Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Hírek
Hírek : Aláírásgyűjtés a magyar autonómiákért !

Aláírásgyűjtés a magyar autonómiákért !

  2006.08.18. 09:05

Az alábbiakban közöljük a svédországi magyarok felhívását aláírásgyűjtésre a Kárpát-medencében élő magyarság autonómiááért. 2006.08.18. www.hunsor.nu - Aláírásgyûjtés: 2006. június 30 – szeptember 15. Az Európai Bizottság ez év októberében dönt Románia felvételének pontos idõpontjáról. Most Nyílt levéllel fordulunk az Európai Bizottsághoz , az Európai Parlamenthez és az Európai Unió Tanácsához, kérve, hogy az EU támogassa a magyar közösségek autonómia törekvéseit.

Aláírásgyűjtés a felvidéki autonómiáért - az MKP-t nem érdekli >>


Közép-Európában az EU támogassa az autonómia- törekvéseket !

A levelet aláírásával Ön is támogatja !

Aláírásgyûjtés: 2006. június 30 – szeptember 15.

http://www.hunsor.se/alairasgyujtes/


Az Európai Bizottság ez év októberében dönt Románia felvételének pontos idõpontjáról. Most Nyílt levéllel fordulunk az: - Az Európai Bizottsághoz - Az Európai Parlamenthez és - Az Európai Únió Tanácsához, kérve, hogy az EU támogassa a magyar közösségek autonómia törekvéseit.

Mint eddig, így a folytatásban is, a HUNSOR szerkesztõsége a magyarokkal szembeni kettõs mérce, a jogfosztottság, diszkrimináció, a fokozódó terror és az alapvetõ emberi jogaik eltiprása miatt, a nemzetközi közvéleményhez és fórumokhoz fordul és a továbbiakban is publikálni fog minden olyan anyagot, kezdeményez közös akciókat, amelyek, elõsegítik a határon túli magyar nemzeti közösségek – és itt kihangsúlyozottan Székelyföld és a Délvidék – Autonómia és önrendelkezési törekvéseit.

Mint eddig így a folytatásban is követeljük,
- a határon túli magyarság önrendelkezésének elismerésének jogát
- a Székelyföldi magyar lakosság autonómia-igénye elismerését
- a Délvidéki magyarság területi és perszonális autonómiájának teljes visszaállítását
- az Önálló és államilag támogatott magyar egyetem létrehozását, mint Erdélyben úgy Délvidéken is
- az elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatását a jogos tulajdonosaiknak Erdélyben, mint a határón túl
- A kétnyelvuség de facto (és nem csak de jure) megvalósítását Erdélyben
- A hatósági zaklatás és megfélemlítés megszüntetését minden határón túli õshonos magyar közösség szemben

Ezért most Nyílt levéllel fordulunk az: - Európai Bizottsághoz - az Európai Parlamenthez és - az Európai Únió Tanácsához, kérve, hogy az EU támogassa a magyar közösségek autonómia törekvéseit.
A határon túli nemzeti közösségek alapvetõ emberi jogait eltiporni nem engedhetjük és ezek védelmében, a folytatásban is kiállunk!
Lelkünk, szabadságszeretetünk és elszántságunk legyen a hajtóerõnk!

A levelet aláírásával támogatja Ön is! - A levelet, Ön a szerkesztõség címére küldi.
:: - Az aláírók listáját, naponta egyszer moderáljuk.

FONTOS!! - A mail-szerverek soszkor nem tudják megérteni a magyar ékezetet = Ezért Kérjük ÉKEZET NÉLKÛL beírni az adatokat! Köszönjük a mégértést, és köszönjük közremûködését!


Támogató neve:
Státusz
Támogató foglakozása, szakma:
Támogató e-mail címe:
Ország:
...


-Nyílt levél az EU-hoz-
Az EU változtasson a Közép-Európa politikáján - támogassa a Közép-Európai autonómiákat!

Nyílt levél az EU-hoz
Vaasa-NagyMaros, 2006. május 14.Uraim és hölgyeim, az Európai tanács, az Európai Unió tanácsának és Parlamentjének tisztelt tagjai!

Az elsõ világháború végén az európai nagyhatalmak úgy érezték magukat biztonságban, de legalábbis a maguk érdekét úgy látták könnyen érvényre juttathatónak, ha Európa közepén, Közép-Európában nincs egy erõs állam vagy államszövetség, ha az ottani államok nem szövetkeznek egymással. Ezt a közép-európai népek történelmeiben Finnországtól Bulgáriáig igen sok történelmi tény támasztja alá (politikusok menesztése, természetellenes határok kijelölése, országok felosztása, ezen országok szellemi elitjének meggyengítése, stb).

Történelmi és egyéb okok folytán, Lengyelország és Szerbia mellett elsõsorban Magyarország lehetett volna az az ország, korábban királyság, amelyben meglett volna a képesség a közép-európai nemzetek összefogására. (Ausztria ezt a lehetõségét a majd 3-400 évig tartó rövidlátó, oszd meg és uralkodj politikájával eljátszotta.)

A Közép-Európa megerõsödésétõl tartó nyugati és keleti nagyhatalmak tehát úgy látták jónak, ha a Magyarország körüli természetes határokat megváltoztatják, s azt felosztva olyan mesterséges államokat hoznak létre, amelyek lehetlenné teszik ezen országok egészséges fejlõdését. E politikának legfõbb vesztese közvetlenül alighanem a magyar nép, Magyarország volt, melynek az etnikai határok semmibevételével történt trianoni (1920) fölosztása kisebbségi sorba taszította magyarok millióit. Közvetve azonban, mivel az új határok lehetetlenné tettek minden összefogást e térségben, visszavetette a többi közép-európai nép fejlõdését is, sõt háborús összecsapásokat eredményezett, melyekben aztán a Nyugat most mint civilizátor lépett föl. Így vált kiszolgáltatottá egész Közép-Európa elõször a Szovjetuniónak, késõbb a Nyugatnak. (Azt a nézetet, mely szerint Magyarország földarabolásának az oka annak világháborús szerepe lett volna, ami miatt meg kellett volna büntetni, nyugodtan elvethetjük, hiszen az Osztrák-Magyar Monarchiában a külügy az osztrákok kezében volt, Magyarország külügyi kérdésekrõl nem dönthetett.)

A Közép-Európát illetõ kérdések többségében Moszkva és Nyugat általában egyetértett, sõt igen gyakran egyeztetett is - 1920 elõtt is és 1989-ben is. (Ez utóbbira álljon itt példának a szocializmus összeomlása elõtti, máltai amerikai-orosz, Reagan-Gorbacsov között lezajlott csúcstalálkozó, ahol többek között ezen országok további sorsáról is határoztak.)

Ez a nagyhatalmi politika, mint azt a szocializmus igája alól 16 éve felszabadult közép-európai országok keserûen megtapasztalhatták, egyenlõre mind a mai napig nem változott. A máltai találkozót (1989) követõen a nyugati országok EU-s és nem EU-s országok érthetetlen módon szinte versenyben segítik és osztogatják az állami kitüntetéseiket azoknak a saját országukat most a Nyugatnak kiárusító volt kommunista politikusoknak és titkos ügynököknek, akik sem 1990 elõtt, sem utána a saját nemzetük érdekeit nem szolgálták (akiknek a nyugati jogrendszer szerint, ha nem börtönben, de legalábbis valami félreesõ helyen lenne a helyük). Csak három példa:

1. Tony Blair, ez évi magyarországi látogatásán egy olyan magyar embertõl elkobzott villába ment el vacsorázni, melynek akkor beköltözött lakóját (Apró Antalt) Magyarországon mint az 50-es évek diktatúrájának legvéreskezûbb emberét tartják számon. Aki pedig megvendégelte, az ezen ember lányának a veje. A látogatást követõen a budapesti repülõtér két héten belül angol tulajdonba került.

2. A szocialista Magyarországon a besúgóhálózatot megszervezõ III/II-es osztály D-209-es tisztjeként ismert, a nem kis nyugati segítség mellett 2002-ben hatalomra került Medgyessy Péter - honlapja szerint - eddig /javarészét besúgói múltja kiderülte után/ a következõ nyugati kitüntetéseket kapta:

2000: Francia Becsületrend Lovagi Fokozata (Chirac) (sic. Becsület!),
2002: Belga Korona Nagykeresztje
2002: Felkelõ Nap érdemrend
2003: Chilei érdemrend
2003: Norvég Királyság Érdemrendje Nagykeresztje
2004: Francia Becsületrend fõtiszti fokozata (sic. megint Becsület!)
2004: Német Szövetségi Köztársaság Érdemrend Nagykeresztje.

3. Magyarország a több mint negyven évi, szinte mindent tönkretevõ szovjet megszállás és kiszipolyozás, vérveszteség után 2005-ben az EU-ban nettó befizetõ volt.

Az EU (igaz, közremûködtek ebben még más hatalmak is) tehát nem hogy talpra segítette volna ezeket az országokat, de megakadályozta õket a politikai, gazdasági, erkölcsi megújulásban, sõt ami a még a szovjet idõkbõl megmaradt, azt is elvitte.

Megítélésünk szerint, ha a Közép-Európa szétzúzása a világháborús idõkben a nyugat-európai nagyhatalmaknak gazdasági-politikai érdeke volt (ami persze nem jelenti azt, hogy e levél szerzõi ez iránt az embertelen politika iránt megértõek volnának), akkor ez az állapot mára megszûnt. Ma, ha az EU versenyképes akar maradni, akkor alighanem esztelen dolog volna még mindig Közép-Európa megerõsödésétõl és összefogásától félni, a természetellenes, a békés építkezést, összefogást lehetetlenné tevõ határokat fenntartani, s az idegenbe taszított néprészektõl még az autonómiához való jogot is megtagadni. Ezért most Nyílt levéllel fordulunk az: - Európai Bizottsághoz - az Európai Parlamenthez és - az Európai Únió Tanácsához, tisztelettel kérve, hogy az EU támogassa a magyar közösségek autonómia törekvéseit.

Ha ugyanis az EU komolyan veszi az európai népek összefogásának gondolatát, akkor az nem kezdõdhet úgy, hogy annak közép-európai régióját, a Moszkva által odaültetett volt kommunisták segítségével gyarmatosítja, gazdaságilag tönkreteszi. Nem lenne szabad ezen országokat, melyek nemrég hallatlan hittel, erõvel tudtak volna az országépítéshez fogni, korrupttá tenni, köztörvényeseket, országrombolókat hatalomba segíteni, csak azért, hogy kivásárolhassák ezen országok lakossága alól, amit a szovjet még meghagyott, tönkretéve ezen EU-országok gazdasági-politikai-kultúrális (morális) fejlõdését.

Tisztelettel javasoljuk tehát, hogy az EU változtasson ezen a politikáján. Mérje fel az általa ezen országokban a 90-es évektõl okozott károkat, alapítson független (nem pedig volt kommunistákból) képviselõkbõl és szakértõkbõl álló bizottságot, amely tanulmányozza, hogyan lehet a Közép-Európában rejlõ hallatlan nagy energiákat felszabadítani és az EU gazdaságilag hatékony régiójává, tenni. E közben azt sem szabad elfelejteniük, hogy a közép-európai összefogásnak, bármennyire is akadályozták, aláásták, elhallgatták az 1300-as évektõl napjainkig terjedõ hagyományai, vannak, amelyre még most is építeni lehetne.

írta Kádár György
a HUNSOR Finnországi munkatársa
-o-o-

Open letter to the EU


EU should alter its policy concerning Central Europe - Support the Autonomy calls of Central-Europe

Vaasa-Gödöllo, May 14th 2006

Ladies and Gentlemen, Honourable members of councils and parliaments!

At the end of World War I the great powers of Europe felt, that their safety, or at least their common interest, demanded that, there is no strong state or union of states in Central Europe, that the states located in the middle of Europe do not ally. This is supported by rather many historical facts in the histories of these nations, ranging from Finland to Bulgaria (entrainment of politicians, drawing unnatural borders, dividing countries, weakening the intellectual elite of these countries, etc.) Due to historical and other reasons, in addition to Poland and Serbia, primarily Hungary could have been a European state, former kingdom, which had the capability of uniting Central European nations. (Austria threw away this possibility by it's near-sighted policy of "divide and rule" for nearly 400 years.)

Fearing for the strengthening of Central Europe, the western and eastern great powers thus decided to change the natural borders around Hungary, and, by dividing the country, created artificial states, which made the normal development of this region impossible. Directly the biggest loser of this policy was most probably the Hungarian nation and Hungary, whose division in the Treaty of Trianon (1920) ignoring all ethnical borders pushed millions of Hungarians into being a minority. Indirectly, since the new borders made all kinds of co-operation impossible in this region, in fact the above policy threw back the development of the other nations of Central Europe as well, causing even wars, in which the West could now act as a civilisator. This is how whole Central Europe became dependent first of the Soviet Union, and then of the West. (The view, according to which the reason for dividing Hungary was its role in the Great War, and it was to be punished for this, can be rejected, since in the Austro-Hungarian Monarchy foreign affairs were handled by the Austrians, Hungary was not even dealing with such matters.)

In most questions concerning Central Europe Moscow and the West usually agreed, frequently even collaborated - before 1920 as well as in 1989. (Let an example for the latter be the American-Russian, Reagan-Gorbatshov summit meeting taking place in Malta just before the breakdown of socialism, where decisions were made among others on the future of these Central European states.) This policy of great powers, as the Central European countries, freed 16 years ago from the yoke of socialism, have bitterly experienced, has still not changed. After the meeting of Malta (1989) the western states, EU- as well as non-EU, are almost competing to help, and honour with state medals, the ex-socialist politicians and secret agents, who are now selling their countries to the West, and who have not served their nation's interest, neither before nor after 1990 (who, according to the Western legal system, should be put out of the way, if not even in prison.) Three examples only:

1. Tony Blair, during his visit to Hungary, had dinner in a villa, seized once from a Hungarian Jew, becoming thus the property of Antal Apro, who is considered as the most blood-handed man of the dictatorship of the 50's. Blairs host, in turn, was a relative to Apro's daughter. Two weeks after the visit the international airport of Budapest became British property.

2. According to the homepage of Péter Medgyessy, who is known as a higher order agent of the socialist spy network (class III/II agent D-209), and who came in power in 2002 with considerable help from the West, has been given so far (mainly after his history as an agent was revealed) the following medals:

2000: Knightly level of Order of Honor of France (Chirac) (Honour!)
2002: Great Cross of Belgian Crown
2002: Rising Sun order of Excellence
2003: Order of Excellence of Chile
2003: Royal Great Cross of Order of Excellence of Norway
2004: Officer level of Order of Honour of France (Honour again!)
2004: Great Cross of Order of Excellence of German Federal Republic.

3. In 2005, weakened by the 40 years of destroying and impoverishing soviet rule, Hungary came out paying more money to the EU than getting from it.

Thus the EU, instead of helping these countries on their feet again, hindered their political, economical and moral revival, taking even away what the soviet times had left.
Our opinion is, that in case the dissension of Central Europe was the economical and political interest of the western European powers in the world war times (which naturally does not mean, that the authors of this letter sympathize with that inhuman policy), things have now changed. Today, given that the EU wishes to remain competitive, it would be mindless to be afraid of the strengthening or unification of Central Europe, to maintain unnatural borders, which make peaceful development and co-operation impossible, and to deny the right even for autonomy from the parts of nations pushed outside borders. Therefore with this Open letter we respectfully ask the - European Council, - European Parliament and the - Council of Europe to support the calls of Hungarian communities abroad for Autonomy.

If the EU is serious about the idea of unifying the European nations, it cannot begin by colonizing and economically destroying the central region of Europe, with the help of ex-communists placed there by Moscow. Not long ago these countries could have started rebuilding themselves with strength and faith in the future, and it is wrong to help their corruption, to help corrupt and destructive leaders to power, just for buying out everything that was left from the soviets, thus distroying the economical-political-cultural (moral) development of these EU-states.

Thus we respectfully recommend that the EU should alter its policy concerning this matter. It should estimate the damage done in these states since the 90's, establish a commission consisting of independent (not of ex-communists) representatives and specialists, which inspects the possibilities for utilizing the energy of Central Europe and making it an economically efficient region of the EU. What should also be kept in mind is that however strongly it has been set back, undermined or hushed, Central European co-operation has a history ranging from the 14th century until today, on which it would still be easy to build.
by dr. György Kádár
HUNSOR correspondent from Finland

Forrás : http://www.hunsor.se/alairasgyujtes/

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK