Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Hírek
Hírek : "Magyarországon puha diktatúra van"

"Magyarországon puha diktatúra van"

  2006.02.10. 19:34

Stop.hu 2006.02.10. Interjú Kovács Dáviddal. Kormányváltásra csak a MIÉP-Jobbik szövetség parlamentbe jutása esetén kerülhet sor - jelentette ki a Stopnak adott interjújában Kovács Dávid, a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke. A választásokon MIÉP-Jobbik - A Harmadik Út néven szereplő pártszövetség egyik frontembere emellett többek között a Jobbik Európai Uniót illető elképzeléseiről, drogpolitikai koncepciójáról, de a szélsőjobboldal és a nemzeti radikalizmus különbségeiről is beszélt lapunknak.

Néhány hónappal ezelőtt a MIÉP és a Jobbik megállapodott, hogy együttműködik majd a választásokon. Több jobbikostól is azt hallottam bizalmas beszélgetések keretében, hogy nem hisznek ebben a „nagy összeborulásban”…

Nem tudom, hogy vannak-e ilyen hangok, én mindenesetre nem találkoztam velük. A magam részéről hiszek ebben az együttműködésben, jól látható az érzelmi és racionális oldal is. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy a két pártnak külön-külön nincs esélye átlépni a parlamenti küszöböt.

A Jobbik szimpatizánsai jórészt azok közül kerülnek ki, akik az előző választásokon a MIÉP-re szavaztak. A két párt szövetségének ezek szerint leginkább az idén is ők fognak bizalmat adni.

kovacs_david_0209_1.jpgAmikor a Jobbik megalakult, nem csak a MIÉP-ből kiábrándult embereket szólítottuk meg, hanem olyan nemzeti gondolkodású, a Fideszre szavazó embereket is megnyertünk, akik a polgári körökhöz csatlakoztak 2002 után. A Jobbik tehát másokat is meggyőzött. Ha csak a tagokat nézzük, a Jobbik volt KDNP-s, MDF-es, fideszes politikusokkal is erősödött. Én úgy fogalmaznék, hogy azok szavaznak ránk, akik elégedetlenek a hátunk mögött álló 15 évvel, a nemzeti érdekek ez időszak alatti érvényesülésével. Akik bizonyos nemzeti kérdésekben úgy gondolkodnak, mint mi, lényegesen nagyobb tábort képviselnek, mint az a 240 ezer ember, aki a MIÉP-re szavazott 1998-ban és 2002-ben. A jobboldal érdekes sajátossága, hogy azon politika mögött, melyet a Harmadik Út szövetség képvisel, nem csupán 240 ezer ember áll, hanem – például az uniós csatlakozást tekintve – közel 700 ezren, ennyien mondtak ugyanis nemet. A kettős állampolgárságot pedig másfél millió ember támogatta. A kör tehát lényegesen szélesebb. Sokan azonban hiába értenek velünk egyet a jobboldalon, ha nem mernek kis pártra szavazni. Úgy gondolkodnak, hogy a kis pártok neve mellé helyezett iksz egy elveszett szavazat is lehet. Mi ezért is fogtunk össze a MIÉP-pel és a kisgazdákkal, hogy ennek veszélye ne legyen meg. Megint csak érdekes kérdés, hogy egy szűkös anyagi erőforrásokkal és médiakapcsolatokkal rendelkező pártnak mennyire van lehetősége a saját véleményét megfelelően eljuttatni a választókhoz. Pedig nélkülünk elképzelhetetlen a kormányváltás, hiszen látható, hogy amíg a Fidesz és az MSZP fej-fej mellett halad, rajtuk kívül csak az SZDSZ-nek van esélye a parlamentbe bejutni.

És akkor hiába nyeri meg a Fidesz a választásokat?

A kormányt nem lehet leváltani, ha a mostani ellenzék nem éri el az 51 százalék plusz egy fős többséget, ezt pedig a Fidesz nem képes egyedül megszerezni.

Elképzelhetőnek tartja, hogy a Fidesz koalíciót köt Önökkel?

Itt nem arról van szó, hogy lesz-e koalíció vagy sem, hanem arról: nélkülünk elképzelhetetlen a kormányváltás. Nem tartom elképzelhetőnek, hogy a Fidesz koalíciót kívánna velünk kötni.

A MIÉP az Orbán-kormány idején ellenzékben maradt, de lényegében - számos kérdésben - a kormánnyal szavazott. Előfordulhatna ez most is?

kovacs_david_0209_10.jpgÚgy vélem, hogy ami nem ellentétes a mi elveinkkel, abban támogatnánk a Fideszt. Ami a nemzeti ügyet szolgálja, azt segíteni fogjuk.

Mi határozza meg a Jobbik értékrendjét?

Azért szerencsés a szövetség Harmadik Út elnevezése, mert ebben benne foglaltatik, hogy mit szeretne a MIÉP és a Jobbik. Ezt a fogalmat Németh László vezette be a magyar közgondolkodásba, arra utalva, hogy mi, magyarok nem fogadhatjuk el sem a kapitalizmust, sem a kommunizmust a maga embert semmibe vevő rendszerével, és nem fogadhatjuk el sem a szovjet, sem a német igát. Ennek ma is megvan az aktualitása. Mi is hiszünk a függetlenségben, a nemzeti öntudat értékteremtő erejében. Mint mondtam, elvetjük a négy évtizedes szovjet megszállást, de elvetjük a NATO-kötődést is. Azt mondjuk, szükséges egy olyan közösség megteremtése, ahol a nemzeti szolidaritásnak helye van. Ennek az összetartozás-tudatnak a fejlesztése az oktatatás, a kultúra és a média feladata, és ezt a nemzeti kohéziót tudja elősegíteni egy helyes kormányzati politika. Ez az a felfogás, amely minket a végletekig szembe helyez az SZDSZ által képviselt neoliberalizmussal.

Hogyan kellene az államnak részt vállalnia az Ön által felsorolt ügyekben?

Az oktatásnak, az oktatási intézményeknek nem pusztán az ismeretanyag átadása a feladata, hanem a nemzeti öntudatra és az egyetemes értékekre való nevelés is. Lényegesnek tartjuk, hogy azon tantárgyak oktatásában, melyek alkalmasak ezen eszmények megjelenítésére – például a történelem és az irodalom –, ez kapjon nagyobb hangsúlyt. Ez az alaptanterv és a kerettantervek átalakítását is megkívánja. A magyar alkotmány értelmében a hitoktatás kötelezővé tételére nincs mód, de nem tilos választhatóvá tenni a hittant és egy, az általános emberi értékeket átadó erkölcstant. A kultúra támogatásában fontos, hogy kiemelt támogatást kapjanak azok a művészeti alkotások, irányzatok, melyek a nemzeti összetartozás-tudatot erősítik. Mi azt mondjuk, hogy az SZDSZ által meghirdetett értéksemleges állam önellentmondás. Egy államnak szüksége van értékekre, sőt értékhierarchiára is. Amely közösség erről lemond, saját létéről mond le. Magyarország számára nem lehet más közösségszervező elv, mint a magyarsághoz tartozás.

Mi a különbség a nemzeti radikalizmus és a szélsőjobboldaliság között?

kovacs_david_0209_11.jpgA nemzeti radikalizmus és a szélsőjobboldal már történelmileg is élesen elkülönül. A két világháború között ez a két irányzat nemhogy távol állt egymástól, hanem kifejezetten szemben is állt egymással. A nemzeti radikalizmus legismertebb képviselői Bajcsy-Zsilinszky Endre és Németh László, akiket egyetlen balliberális gondolkodó sem nevezhet szélsőjobboldalinak. Ők használták a nemzeti radikalizmus kifejezést először. A jelenre vonatkoztatva pedig azt mondhatom, elég körbenézni, beszélni a Jobbik tagjaival és figyelemmel követni azt a politikát, amelyet a párt képvisel. Egyértelmű a különbség köztünk és a ténylegesen szélsőjobboldali csoportok között.

Akkor mivel magyarázza, hogy Önöket is szélsőjobboldali pártként emlegetik?

