Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Hírek
Hírek : Az önrendelketzés mint alapvető jog -Eva Maria Barki előadása az EMI táborban

Az önrendelketzés mint alapvető jog -Eva Maria Barki előadása az EMI táborban

  2006.08.14. 10:44

Erdély Ma, 2006.08.14. Nagy sikert aratott Eva Maria Barki nemzetközi jogász a dél-tiroli autonómia megteremtésének folyamatáról tartott előadása a gyergyószentmiklósi EMI-táborban.

Hiszen egy olyan küzdelem aprólékosan dokumentált folyamatát ismerhette meg a közönség, amely rendkívül sok tanulsággal szolgálhat. Barki asszony a dél-tiroli „sikertörténet" titkának az erős közösségi elhatározást és a következetes harcot nevezte, amely több évtizedes küzdelem révén a területi autonómiát mint kompromisszumos megoldást nyújtotta a dél-tiroli népnek. Hiszen ők és az ügyük mellett kiálló anyaországuk a teljes önrendelkezést tûzték ki célul mondta az előadó. Arra a kérdésre, hogy miért ilyen nehéz az itthoni törekvés érvényesítése, Barki asszony válasza egyszerûen hangzott: mert hiányzik a közösség igazi akarata.

Új nemzeti politikára van szükség érvelt az előadó -, aki szerint az eddigi kudarcokért a legnagyobb felelősség a magyar kormány(oka)t terheli.

A Transylmania és az Ismerős Arcok együttes kimerítő esti koncertje után szombaton újult erővel indultak az előadások, beszélgetések. A tematikailag gazdag napon rovásírásunk, a csángókérdés, az önálló állami magyar egyetemért folytatott küzdelem, a délvidéki magyarság mindennapjai, a második világégésben folytatott honvédő harcaink mellett lélekbe maró volt Witner Mária halálra ítélt -56-os szabadságharcos vallomása, amely a forradalom megtorlásának emberi dimenzióit tárta a hallgatóság elé. Az érdeklődéssel várt autonómia-kerek-asztal résztvevői pedig Toró T. Tibor, Szilágyi Zsolt, Gazda Zoltán és Ferencz Csaba igyekeztek átfogó képet adni az autonómiatörekvések sikereiről és kudar-cairól. A vita résztvevői egyetértettek abban, hogy a hazai magyar közélet válságban van, politikai képviselete kudarcot vallott, mi több, maga alá gyûrte magát a közösséget. A továbblépést egy olyan új közmegegyezésben látják, amely elhozza az „egypártrendszer" felszámolását, megteremti egy jól megfogalmazott stratégia mentén amelynek alapja az önrendelkezési jog érvényesítése a cselekvési együttmûködést.

A vasárnap áhítattal, Bőjte Csaba atya közvetlen gondolataival indult, és olyan neves személyiségek tartottak előadást, mint Kiszely István antropológus, aki szemléletesen sorolta fel: mit adott a honfoglaló magyarság Európának. Kiszely szerint a „hivatalos" történettudomány még ma is tévesen azt állítja, hogy gyûjtögető pogány hordaként jöttek a magyar törzsek a Kárpát-medencébe, holott immár írott ázsiai források is igazolják, hogy a honfoglalók és elődeik rendkívül gazdag kultúrával, hitvilággal rendelkeztek, a legutóbbi vizsgálatok pedig genetikai vitalitásunkat igazolják.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás, a két évvel ezelőtt életre hívott Nemzeti Jogvédő Alapítvány ügyvezetője a jogi eszközök lehetőségeit vázolta. Szerinte minden magyarellenes cselekedet miatt jogi úton is elégtételt kell szerezni, ennek érdekében hozták létre és bővítik a szakmai hátteret biztosító intézményes keretet. Vasárnap a tábor vendége volt Rácz Sándor -56-os hős (az -56-os forradalom fél évszázados évfordulója kapcsán egyébként sok előadás, beszélgetés zajlott). Nemzetpolitikai kerekasztalra került sor, amelyen hazai és magyarországi neves személyiségek, politikusok Borbély Imre, Lezsák Sándor, Mikola István, Molnár Tamás, Gergely István a radikális fellépés fontosságát hangsúlyozták, valamint a sajtó helyzetét elemző beszélgetést tartottak.

A tábor szervezői zárónyilatkozatot is megfogalmaztak. „1990 óta folyamatosan azt kell látnunk, hogy egyik nép a másik után kapta meg a követelt önrendelkezési jogot: a németek, észtek, litvánok, lettek, horvátok, szlovákok, szlovének, montenegróiak, és a közeljövőben Koszovó is függetlenné válik. A magyarságnak autonómiát sem akarnak adni." Ezért az EMI szerint az egész Kárpát-medencében „meg kell kérdezni a népet mint az önrendelkezési jog birtokosát, hogy döntse el, milyen politikai és jogi formában akar élni". „Ennek érdekében aláírásgyûjtést, illetve ott, ahol kívánatos, népszavazást kell kezdeményezni" – áll a zárónyilatkozatban, amely egyben felhívás „minden magyar érdekképviselethez, minden magyar párthoz, az egyházakhoz, a civil szervezetekhez, a közéleti személyiségekhez, de elsősorban a magyar kormányhoz, hogy támogassák és segítsék ezt a kezdeményezést, amelynek eredményét a Vox Hungarica nevû központ szervezésében minden illetékes országos és nemzetközi fórum és szervezet elé fogjuk terjeszteni".

Ferencz, Háromszék
 


Kapcsolódó hírek:

Mi vagyunk a nép – Az EMI felhívása aláírásgyűjtésre a Kárpát-medence magyarságához autonómia-ügyben
  2006.08.14. 10:23

Erdély ma, 2006.08.13. Mint Erdély egyik olyan ifjúsági szervezete, amely politikailag semmilyen irányban nem elkötelezett, úgy döntöttünk, hogy a II. EMI-tábor több ezer résztvevőjével egyetemben felhívást fogalmazunk meg a Kárpát-medence magyarságához. A felhívást Eva Maria Barki Bécsben élő nemzetközi jogász olvasta föl a II. EMI-tábor Kárpát-medencei nemzetpolitika című kerekasztala végén, és azt a hallgatóság egyöntetűen megszavazta.Mi vagyunk a nép!

1990 óta folyamatosan azt kell látnunk, hogy egyik nép a másik után kapta meg a követelt önrendelkezési jogot: a németek, észtek, litvánok, lettek, horvátok, szlovákok, szlovének, montenegróiak, és a közeljövőben Koszovó is függetlenné válik.

A magyarságnak autonómiát sem akarnak adni.

A magyarság több mint ezeréves államalkotó nép a Kárpát-medencében. A magyarságnak is jár az 1918-ban megígért és a mai napig megtagadott önrendelkezés.

Mivel az eddigi törekvések süket fülekre találtak, cselekednünk kell! Véget ért a türelmünk, nem várhatunk tovább!

Meg kell kérdezni a népet, mint az önrendelkezési jog birtokosát, hogy döntse el, milyen politikai és jogi formában akar élni.
Meg kell kérdezni a népet az egész Kárpát-medencében, az eredményt pedig meg kell mutatnunk a világnak, hogy lássák, hallják és teljesítsék a magyarság akaratát.

Aláírásgyűjtést, illetve ott, ahol kívánatos, népszavazást kell kezdeményezni az egész Kárpát-medencében.

Felhívást intézünk minden magyar érdekképviselethez, minden magyar párthoz, az egyházakhoz, a civil szervezetekhez, a közéleti személyiségekhez, de elsősorban a magyar kormányhoz, hogy támogassák és segítsék ezt a kezdeményezést, amelynek eredményét a VOX HUNGARICA nevű központ szervezésében minden illetékes országos és nemzetközi fórum és szervezet elé fogjuk terjeszteni.

II. EMI-tábor
Gyergyószentmiklós, 2006. augusztus 13.

A felhívást Eva Maria Barki Bécsben élő nemzetközi jogász olvasta föl a II. EMI-tábor Kárpát-medencei nemzetpolitika című kerekasztala végén, és azt a hallgatóság egyöntetűen megszavazta. 


(Erdély Ma)


Dél-tiroli példa Nagyváradon
  2006.08.14. 10:38

Erdély Ma, 2006.08.13.A dél-tiroli németek autonómiája példaként szolgálhat a romániai magyarok számára is – mutatott rá Oskar Peterlini, az 5. Kárpát-medencei Nyári Egyetem csütörtöki napjának Dél-Tirolból érkezett meghívottja.

 

Az olaszországi német politikus, aki egyben a római szenátus tagja is, előadásában ismertette az Erdélyhez és a Partiumhoz hasonlóan az anyaországtól az első világháború után elcsatolt Dél-Tirol autonómiájának kiépítését. Emlékeztetett arra, hogy az olasz hatóságok az előzetes ígéretek ellenére, csupán azután hajlottak az önrendelkezés biztosítására, hogy az ötvenes-hatvanas években a németek robbantásokkal is nyomatékosították követeléseiket: többek között magasfeszültségű villamosvezetékeket röpítettek a levegőbe.

Az autonómia jellegzetességeiről elmondta, Trentóban 70 tagú tartományi parlament működik, Bozenben pedig 35 tagú regionális törvényhozás. A regionális kormányban az etnikai arányoknak megfelelően képviseltetik magukat a különböző nemzetiségek. Az autonóm tartomány statútuma szerint helyi szinten dönthetnek az önkormányzatok ügyeiről, a telekkönyvi hivatalokról. Emellett az oktatás – beleértve a szakoktatást is – , valamint a legtöbb gazdasági terület a helyi döntéshozók hatáskörébe tartozik. A teljes pénzügyi autonómia nem valósult meg, ám a római kormány az itt beszedett adók mintegy hetven-kilencven százalékát visszajuttatja a tartománynak.

Dél-Tirolban teljes mértékben biztosított a kétnyelvűség, a közhivatalnokoknak a német és az olasz nyelvet is ismerniük kell, és ebbéli tudásukról külön vizsgán kell számot adniuk. Teljes a kétnyelvűség a rendőrségeken és a bíróságokon is, valamint törvény biztosítja, hogy a közhivatalnokok nemzetiségi megoszlása tükrözze a tartomány etnikai arányait. A tartományt egyébként három-három küldött képviseli a római szenátusban és a képviselőházban egyaránt. Közösségünk célja nem a határok megváltoztatása, hanem a határokon átnyúló együttműködés révén ennek a kérdésnek a meghaladása. Meggyőződésem, hogy minél inkább hajlandó egy állam a regionalizációra, minél több jogot biztosít a területén élő kisebbségeknek, annál biztosabbá válik a belső békéje és a fennmaradása – zárta előadását Oskar Peterlini.

A német előadó után Szilágyi Zsolt politológus, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke ismertette a romániai helyzetet, rámutatva, hogy a rendszerváltás után tizenhat évvel sem tapasztalható bizalom a román hatalom részéről, és a magyar közösség önrendelkezési törekvéseit továbbra is a nemzetbiztonság elleni merényletnek tekintik. „Az európaiság igazi mértéke az lesz a majdan EU-taggá váló Romániában, hogy mennyire tartja majd tiszteletben nemzetközi vállalásait, többek között a kisebbségi jogok terén – mutatott rá a politikus. Leszögezte: a parlamenti politizálás kudarca után parlamenten kívüli, békés eszközök szükségesek a románok meggyőzésére arról, hogy a kisebbségek önrendelkezésének biztosítása nem fenyegeti az ország területi integritását, sőt: az autonómia nem más, mint a konfliktusmegelőzés legjobb módja.

Balogh Levente, Krónika
 


Képes beszámoló - kuruc.info Tovább >>

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!    *****    Részletes személyiség és sors analízis diplomás asztrológustól,szóban és írásban, nagyon kedvezõ áron.Ne hagyd ki! Katt!    *****    Szélessávú Honlap Debreceni ingatlanok, még több elérhetõ telefonos egyeztetés után www.simonyiingatlan.gportal.hu    *****    Támogasd adománygyûjtéseinket! Ajánld fel szervezetünknek az adód 1%-kot! Hogyan segíthetsz? Nézd meg a portálon.    *****    Érdekel az egészséges életmód, mozgás és táplálkozás? A Kit Fit oldal megnyitotta kapuit. Életmód, egészség, fitnesz....    *****    Szia! Ismered az mta nevezetû játékot? Biztos unod a folyamatos external módos gazdagrp szervereket. Nálunk a helyed!    *****    Blogom, Új olvasóit keresi. Ha Szereted a a mangákat, filmajánlót, verseket és még sorolohatnám. Akkor itt a helyed.    *****    Költöztetés bútorszállítás    *****    Mysteries of the Night ~ Az éjszaka misztériumai csak arra várnak, hogy felfedezd õket. ~ mysteriesofthenight.hu    *****    Nedves levegõ? Fõzéskor nehéz a levegõ? -- 5 kérdés a páraelszívókról -- FAVI páraelszívók