2006.12.30. 13:29

A www.commora.hu nyomán, VMDP hírportál, 2006.12.28.


Mégsem lesznek Vajdaság "alkotóelemei" a nemzeti közösségek !
Vajdaságnak elnöke sem lesz, állítólag éppen erre nincs pénz


Mégsem lesznek Vajdaság alkotóelemei a nemzeti közösségek – írja némi rosszindulattal a Dnevnik c. újvidéki napilap, mintegy felelve a VMSZ napilapjának a Magyar Szónak. Emléke­zetes, hogy ez a napilap a VMSZ-es Korhecz által bejelentett tartományi statútum-tervezetről szólva pont ezeket a politikai „hőstetteket” emelte ki, mint a lap gazdájának nagy eredményeit.
A Dnevnik szerint a VMSZ javaslathoz nincs többségi támogatás a hatalmi koalíció, s ab­ban is a Tadic-féle demokrata párt részéről.
Persze, a két nagy belgrádi párt játékáról van szó. A VMSZ előbb (Kostunica kedvében járva) a tartományi képviselőházban megszavazta a szerb illetve roma betelepítésre vonatkozó másfél millió eurós projektumot, s hogy Tadic se haragudjon meg most fegyelmezetten tudomá­sul veszi, hogy legfontosabb kampányszlogenjeit félre kell tennie. Nem lesz továbbá kétkamarás tartományi parlament és a statútum-tervezet nem tartalmaz szabályokat a tartomány jelképeiről. A biztonság kedvéért az egész statutum-vitát csak a választások után folytatják.
Ez a VMSZ-es taktika! Szokás szerint a vajdasági magyarság kárára.

Magyar Összefogás Koalíció – Ágoston András – dr. Páll Sándor
Kasza József
elnök, a VMSZ listavezetője
Szabadka
Tisztelt Elnök Úr!

Az Ön által jól ismert hibás tartományi döntés következtében az a helyzet állt elő, hogy a vajdasági magyar pártoknak most közösen kell fellépniük a másfél millió eurós szerb betelepítési pro­jektum ellen.
A tartományi képviselőház döntése értelmében, a vajdasági magyar településeken is vásá­rolnak üres házakat a Kosovóban sokat látott és Németországot menekültként megjárt, főleg szerbek és romák számára.
Ez nem más, mint a nemzetközi dokumentumokkal ellentétes szerb hatalmi törekvés a magyar többségű vajdasági települések nemzeti összetételének megváltoztatására.
Ön jól tudja, hogy ez már a többedik betelepítési hullám, amely a vajdasági magyar kö­zösség kikezdett szerkezetét újabb csapással sújtja.
Javaslatunk az, hogy velünk együtt szólítsa fel Ön is a magyar polgármestereket, valamint a községi önkormányzatok magyar tanácsnokait, s győzze meg koalíciós partnereit, járuljanak hozzá, hogy a képviseleti testületek hozzanak döntést a betelepítési projektum községükben történő érvényesítése ellen.
Feltételezzük, hogy a javaslatunk további indoklást nem igényel.
Abban a reményben, hogy a magyar többségű települések nemzetiségi összetételének ha­talmi eszközökkel történő megbontását Ön is ellenzi, várjuk nyilvános megszólalását.
Temerin, 2006. december 28.
Ágoston András és dr. Páll Sándor
Tintor Stojan községi
elnöknek
Temerin

Tárgy: A Temerini Rádió magyar műsorának megszakítása karácsonykor

Tiszelt Elnök Úr!
A katolikus hívők legnagyobb ünnepén, karácsony napjának délutánján az idén ismeretlen tettesek megszakították a magyar műsort, és helyette órákon át a rádió szerb nyelvű műsorát su­gározták. Mivel ez nem első esett ennél az intézménynél -- tavaly hasonló módon tették lehetet­lenné a magyar nyelvű újévi programot -- alapos okunk van azt feltételezni, hogy tudatos, sovi­niszta indítékú provokáció történt immár másodízben, azzal a céllal, hogy emberi méltóságukban megalázzák a magyar hallgatókat, demonstrálva ezzel azt, hogy egyesek következmények nélkül bármit megtehetnek, hiszen a felelősök ellen, mint már korábban tapasztaltuk, úgysem indul eljá­rás.

Tisztelt Elnök Úr!
Túl régen foglalkozom már politikával, hogy hihetnék a véletlenekben, és az elmúlt ti­zenöt évben a kisebbségellenes jogsértések számtalan durva és még több rafinált módszerét megtapasztaltam. Ami a ! rádióban elnöke

Dokumentumok:

Zajlik a választási kampány
A Kurir nevű belgrádi napilap „Blut und Erde” filozófiával vádolja László Gyulát a VMDP tartományi képviselőjét, mert Szabadkán a községi képviselőtestületben azt javasolta, hogy szülessen döntés a kosovói Németországot is megjárt hétpróbás roma és szerb menekültek befogadásának elutasításáról.
Ez a döntés Szabadkán a VMSZ magatartása miatt nem született meg. Igaz, a VMSZ megszavazta a VMDP javaslatát, de a koalíciós partnerét, a Tadic-féle Demokrata Párt képvise­lőit nem tudta, vagy nem akarta meggyőzni. S azok vígan a VMDP javaslat ellen szavaztak.
Más.
A „jól értesült” szerb pártok képviselői ijesztgetik a VMDP-t, mondván, jobb lenne, ha nem is állítanának listát. Kaszáék ugyanis Szerbia Legfelsőbb Bíróságánál már megtámadták a köztársasági választási bizottság döntését, hogy a kisebbségi pártoknak a listaállításhoz elég há­romezer támogató aláírást begyűjteni.
Ezt a „jóindulatú figyelmeztetést” a VMDP-ben természetesen nem veszzük figyelembe. Részint mert a Magyar Összefogás Koalíciónak van elég támogató aláírása. Másrészt, mert a dol­gok természeténél fogva a Szerbiai Legfelesőbb Bíróság a kérdésben nem illetékes. (Ezért fordult a VMDP a mint kiderült, működésképtelen Alkotmánybírósághoz.) Harmadrészt, mert fel sem tételezzük, hogy Kasza József azért, hogy maga maradjon a politikai porondon ilyen becstelen eszközhöz folyamodna. Vagy mégis? Majd meglátjuk.

Az ujjáalakult KI Tagozat elnöke szólt. Mint mondta, ez az első akciójuk, amelyet a szeretet ünnepére időzítettek, hiszen az a tapasztalatuk, hogy sok helyütt ilyenkor nemcsak az ajándék, de a szeretet is hiányzik. Az akció hamarosan folytatódik, január 10-étől és húsvétig tart. Köszönetet mondott az adományozóknak is, elsősorban Éhn Józsefnek, aki elmondta, az általa vezetett civil szervezet 2004. december 5-e után a sajnálatos népszavazási eredmény sokkoló hatása alatt alakult meg, az egész országban működik és igyekszik jelen lenni a Kárpát-medencében, és lehetőségeikhez mérten segíteni.
- A topolyaiak felhívása kicsit későn, tíz nappal ezelőtt érkezett, ha előbb jön, talán még több ajándékot hozhattunk volna. Az adományokat három forrásból gyűjtöttük be, lakóhelyem, Budaörs polgári köreitől, másrészt civil szervezetünk tagságától, illetve civil társszervezetektől. Elsősorban ruhaneműt, játékot hoztunk 2-18 éves gyerekeknek, a pénzadományokból pedig tisztálkodási szereket, tartós élelmiszert vásároltunk. Tekintsék ezt egy csepp jóvátételnek azért, ami Magyarországon történt két évvel ezelőtt - mondta többek között Éhn József okleveles mérnök, önálló vállalkozó, aki kérésünkre az általa képviselt szervezetet is bemutatta.
- Civil szervezetünk tagsága szerette volna, ha a népszavazás másként alakul, és kétévi munkánk legfontosabb eredménye, hogy alig van a Kárpát-medencében olyan jelentős pont, ahova nem jutottunk volna el személyesen. Igyekszünk úgy az oktatási és kulturális életet segíteni, mint a magyarságért dolgozó politikai pártokkal a kapcsolatokat építeni és erősíteni. Tevékenységünknek csak egy része az adományozás, hisz úgy gondoljuk, mint a mondás is tartja, hogy nem halat kell adni az embereknek, hanem megtanítani őket hálót szőni, de ahol a szükség van rá, az adományozás is nagyon fontos. A Vajdaságban a Nagy Margit által vezetett pedagógus egyesülettel van kapcsolatunk, a civil szervezetekkel Matuska Márton által, és a nyáron ott voltam Bácsfeketehegyen, ahol megszületett a civil szervezetek közötti nyilatkozat. Ezenkívül együttműködünk a VMDP-vel, melynek hitvallásával a történelmi VMDK-éhoz hasonlóan teljes mértékben egyetértünk. Úgy érezzük, hogy kevés csak beszélni arról, hogy a magyarság, főleg a vajdasági magyarok sorsán javítani kell, de meg kell jelölni azokat a pontokat, ahol segíteni lehet, még akkor is, ha ezek más politikai pártoknak, a többségi nemzetnek vagy akár az anyaországi hatalmi pártoknak nem is céljuk. A Kárpát-medencében kiépített szálakat a jövőben tovább akarjuk erősíteni, csakúgy, mint Magyarországon belül a civil szervezeteket, mert a pártok tevékenységének a gyengeségei a civil társadalom gyengeségeiből fakadnak. Emellett ott is segítünk, ahol a határon túli civil szervezetek ezt igénylik, de a kezdeményezésnek helyből kell érkeznie. Országunkban egyébként sokkal többet foglalkoznak a határon túli magyarokkal, mint ahogy az innen látszik, hisz társadalmunk 40-50 százaléka nemzeti érzelmű, mégha ez a népszavazásból ez nem is látszik, és a többség bármikor kész segíteni, a magyarok integrációját támogatja, és aggasztónak tartja a vajdasági magyarok helyzetét. Egyrészt rohamosan csökkenő létszámuk, másrészt az értelmiség elvándorlása miatt nagyon támogatnánk és segítenénk a szabadkai magyar egyetem létrehozását, akár nyomásgyakorlással is a magyar hatalomra és költségvetésre.
Ágoston András is köszönetet mondott az adományokért, melyek értéke mintegy százezer dinárra becsülhető.


(Magyar Szó)


forrás: VMDP hírportál

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Minden egyben a SKAM sorozatokról - friss hírek, folyamatosan bõvülõ MAGYAR FELIRATOS tartalom - SKAM SKAM FRANCE WTFOCK    *****    Egy horoszkóp elemzés sok rendkívül fontos információt tartalmaz, ezért fontos, hogy megrendeld. Tedd meg minél elõbb!!!    *****    A horoszkóp fontos jelzõrendszer,amit vétek nem használni.Rendeld meg Te is,tudd meg a lehetõségeid a következõ 3 évben!    *****    and i know now that this world will never be enough for me    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban.    *****    Az életben a játék az egyetlen dolog, ami komoly.    *****    ÚJRA NYITVA A SKAM ONLINE - gyere és nézd kedvenc Skam sorozataid magyar felirattal - SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM SKAM    *****    Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Jövõ, szerelmi ügyek, pénzügyek, karrier: a kártya válaszol! Tarot kártya elemzés karácsonyi ajándéknak is! Norina Tarot    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown    *****    Ne menj elõttem, lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem és..    *****    Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Lájkoljátok a Filmes alakítások véleményezése Facebook-oldalát! Szavazásokkal, interaktív játékokkal várlak titeket!    *****    Filmes alakítások véleményezése! Olvassatok kritikákat színészi alakításokról!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Szereted a filmeket, a színészeket és a hollywoodi álomgyárral kapcsolatos híreket? Akkor itt a helyed!    *****    Ha szeretitek a borzongást, olvassátok el PIROS DOBOZ címû halloweeni novellámat!    *****    Ha szeretitek a borzongást, olvassátok el PIROS DOBOZ címû halloweeni novellámat!