Mert ezzel lehet a közéletből kiiktatni egy csoportot. Ha valaki olyan érdekcsoportokkal áll szemben, mint az Európai Unió mögött meghúzódó gazdasági körök, vagy az itthon komoly hatalommal rendelkező MSZP és SZDSZ, nyilván nem számíthat arra, hogy kesztyűs kézzel bánjanak vele, és a legegyszerűbb módszer arra, hogy diszkreditálják, a szélsőjobboldali jelző használata. Azt gondolom, egy párt attól még nem szélsőséges, hogy a magyar függetlenséget hirdeti és ilyen tekintetben ugyanúgy elveti a négy évtizedes szovjet megszállást, mint a szervilis NATO- és EU-csatlakozást. Nem hiszem, hogy szélsőséges az, aki a magyarság által felhalmozott javakat - legyenek azok gyárak, vállalatok vagy akár a magyar föld - magyar kézben akarja tartani.

A Jobbik meglehetősen határozott álláspontot képvisel a kínai bevándorlókkal és a cigány kisebbséggel kapcsolatban is.

kovacs_david_0209_3.jpgMindenek előtt le kell szögeznem: részünkről szó sincs cigány- vagy kínai-ellenességről. Az ilyen vádakat a leghatározottabban elutasítom. A bevándorlással kapcsolatos véleményünk valóban határozott: Magyarország a magyaroké. Valljuk, hogy nem szabad azon folyamatoknak teret engedni, melyek Nyugat-Európában az elmúlt évtizedekben lezajlottak, és melyeknek káros következményeit a nyugat-európai társadalmak ma már egyértelműen tapasztalják. Jogos a felháborodás a Mohamed-karikatúrák miatt, azonban a gyújtogatások elfogadhatatlanok. Abszurd, hogy Európában milliós muszlim közösségek kritizálják azokat az államokat, akik őket befogadták. Magyarország esetében a kínai etnikum térnyerése a leginkább meghatározó. A magyar állam feladata, hogy a magyar állampolgárokat védje meg, és hogy őket támogassa. Ha valaki meglát egy kínai üzletet, jogosan gondol arra, hogy talán éppen azzal egy időben egy magyar kisvállalkozó tönkrement. Meg kell jelennie lelki szemeink előtt azoknak a magyar termelőknek a képe, akik azért veszítik el megélhetésüket, mert nem tudnak versenyezni az olcsó kínai árukkal, amik ráadásul nem is feltétlenül jó minőségűek. A kínaiak részéről érthető, hogy egy jobb élet reményében elhagyták hazájukat, de legalább annyira érthető, ha mi, magyarok védelmet és támogatást kérünk a saját államunktól. A cigánykérdés egészen más összefüggésben kerülhet szóba. A cigányság évszázadok óta itt él közöttünk. Nem ők a felelősek azért, hogy a liberális értelmiség prominens képviselői – mint például Tamás Gáspár Miklós – felhasználják őket saját céljaikra. Ami minket felháborít, az egyrészről a kettős mérce.

Mire gondol?

kovacs_david_0209_2.jpgA kettős mércét tekintve: ha egy bűncselekmény elkövetője cigány, azt nem lehet kimondani. Ha ellenben egy cigány ember sérelmére követnek el bűncselekményt, rögtön az egész média rasszizmusról beszél. Amit szintén nem tudunk elfogadni, az megint csak a kettős mércével kapcsolatos, ez pedig nem más, mint az etnikai alapú pozitív diszkrimináció. A liberálisok egyrészről azt harsogják: nem szabad azzal foglalkozni, hogy ki a cigány, ugyanakkor elvárják például az oktatás területén, hogy egyesek cigányságukból fakadóan külön jogokat vagy mentességet kapjanak. Elfogadom a pozitív diszkrimináció elvét, de csak szociális alapon. Egyaránt támogatnunk kell a nehéz körülmények közé született cigány és nem cigány gyerekeket. Másrészről ha feltűnik egy társadalmi jelenség, ami egybekapcsolódik a cigánysággal, a liberális megfélemlítés miatt nem mondható ki, hogy az a cigányságra jellemző és elfogadhatatlan. Így pedig egyetlen társadalmi kérdést sem lehet megoldani.

Cigány értelmiségiek egy része azért tartja elfogadhatatlannak a cigányokkal kapcsolatos esetek regisztrálását, mert - amellett, hogy alkotmányellenes - szerintük elvben magában hordozza a cigánylisták felállításának veszélyét.

Ez teljes abszurditás. Mindenkinek célja és érdeke a cigányság problémáinak megoldása, legyünk akár cigányok vagy magyarok.

Mi a véleménye a mozgalmi szinten működő radikális csoportokról? Tevékenykedik hazánkban a Budaházy György-féle Hun Szövetség, a Kocsis Imre nevével fémjelzett Lelkiismeret ’88 Csoport, és új néven kezdtek szerveződni a betiltott Vér és Becsület tagjai is.

kovacs_david_0209_6.jpgMindig azt kell szem előtt tartani, hogy e csoportok és mozgalmak nem folytatnak állandó politikai tevékenységet. A mozgalmiság persze nem mond ellent az állandó politikai tevékenységnek. A Jobbik is megőrizte mozgalmiságát, miután párttá alakult. Az Ön által felsorolt szervezetek azonban egy-egy kérdésre koncentrálnak, illetve évente egy-egy akciót hajtanak végre. Meg kell vizsgálni, hogy az adott akció helyes-e vagy helytelen. A Jobbik is egyetértett például a Budaházy-féle csoport azon kezdeményezésével, mely azt célozta, hogy távolítsák el a Szabadság térről a szovjet emlékművet.

A módszerrel is egyetértenek, ahogy ezek a csoportok hangot adnak véleményüknek?

Mindenki csak saját magáért vállalhat felelősséget. A célt kell vizsgálni.

Ezzel kapcsolatban többféle nézet is él a köztudatban. Az egyik szerint a cél szentesíti az eszközt, a másik szerint viszont az eszköz hitelteleníti a célt.

Budaházyék nem nyúltak olyan eszközhöz, amely hiteltelenítené a célt. Ők a korláthoz láncolták magukat, ami egy abszolút békés megoldás, ugyanakkor nemes eltökéltségről tesz tanúbizonyságot.

Az Erzsébet híd lezárása is békés megoldás?

A 2002-es választások utáni szavazat-újraszámlálást megcélzó akció Budaházy György személyéhez kötődik. A Szabadság téri akcióval egyetértek és az Erzsébet hídival is.

Tartják egymással a kapcsolatot?

Nem.

Térjünk át a Jobbik konkrét elképzeléseire! Mi az, amin feltétlenül változtatni kell ma Magyarországon?

kovacs_david_0209_4.jpgHazánkban a társadalmi igazságosság kritériumai 1990 után sem érvényesültek. A rendszerváltozás deklarálta a demokratikus jogokat, de azokat nem érvényesítette. Közhelyszerűnek tűnhet, de igaz: a jogrend azokat szolgálja ki, akiknek pénzük van. Az általánosan meghatározott jogok semmit sem érnek, ha az állampolgárok munkát keresnek és nem kapnak, semmit sem érnek, ha a nálunk működő multinacionális cégek következmények nélkül megengedhetik maguknak, hogy szakszervezeti tisztviselőket kirúgjanak, holott ezt törvény tiltja. Akinek pénze van, az mindent megtehet. Ez nem csak a vállalatokra, hanem a pártokra is igaz. Ha valaki végigmegy az utcán, azt látja, hogy a nagy pártok luxuskampányt folytatnak. Költik az állam pénzét, azaz a mi pénzünket. Milyen demokráciáról beszélhetünk egy ennyire monopolizált politikai rendszerben? Milyen lehetőségei vannak egy új politikai pártnak, hogy saját véleményének hangot adjon? Persze mindenki elmondhatja a véleményét, de nem mindegy, hogy mennyire felerősítve teheti ezt meg, hiszen nem mindegy, hogy mennyire tud hatni embertársaira. Jelenleg Magyarországon e tekintetben esélyegyenlőtlenség van, inkább puha diktatúra, mint demokrácia.

Önök miből fedezik a kampányt?

Kizárólag a szimpatizánsaink segítségéből.

És hogyan változtatnák meg a kampányfinanszírozási rendszert?

A választásokat megelőző kampányt is keretek közé szorítanánk. Ma is maximált az elkölthető pénz, de semmi sem kényszeríti a pártokat ennek betartására. Az sincs pontosan és kijátszhatatlanul rögzítve, hogy mi számít kampánynak, és a nagy pártoknak nem is érdeke, hogy ez másként legyen. Nekik ez a zavaros helyzet kedvez, melyben az OVB is ódzkodik mindenfajta határozott állásfoglalástól. Pedig nem szabadna megengedni azt, hogy a minisztériumok önbemutatása címén gyakorlatilag kampányt folytasson az aktuális kormány. A civil szervezetek is kampányt folytatnak, méghozzá milliárdos összegekből. Hatalmas pénzügyi erőforrásokat mozgatnak meg, lényegesen a törvényben meghatározott 386 millió forintos összeg felett. Mi ezt az összeghatárt is lejjebb vinnénk. A hirdetési lehetőségeket is maximalizálnánk, rögzítenénk a plakátolásra szánt helyeket. Nincs szükség egy ilyenfajta felfokozott, mesterséges kampányra. Legyenek kijelölt helyek, ahol a választók egymás mellett láthatják a különböző pártok plakátját. Legyen lehetőség a televíziókban – akár ingyenesen – hirdetni, de nem olyan mértékben, mint most. A megjelenési lehetőségek rögzítése teremtene valamilyen esélyegyenlőséget. El kell gondolkodni a választási küszöbön is. Most nem mondanék konkrét számot, hogy 2, 3 vagy 4 százalék legyen, de ha egy politikai erő akár egyetlen mandátumot is szerez, akkor az kerüljön be a parlamentbe.

Gyurcsány Ferenc a közelmúltban felvetette, hogy azok a pártok is bejuthassanak az Országgyűlésbe, melyek három egyéni körzetben nyernek.

kovacs_david_0209_5.jpgEz a kezdeményezés a nagy pártok szatellit-pártjainak szól, elsősorban az SZDSZ-nek. A magyar demokrácia viszont nem elsősorban az 5 százalékos küszöb miatt csonka, hanem azért, mert az egész politikai élet kívülről irányított. Az új rend megalkotói 1990 után mesterségesen hoztak létre egy politikai elitet Magyarországon. Kijelölték azokat, akik ebben részt vehetnek, dominálhatnak, létrehoztak pártokat, akik egyfajta helytartói feladattal lettek megbízva, és amelyek az Egyesült Államok, valamint különböző nyugati érdekcsoportok befolyása alatt állnak. Ebben a térségben ugyanaz történt, ami ma jól látható Irakban és Afganisztánban is. Kiszemelték azokat a csoportokat és személyeket, akikre építhetnek. A többieket kirostálták, így hozták létre azt a magyar politikai elitet, ami 15 év után változatlan.

Milyen konkrétumokat tud felsorolni ennek alátámasztásául?

Maga a politikai élet elmúlt 15 éve szolgáltatja a konkrét példát. Az SZDSZ rendszerváltó politikai erőként ma is ott van a parlamentben. Az MSZP az MSZMP utódpártjaként szintén meghatározó szerepet játszik. Ott van a Fidesz is. Ezek a pártok akár 180 fokos fordulatot is megtettek, mégis a politikai élet résztvevői. Az MSZP ma már szociáldemokratának mondja magát, és mindenféle módon próbál a múlttól elszakadni. Az SZDSZ-t úgy ismertük meg, mint egy erőteljesen antikommunista pártot - mára az utódpárt szövetségese. A Fidesz is más oldalon kezdte a politikai pályát, hiszen 1990-ben még mint az SZDSZ melletti liberális párt tűnt fel, ma pedig a nemzeti tábor meghatározója. Világnézeti színeváltozások tehát voltak, de a politikai élet résztvevői azonban változatlanok. Ha valaki áttekinti az elmúlt 15 év történéseit, megrökönyödik. Az embernek persze el kell fogadnia, hogy egy másik ember –főként 15 év alatt – átalakítja elgondolásait, az ehhez való jogot senkitől sem szabad megtagadni. Azonban ez az emberben komoly kétségeket szül, mind az úgynevezett rendszerváltozással, mind az abban résztvevőkkel szemben.

A Fidesz valójában konzervatív vagy liberális párt? Önök a 2003-as zászlóbontásukkor még azt mondták, hogy liberális és polgári…

A Fidesz politikájában vannak olyan elemek, melyek egyértelműen támogatandók, és nemzeti célkitűzést tartalmaznak. A kettős állampolgárság ügye például ilyen. A gazdasági folyamatokba való állami beavatkozás kormányzás idején szintén támogatandó. A Fidesz oktatás-, kultúr- és médiapolitikája azonban egyértelműen liberális szemléletet tükrözött, éppen ezért nem tudhatjuk, a kijelentések mögött mennyi a valós tartalom, mi belőlük a valós meggyőződés és mennyi szól csak a jobboldaldali választópolgárok megnyerésének. A kettős állampolgárságról szóló népszavazás idején is egymásnak ellentmondó nyilatkozatok jelentek meg a különböző fideszes politikusoktól. A románok EU-csatlakozásának támogatása, a határon túli magyaroknak szóló jogok kivívása nélkül pedig egyértelműen elítélendő.

Többször és több helyen hangoztatták, hogy Magyarország EU- és NATO-csatlakozását is felülvizsgálnák.

kovacs_david_0209_7.jpgAz EU-csatlakozást mindenképpen. A csatlakozási szerződéssel kapcsolatban sokszor elmondatott, hogy számunkra egy előnytelen megállapodás született. Van azonban az EU-val egy olyan probléma is, melyet ma még nem láthatunk tisztán: nem tudjuk, mi lesz a végkifejlete annak a vitának, ami az Unió alkotmányáról folyik. Nem tudhatjuk még, milyenek lesznek az alkotmányos keretek, hiszen többek között a franciák is nemet mondtak az eredeti alkotmánytervezetre. Egy nemzetek közötti szövetség persze egy méltányolandó és pozitív cél, de nem mindegy, hogy azt hogyan valósítjuk meg. A jelenlegi uniós elvárások és célok számos olyan területet próbálnak áthelyezni közös igazgatás alá, melyekről a leghatározottabban azt gondolom, hogy azokat a tagországoknak önállóan kellene irányítaniuk. Ilyen például a külügy és a hadügy. Ugyanígy nem kerülhet a termőföld sem külföldiek kezébe. A parlamenti pártok felelőssége, hogy nem módosították a földtörvényt oly módon, hogy az a gyakorlatban kizárja a külföldiek földtulajdon-szerzését. Ezzel kapcsolatban a dán-francia mintát szokták felhozni példaként, ahol olyan kvalitásokhoz szokták kötni ezt, mint a nyelvismeret és a megfelelő szakismeretek. Ugyanakkor nem csak az jelenti a veszélyt, hogy egy osztrák vagy holland gazda földterülettel rendelkezik, illetve gazdasági tevékenységet folytat, ennél ugyanis nagyobb probléma, hogy a globális tőke terjeszti ki érdekkörét a mezőgazdaságra. Ez ugyanúgy veszélyt jelent a francia, finn és dán gazdákra, mint a magyarokra. Itt egy általános folyamatról van szó.

Talán a piacszerzés a cél…

Egyrészről a piacszerzés, de másrészről a közép-kelet-európai térség rendelkezik egy olyan kiaknázatlan lehetőséggel, tőkével, aminek az értéke és szerepe az elkövetkező évtizedekben fel fog értékelődni. Ez pedig a termőföld és a rajta előállítható élelmiszer. További gond a csatlakozási szerződéssel, hogy ez a nyugati gazdáknak hihetetlen versenyelőnyt biztosít, hiszen az egy főre jutó támogatás többszöröse a magyar gazdáénak. Ezek azok az igazságtalanságok és problémák, amikről mi beszélünk, és amiken változtatni akarunk. Meggyőződésem, hogy ezeken egy jó nemzeti érdekképviselettel módosítani lehet.

Önök mit tennének a gazdaság területén másképp?

kovacs_david_0209_8.jpgLegfontosabb, hogy a további privatizációnak, vagyis az állami vagyon elherdálásának gátat szabjunk. Meg kell erősíteni az állam pozícióit a gazdasági folyamatok irányításában és a stratégiai ágazatokban meglévő állami tulajdont. Meggyőződésem, hogy bizonyos esetekben a gazdasági folyamatokban is szükség van az állam beavatkozására, például a benzin- és gyógyszerárak meghatározása esetében. Egy kis nemzet esetében és egy globalizált világgazdasági struktúrában nyilván kicsinyek a mozgási lehetőségek. Az MSZP sok tekintetben a pártpolitikai célok alá rendeli a jövőt. Ez a fajta osztogatási politika komoly problémákat vet fel.

Szintén programjuk eleme a halálbüntetés visszaállítása.

Így van, ez azonban csak a jéghegy csúcsa. Ellentétben a liberális jogfelfogással, nekünk meggyőződésünk, hogy a büntetési tételek szigorításának elrettentő ereje van. Részünkről egy nagyon határozott rendpártiságról van szó, amely már a graffitizést is keményebben szankcionálja. Nem a jognak kell követnie a társadalmi magatartásokat, hanem fordítva. Nem fogadom el azokat az érveket például, melyek szerint szükség van a könnyű drogok liberalizációjára, mert állítólag egymillió fiatal már kipróbálta azokat. Ha egy el nem fogadható magatartás társadalmi visszhangra lel, az még nem legitimizálja a magatartást.

Mi határozná meg, hogy mely magatartások nem fogadhatóak el?

Nyilvánvalóan a hagyományok és a természetes emberi értékek.

Már óvodás korban is találkozunk a népmesékben a bolondgombával, ami egy hallucinogén anyagot tartalmazó drog. Ez azt jelentheti, hogy évszázadok óta az emberekkel van. A kisgyerekek persze még nem tudják, hogy egy kábítószerről van szó.

A népmesék nem is mondják, hogy edd meg a bolondgombát.

A könnyű drogokkal kapcsolatban viszont még jobboldali körökben is komoly társadalmi vita folyik.

A könnyű drogok legnagyobb negatívuma, hogy egyértelműen károsítják a tanulási képességet, a memóriát. Nem hiszem, hogy a társadalom érdekét szolgálná, ha a jövő generációját csökkent képességűvé tenné a kábítószer. Természetesen ésszerű büntetésekre van szükség, melyek visszatartó hatásúak és egyben nevelő célzatúak is. A közmunka például ilyen megfelelő eszköz. Egy 16 éves gyereknek elég lecke, ha a villamos mellé kell mennie söpörni. Munka közben elgondolkodhat azon, szüksége van-e erre. Annak természetesen tényleg nincs semmi értelme, hogy egy fiatal drogfogyasztót egy Csillagbörtön-szerű borzalomba dugjanak.

Mi az, ami Önöknek tetszik Gyurcsány Ferenc intézkedései közül?

kovacs_david_0209_9.jpgBizonyos rétegek megerősítése kétségtelenül a Gyurcsány-, és előtte a Medgyessy-kormánynak is célja volt. Ez főként Medgyessy Péter kabinetjére igaz. Fontos döntés volt a közalkalmazottak és különösen a tanárok bérének emelése. Kérdés azonban, hogy ezek a vállalások nem homokra épült konstrukciók-e, illetve, hogy milyen külföldi hitelfelvételek húzódnak meg mögöttük. Kérdés továbbá, hogy ez a fajta politika nem veszélyeztetni-e a gazdasági stabilitást és ezáltal a közösség hosszabb távú céljait. Az elmúlt négy év legnagyobb negatívuma, politikai és emberi bűne a Gyurcsány-kormány kettős állampolgárság megadásával szembeni magatartása. Ez a gyalázatos tett önmagában alkalmatlanná teszi Gyurcsány Ferencet, az MSZP-t és az SZDSZ-t az egyetemes magyarság képviseletére.

Kóré Károly

Hamadik Út, stop.hu

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség