Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Hírek
Hírek : Igen, megcsináltuk... a vörös csillag jegyében

Igen, megcsináltuk... a vörös csillag jegyében

  2006.01.24. 09:31

IGEN! MEGCSINÁLTUK! Hirdetik a "szocialisták" országszerte (óriásplakátokon) szelektíven kiválasztott, "megcsináltnak" (Sic!) vélt tetteiket, elismerést és/vagy dicséretet várva a "feledékeny" polgároktól. A következőkben (a teljességre való törekvés igénye nélkül) emlékeztetni kívánom a plakátkészítő brigádot és a plakátot olvasókat, néhány kimaradt "apróságra", legújabb kori történelmünk lapjai tallózgatása során fellelt anyagok felhasználásával.

 

MEGCSINÁLTÁK!

1/ Rákosi Mátyás vezetésével megszervezték az ún. "zöldcédulás" választási csalásokat 1947-ben, és a Magyar Kommunista Pártot "tuszkolták" be az első helyre. IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

2/ Péter Gábor (rendőr altábornaggyá avanzsált szabósegéd) vezetésével létrehozták az Államvédelmi Hatóságot. Kádár János belügyminiszter kijelentette, hogy az ÁVH-sok "új ruhában verjék a kulákokat, mert az is az agitáció jól bevált eszköze"... (Sic!). IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

3/ A Budapesti Népbíróság különtanácsa 1949. február 8-án Mindszenty József esztergomi érseket életfogytig tartó fegyházra ítélte. Rajk László külügyminiszter nyilatkozatban ítélte el a Mindszenty-ügy miatt kirobbant "világméretű rágalomhadjáratot". IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

4/ Az ÁVH,- kémkedés miatt őrizetbe vette Rajk Lászlót és 19 társát. Kádár János Rajk lakásán segítette az ÁVH-sok munkáját. IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

5/ A Népbíróság 1949. szeptember 24-én halálra ítélte Rajk Lászlót, Szőnyi Tibort és Szalai Andrást, az ítéletet október 15-én végrehajtották. IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

6/ Letartóztatták Kádár Jánost, Kállai Gyulát, Losonczy Gézát, Donáth Ferencet és Újhelyi Szilárdot (1951. május 14-én) népellenes tetteikért. IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

7/ Megjelent a Belügyminisztérium közleménye "a volt kizsákmánylók"(Sic!) Budapestről való kitelepítéséről 1951. június 17-én. IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

8/ Megnyitották a III. Magyar Képzőművészeti Kiállítást (1952. december 19-én) Rákosi Mátyás alakja és tetteinek megörökítése bemutatására. IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

9/ Az Országgyűlés 1953. március 8-án törvényben örökítette meg az elhunyt Sztálin generalisszimusz "halhatatlan emlékét". IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

10/ Az MDP központi bizottsága kizárta Nagy Imrét a párt soraiból 1955. december 3-án. IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

11/ Az MDP központi vezetősége 1956. július 18-án felmentette Rákosi Mátyást első titkári pozíciójából, kinevezte Gerő Ernőt első titkárrá, Kádár Jánost és Marosán Györgyöt pedig beválasztotta a politikai bizottságba. IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

12/ A magyar kormány és az MDP központi vezetősége ellenforradalomnak nyilvánította az 1956. október 23-án kitört forradalmat, és az országban állomásozó szovjet csapatok segítségét kérte a rend helyreállítására. IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

13/ Nagy Imrét 1956. október 24-én a minisztertanács elnökévé választotta meg az Elnöki Tanács. Kádár János váltotta fel Gerő Ernőt, az MDP első titkári székében. Kádár tagja lett Apró Antal, Münnich Ferenc és mások társaságában a Nagy Imre-féle kormánynak, támogatta Nagy Imrének bel-és külpolitikai törekvéseit. IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

14/ Kádár János 1956. november elsején elárulta miniszterelnökét, kormányát és hazáját, átszökött a szovjetek budapesti nagykövetségére, ahonnan kijuttatták Moszkvába, és Hruscsov támogatásával megalakította a Forradalmi Munkás Paraszt (báb) Kormányt, majd Apró Antal társaságában, harckocsiban tért vissza Budapestre, hogy végignézze a város szétlövését, és hozzákezdjen a megtorlás végrehajtásához. IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

15/ Kádár és bandája szovjet katonákkal, pufajkásokkal, munkásőrökkel, sortüzekkel, akasztásokkal, börtönökkel, hazugsággal, ígérgetéssel "konszolidálta" az országot. IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

16/ Az ún. Kádár-érában, mérhetetlen nagy külföldi kölcsönök felvételével biztosították a "legvidámabb barakknak" titulált országunk polgárainak "langyos jólétét". IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

17/ Folyamatosan átkozták az imperialistákat és NATO-t, dicsérték a szocialista tábort, a Varsói Szerződést, a KGST-t és a tervgazdaságot, meghamisították a termelési mutatókat. IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

18/ Gazdasági és erkölcsi csődbe vitték az országot. IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

19/ A rendszerváltozást követően az MSZMP felvette az MSZP nevet és birtokba vette elődpártja minden vagyonát! IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

20/ Az egykori MSZMP-s főguruk elsöprő többsége nyugatimádó, a piacgazdaság elkötelezett híve és NATO-barát lett. Két kézzel kapaszkodnak a nyugati cégekhez, a "működő" nyugati tőkéhez, sutba dobván Marx Tőkéjét és Lenin összes műveit! IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

21/ Miniszterelnököt "csináltak" Kádár két legközvetlenebb munkatársából, egykori pufajkásból és D-tisztből, országgyűlési képviselőket hajdani MSZMP-s KB és PB tagokból. IGEN! MEGCSINÁLTÁK!

22/ Foggal-körömmel ragaszkodnak a hatalomhoz, mindent megígérnek, amit közel fél évszázados egyeduralkodásuk alatt képtelenek voltak "MEGCSINÁLNI"! Most pedig a régi (számukra bevált) módszerekkel és eszközökkel: hitegetéssel, csalással, megfélemlítéssel, külföldi kölcsönökkel, demagóg szövegekkel és plakátokkal próbálják hatalmukat és vagyonukat megtartani. Szocialista milliomosok és milliárdosok nyújtogatják kezüket a kisnyugdíjasok szavazataiért, a munkanélküliek megértéséért, a pártfegyelemre szoktatottak szimpátiájáért.

IGEN! IGEN! IGEN! MEGCSINÁLTÁK! MEGCSINÁLTÁK! MEGCSINÁLTÁK! És a jövőben is mindent "MEGCSINÁLNAK",- FELTÉVE HA HAGYJUK!

(Prof. Dr. Bokor Imre)


A vörös csillag jegyében megcsinálták . . .
 (az érintett, politikai okból meghurcoltak szemével)

Áldozataink 1945 - 1963 között

 magyar bíróságok politikai ítélettel kivégeztettek 1108 magyart
 szovjet hadbíróságok politikai ítélettel kivégeztettek 2700 magyart
 magyar elítélt (átlagban 6 év) 38 500 fö
 szovjet elítélt (átlagban 17 év) 39 500 fö
 magyar internált (átlagban 36 hónap) 23 800 fö
 szovjetunióba internált (átlagban 36 hónap) 39 600 fõ
 magyar kitelepített (átlagban 36 hónap) 23 600 fõ
 szovjet hadifogoly- kényszermunkás 680 900 fõ
 (átlagban 38 hónap, ebbõl elpusztult kb. 400 000 fõ)
 ==================================================
 összesen 845 900 fõ

 1 400 000 személytõl vették el vagyonát !

 A lakosság 20 % - ának seperték le a padlását, vették el igás-és
 lábasjószágát !


 A lakosságnak mintegy 97 % - át figyelték meg, tartották állandó
félelemben !


 Legalább három generáció nem ismerhette meg elõdeik valós történelmét !

 Õk az álságos "szocialista emberré válás" nihilizmusában nevelkedtek !
 Három generációt fosztottak meg az emberiség egyetlen túlélését biztosító Tízparancsolat ismeretétõl !

 Ez volt több, mint 40 évig, a maroknyi despota uralma és a nagy többség diszkriminációja !

És mindezek után - 15 évvel az ország lakosságának szabad lélegzési lehetõségének megnyílását követöen, 13   évvel késõbb, hogy elhagyta Hazánk földjét az utolsó szovjet megszálló katona,  12 évvel azután, hogy a hírhedt Lenin és Sztálin országában elindult a  zsákutcába jutott bolsevizmus felszámolása, amikor a világ társadalomtudósainak zöme már kimondta, hogy a "kommunizmus" és a "szocializmus" tudománytalan mákony volt, azt csupán a  bolsevista módszer, a több tízmilliót meggyilkoló diktatúra tartotta  életben a szociáldemokrata átállást mímelö párt néhány fura figurája, a túlhordott
és halvaszületett "vörös csillagos ideológia" restaurációjára készül !

Fiatal emberek, akik szerencsés vagy kiváltságos emlõkön nevelkedve nem "részesültek" a többség szenvedéséböl, az embertelenség, a permanens  forradalom és az elnyomás jelképét, szimbólumát, a "vörös csillagot" vágynak visszahozni. Érveik között szerepel, hogy az "ötágú" a szerencsés nyugati  országokban szabad jelkép!

 Elfelejtenék talán, hogy ezekben az országokban ez a jelkép egészen mást  jelent?! Hogy ott sohasem volt bolsevista diktatúra ? Hogy a mi "vörös  csillagunkat" sok százezer magyar vére festette meg? Mert a világnak ennek a  fertályán több, mint negyven év kínszenvedésének ez a jelképe ! Mert a  magyar népnek jó lenne már egyszer kigyógyulni a bolsevizmusból és annak  kóros következményeiböl, mint ahogy reméljük, hogy sikerült a nemzeti szocializmus okozta sebeket begyógyítani.
 
 Így mi, akik szenvedöi, részesei voltunk a vörös csillaggal "büszkélkedö"  bolsevista kegyetlenségeknek, kérjük, követeljük, hogy az érintetlenek hagyják egyszer s mindenkorra békén az ártatlanul érintett szenvedö  többséget.
 
az 1945-1956 között Politikai Elítéltek Közössége
aSzovjetunióban volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások
Szervezete
a Hortobágyi Kényszermunkatáborba Elhurcoltak Egyesülete - valamennyi internált magyar
a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége
 
 
Megjegyzés: tudjuk ki akarta két évvel ezelőtt visszahozni a vörös csillagot !

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Várod a karácsonyt? Szeretnél gyorsan ünnepi hangulatba keveredni? Akkor itt a helyed! karacsony.gportal.hu KATT IDE!    *****    Jövõ, szerelmi ügyek, pénzügyek, karrier: a kártya válaszol! Tarot kártya elemzés karácsonyi ajándéknak is! Norina Tarot    *****    I am afraid of what I'm risking if I follow you Into the unknown    *****    Ne menj elõttem, lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni. Gyere mellettem és..    *****    Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Találd meg álmaid otthonát! Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Lájkoljátok a Filmes alakítások véleményezése Facebook-oldalát! Szavazásokkal, interaktív játékokkal várlak titeket!    *****    Filmes alakítások véleményezése! Olvassatok kritikákat színészi alakításokról!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Szereted a filmeket, a színészeket és a hollywoodi álomgyárral kapcsolatos híreket? Akkor itt a helyed!    *****    Ha szeretitek a borzongást, olvassátok el PIROS DOBOZ címû halloweeni novellámat!    *****    Ha szeretitek a borzongást, olvassátok el PIROS DOBOZ címû halloweeni novellámat!    *****    RENDELJ szeretteidnek, barátaidnak ASZTROLÓGIAI elemzést karácsonyra. Nagyon hasznos és fontos ajándék. Rendelj most!!!    *****    FRPG - Are you, are you, Coming to the tree, Where they strung up a man, They say who murdered three. - FRPG    *****    Szereted a fantáziával színezett középkoros szerepjátékokat? És a kalózokat? Ha igen, akkor itt a helyed köztünk! :3    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mindenkiben két farkas él, az egyik jó, a másik gonosz, és az éli túl, amelyiket etetjük.    *****    Kedvezményes Tarot kártya elemzés! Az igazság, a jelen, a jövõ tárulhat fel elõtted. Választ kaphatsz mindenre!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie! Kattints és tedd meg Te is! Szeretettel várok mindenkit!    *****    Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM