Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Hírek
Hírek : Írások a HUNSOR oldalról

Írások a HUNSOR oldalról

  2006.11.18. 19:42

Fejezetek: Kisebbségkutatás és az Autonómia kérdése, Nemzetközi határozatok, záróokmányok, rezolúciók, kézikönyvek, A magyarok ellen elkövetett atrocitások, A csángómagyarokról, Létkérdéseink. Felvidék magyarsága, Délvidék magyarsága, Erdély magyarsága, Kárpátalja magyarsága, Muravidék magyarsága,Õrvidék (Burgenland), Lajta-Bánság magyarsága , A Kárpát-medence és a szomszédok, Magyarságtudat, nemzeti identitás, honismeret, a nyelv fontossága , Létkérdéseink.

Kisebbségkutatás és az Autonómia kérdése:

Autonomy Aspirations of Hungarian national communities abroad
Autonómiák és Autonómiatörekvések - írta Dr. Csapó I. József
Nemzeti kisebbségek jogi helyzete Európában - írta Dr. Kreczinger István
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak védelme - írta Christoph Pan
A nemzetiségi probléma megoldása - írta Samu Mihály
Törésvonalak keresése és összehasonlítása a határon túli magyar politikában 1989-1998
A népek önrendelkezési jogáról és a kisebbségek önkormányzatáról - írta Balogh Sándor
Mire jó az autonómia - írta Hévizi Józsa
Kisebbségek és az integrációs csatlakozás - írta A. Gergely András
Európa nemzeti kisebbségei a nagyhatalmi politikai mérlegen - írta B. György
Regionális és helyi dimenziók Európában
Civil társadalom - globalizáció - regionalizmus
Kisebbségi dosszié: Hágai Ajánlások - írta Bozóki Antal
Kisebbségi dosszié: Osloi Ajánlások - írta Bozóki Antal
Értelmezõ megjegyzések a Lundi Ajánlásokról - írta Bozóki Antal
Nemzetközi jóg: út és mód a nemzetállam kísértései és csapdái kiküszöbölésére?
Kisebbségi Jogok a Nemzetközi Jogban - írta Ferdinand de Varennes
Nyelv, identitás és nyelvpolitika európában - írta Puskás Tünde
Európának szüksége van kisebbségeire - írta Dr. Erhard Busek
Tudatos asszimilációs politika a közoktatásban Trianontól napjainkig
A nyelvhasználat finn és svéd módra - az északi kétnyelvûségrõl..
A kisebbségi jogok biztosítása Finnországban
A belgiumi német népesség alkotmányjogi helyzete - írta Bangó Jenõ
A ruszin autonómia válaszútjain - 1939. március-szeptember - írta Vasas Géza
A határontúli magyarok kulturális helyzete - írta Kurdi Krisztina
A Két világháború közötti nemzetközi kisebbségvédelem rendszere ..
A régiók és autonómiák Európája felé: Skócia és Wales a belsõ önrendelkezés útján
Az autonómia alapvetõ kérdései - írta Ruth Lapidoth
Autonomia és az új világrend - írta Dr. Balogh Sándor
A kisebbségi autonómia (mûködõ modellek, magyar elképzelések)
A könyv teljes anyaga letölthetõ pdf formátumban (1.3 MB).
A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetôségei a határon túli magyarok vonatkozásában (EÖKIK)
Katalónia modernizációja és a katalán modell
A nemzeti megmaradás, a nyelvpolitika és a belsô összetartozás katalán modellje - írta Pau Puig i Scotoni
Nyugati Jogok Posztkommunista Alkalmazása - írta Pétervári Kinga
Szomszédaink - Our Neigbours in the balance - by L. von Südland (Dr. Ivo Pilar)
Kiút Trianonból - írta Szucsán Károly
Az Európai Unió keleti bovítése és a kisebbségek védelme - írta Vizi Balázs
Státustörvény: magyarázkodjanak inkább azok, akik létrehozták Trianont..
Határmódosítás nélküli nemzeti integráció - írta Dr. Csapó I. József
Kisebbségekre vonatkozó médiapolitika a Kárpát-medence országaiban a Magyar Forradalom allat és után (1956-1958) - írta Szesztay Ádám
Az Európai Kisebbségi Chartáról Délvidéki szemmel - írta Dr. Szalma József
A közép-európai kisebbségek tipológiai besorolhatósága - írta Szarka László
Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon - írta T. Ágnes és V. János
A Kárpát-medencei nemzetrészek anyanyelvû jogérvényesítése az eljárásokban - írta dr. Gerencsér Balázs Szabolcs
Nemzeti önrendelkezés: egy fogalom dilemmái - írta Benyamin Neuberger


Nemzetközi határozatok, záróokmányok, rezolúciók, kézikönyvek:

Az Európai vagy Kisebbségi Nyelvek Kártája
Az ENSZ kisebbségi kézikönyve - EÖKIK kiadás
Az Európai Unió Közösségi Programok Kézikönyve
The Gross Report - Az autonóm régiók pozitív tapasztalata
Nemzetközi jog a kisebbségvédelem szolgálatában 1919 és 1950 között
Európai Bizottság: Új keretstratégia a többnyelvûség ösztönzésére
Nemzetközi kisebbségjogi dokumentumok


A magyarok ellen elkövetett atrocitások:

Anti-Hungarian Atrocities - írta Margaret M. Botos, M.A.
Teleki Júlia: Visszatekintés a múltba
Teleki Júlia: A csurogi magyarok meghurcoltatása
Csurog, Zsablya, Mozsor: Vajdaság 1944/45
Az 1944/45 ártatlanul kivégzettek emlékére
A. Sajti Enikõ: Legrosszabb álmaink (Délvidék 1945/45)
Fifty Thousand Hungarian Martyrs - Vojvodina 1944-1992
1,2,3,4,5 számu dokumentum - Magyar-írtás folyt a Délvidéken
A drávaszögi magyarok kiüzése 1991-ben - írta Fridrik C.Zsuzsa
Gyerekfejek az oltáron - írta Kecskés János
A BENESI DEKRÉTUMOK - A HRMCE tanulmánya
Romanian Mistreatment of the Hungarian Minority in Transylvania
Black Spring - Romania, December 1989 March 1990
Genocide - The Tragedy of the Hungarians of Transcarpathia
Serbian Vendetta in Bacska: TITOIST ATROCITIES in VOJVODINA 1944-1945


A csángómagyarokról:

Mi az hogy Csángóföld - írta Boross Balázs
A moldvai csángók identitásáról - írta Pozsony Ferenc
A moldvai csángók lélekszámáról - írta Tánczos Vilmos
A moldvai csángók a román történetírás tükrében - írta Gazda László
Az Európa Tanács ajánlása a csángókról - az Európa Tanács dokumentuma
A csángó kisebbségi kultúra Romániában - Tytti Isohookana-Asunmaa
Csángómagyar Cselekvési Terv és a Csángók szervezése


Felvidék magyarsága:

A BENESI DEKRÉTUMOK - A HRMCE tanulmánya
A benesi dekrétumok elõjátéka Szlovákiában - írta Popély Gyula
Öt perc tehát elegendõ volt.. - írta Sinkovits Péter
Jog és politika a benesi dekrétumok maáig tartó vitájában - írta Varga Sándor
A csehszlovák–magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai..
Globalizáció és kisebbségi jövõkép felvidékrõl - írta Jarabik Balázs
A Magyar Nemzetrész Szlóvákiában - írta Duray Miklós
A szlovákiai magyarok hátrányos megkülönböztetése - írta Gál Soóky László
A dél-szlovákiai régiók szociálgazdasági helyzete - írta Gaál László
A szlovákiai magyar katolikus közösség helyzetérõl - Jópásztor Társulat
A szlovákiai magyarság autonómiatörekvései - írta Csáky Pál
A belsõ telepítések 1945 után Felvidéken - írta Vadkerty Katalin
A Felvidék fekete õsze 1918-ban - írta Popély Gyula
Dél-Szlovákia és a magyarok által lakott régiók gazdasági helyzete (EÖKIK)


Délvidék magyarsága:

A jugoszláviai háborús bûnösök perei - írta Takács Péter
Annyi magyar, ahány betelepült menekült a Vajdaságban - írta Friedrich Anna
A vajdasági magyar kisebbségi kultúra tükrében - írta Papp Richárd
A gazdasági integráció esélyei Szerbia és Szlovákia határ menti régióiban
A. Sajti Enikõ: Legrosszabb álmaink (Délvidék 1945/45)
A délvidéki magyarok még ma is magyar állampolgárok! - írta Dr. Gaudi-Nagy Tamás
A Délvidéki magyarság múltja és jelene - írta Dr. Ribár Béla
Fifty Thousand Hungarian Martyrs - Vojvodina 1944-1992
1,2,3,4,5 számu dokumentum - Magyar-írtás folyt a Délvidéken
Emlékeink: Megbélyegzettek! avagy a Vörös Terror áldozatai - Raffai Zoltán
Menekülõ önazonosság-tudat a Vajdaságban - írta Mirnics Károly
A Magyar Magánegyetem kérdése Vajdaságban - írta Ribár Béla ..
A pánszerb törekvések történelmi ”titka” - a délvidéki Napló írása
A drávaszögi magyarok kiüzése 1991-ben - írta Fridrik C.Zsuzsa
A Vajdasági magyarság egyik áttelepítési kisérletérõl - írta Mészáros Sándor
A horvátországi magyarság néprajzi kutatása - írta Lábadi Károly
Gyerekfejek az oltáron - írta Kecskés János


Erdély magyarsága:

Székelyföld Autonómiája - írta Dr.Csapó József
Dr.Csapó József: The Székelyland Autonomy
A székely autonómia kérdése 1945-46-ban - írta Vincze Gábor
Az erdélyi magyarság és szállásterülete - írta Rétvári László
Mozgáskorlátozottak társadalmi diszkriminációja Romániában - írta T.Rozália
Európa mostohagyermekei - írta Schiff Júlia
Marosvásárhely 1940. szeptemberén - írta Mikó István
Az 1956-os magyar forradalom visszhangja Erdélyben - írta Tófalvi Zoltán
Román kisebbségpolitika: a fordulat éve, 1959 - írta Makfalvi Gábor
Puskás Lajos és a Kolozsvári Tízes Szervezet - írta Vincze Gábor
Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök - írta Vincze Gábor
A kisebbségpolitikus MÁRTON ÁRON - írta Vincze Gábor
A romániai magyar kisebbség oktatásügye 1944-1989 között - írta V.Gábor
Nemzeti kisebbségtõl a "magyar nemzetiségû románok"-ig - írta V.Gábor
Álmodozások Kora - Tervek, javaslatok az "erdélyi kérdés" megoldására 1945-46-ban - írta V.Gábor
A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1953 - írta V.Gábor
Románia, az önkormányzatok és a régiók Európája - írta Kolumbán Gábor
Adventi idõben Erdélyben - írta Stanyó Tóth Gizella
Az erdélyi magyarok politikai helyzete 1918 után - a HUNSOR összeállítása
Erdély és a románság kialakulása - írta Horváth Jenõ
Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe (EÖKIK)
Csíkszereda történelmi, társadalmi és vallási mikroszociográfiája (EÖKIK)
Átalakuló régiók: Székelyföld és Erdély gazdasága (EÖKIK)
Transylvania and the Theory of Daco-Roman-Rumanian Continuity


Kárpátalja magyarsága:

Jogok és jogtalanságok Kárpátalján - írta Csernicskó István
Nemzetiségi iskolahálózat és magyaroktatás Kárpátalján - írta Fedinec Csilla
A Kárpátaljai Magyarság a statisztikai adatok tükrében - a KMKSZ írása
Kárpátalja történeti áttekintése - a KMKSZ írása
Magyar vonatkozású mûemlékek Kárpátalján - a KMKSZ írása
A kárpátaljai magyarság „babiloni” fogsága - írta Bognár Zalán
A kárpátaljai magyarság jogi helyzete és autonóm törekvései


Muravidék magyarsága:

Lendvai utcák, tájak és sírok - a HUNSOR összeállítása
Magyarok a Muravidéken - az Erdélyi Napló írása


Õrvidék (Burgenland), Lajta-Bánság :

Lajta-Bánság története - írta Boros Béla
A nemzeti kisebbségek oktatási rendszerei Ausztriában - írta Gy. Sz. Róbert
Õrvidék magyarsága - írta Asztalos Lajos


A Kárpát-medence és a szomszédok:

Réti Tamás: Közeledo régiók a Kárpát-medencében
Határmódosítás nélküli nemzeti integráció - írta Dr. Csapó I. József
Megoldatlan probléma a Kárpát-medencében - írta Magyaródy Szabolcs
Magyarország kisebbségi politikája - írta gróf Bethlen István
A magyar kisebbségek Magyarországon 1919-1920. évi békepolitikájában - írta Szarka László
Az Ausztriai magyarok és a központi szövetség - írta Deák Ernõ
Védtelenség és kilátástalanság 80 éve - írta Lovas István
Nemzetállamiság és autonómia Romániában - írta Orbán Ferenc
A visszacsatolt országrészek sorsa - írta Illényi Balázs
1947. évi XVIII. TÖRVÉNY - Párizsi béke


Magyarságtudat, nemzeti identitás, honismeret, a nyelv fontossága :

Korzenszky Richárd: Kultúránk és otthonunk
Az Európai Unió és a kisebbségi nyelvek - írta Vizi Balázs
A kisebbségi nyelvek szempontjából jelentõséggel bíró EU intézmények
Kiss Jenõ: A magyar nyelv és az Európai Unió
Ring Éva: Többnyelvû oktatás és EU-integráció
Pomogáts Béla: A magyar nyelv és az Anyanyelvi Konferencia
Komlóssy József: Az anyanyelvû oktatás az alapvetõ emberi jogok egyike
Magyar Adorján: A magyar nyelv

» Létkérdéseink

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Jövõ, szerelmi ügyek, pénzügyek, karrier: a kártya válaszol! Tarot kártya elemzés karácsonyi ajándéknak is! Norina Tarot    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown    *****    Ne menj elõttem, lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem és..    *****    Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Lájkoljátok a Filmes alakítások véleményezése Facebook-oldalát! Szavazásokkal, interaktív játékokkal várlak titeket!    *****    Filmes alakítások véleményezése! Olvassatok kritikákat színészi alakításokról!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Szereted a filmeket, a színészeket és a hollywoodi álomgyárral kapcsolatos híreket? Akkor itt a helyed!    *****    Ha szeretitek a borzongást, olvassátok el PIROS DOBOZ címû halloweeni novellámat!    *****    Ha szeretitek a borzongást, olvassátok el PIROS DOBOZ címû halloweeni novellámat!    *****    RENDELJ szeretteidnek, barátaidnak ASZTROLÓGIAI elemzést karácsonyra. Nagyon hasznos és fontos ajándék. Rendelj most!!!    *****    FRPG - Are you, are you, Coming to the tree, Where they strung up a man, They say who murdered three. - FRPG    *****    Szereted a fantáziával színezett középkoros szerepjátékokat? És a kalózokat? Ha igen, akkor itt a helyed köztünk! :3    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mindenkiben két farkas él, az egyik jó, a másik gonosz, és az éli túl, amelyiket etetjük.    *****    Kedvezményes Tarot kártya elemzés! Az igazság, a jelen, a jövõ tárulhat fel elõtted. Választ kaphatsz mindenre!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie! Kattints és tedd meg Te is! Szeretettel várok mindenkit!    *****    Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM