Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Hírek
Hírek : Ha győzelmet akarsz, szavazz a Harmadik Útra!

Ha győzelmet akarsz, szavazz a Harmadik Útra!

  2006.01.09. 11:31

2006.01.07. Jobbik.hu. Örökösen visszatérő gondolat, a kis pártokra leadott szavazatok elvesznek. Ez a félelem érdekes módon csak az úgynevezett jobboldalon fogalmazódott, és fogalmazódik meg. A baloldal ezt a retorikát azért nem használja, mert kezdetektől álruhába bújtatott szervezetekkel vette körül magát. Az ”egy a tábor, egy a zászló” nemes gondolata 2002-ben már kudarccal végződött, mikor a Fidesz ugyan megnyerte a választásokat, de elvesztette a kormányzás lehetőségét. Mint láttuk, a bal és a jobb egyaránt, közös erőfeszítéssel szorította ki az egyesek szerint szélsőjobb, más megközelítésben a következetes nemzeti vonal képviselőit.


A két nagy párt szavazatszámai már akkor is hasonlítottak a mai németországi állapotokra, a döntetlenre, a szükségből létrejövő nagykoalícióra. Ám az önálló, baltól-jobbtól egyaránt nagy távolságra lévő és mindig globális érdekeket képviselők hatalmas árat szabva kormányzást biztosítottak a baloldalnak.

Tehették volna azt is, hogy a Fideszt, korábbi elvszövetségesüket hozzák helyzetbe, de ez valamitől meghiúsult. Ami eddig nem volt, még lehet. 2006-ban, megfelelő ígérettel és feltétellel fordulhat a szél, a kakas egy jobb tyúkot is szerethet.

A 2002-es szavazatarányokat, a közös ellenségként megnevezett nemzetiek eredményeit vizsgálva meglepő eredmény látható. Szélsőséges viszonyok között értek el 4,5 %-ot, azaz ennyi szavazó volt, maradt következetesen, tántoríthatatlanul nemzeti elkötelezettségű. Ez az arány a valóságban, ténylegesen nagyobb ma, mivel az ország lakosságának többsége korábbi önmagától is leszakadva él, a fékek és minimális nemzeti érdekek feladásával létrejött európai uniós csatlakozás révén a felemelkedés reménye is elveszett.

Ezért kötelezően szükséges ennek a többségi szenvedés-helyzetnek megváltoznia, amihez ennek az akaratnak szóhoz és lehetőséghez kell jutnia a 2006-os választások során. Azon felül, hogy a MIÉP-Jobbik képes és alkalmas a feladatra, bejutva lehetőséget teremt egy nemzeti, konzervatív kormányzás létrejöttében, a hosszú ideje hiányzó magyar érdekek megvalósulásában. 2002-ben több mint 2 millió szavazatot vesztett a jobboldal, ezért 2006-ban a kis pártokra leadott szavazatok jelentik az egyedüli esélyt a változásra, az ellenzékváltásra.


Szabó György,
a Jobbik XI. kerületi elnöke


Kapcsolódó cikk:

Ha én fiatal volnék

2006-ban mindent elölről kell kezdenünk ?

Szentmihályi Szabó Péter írása

Elölről, de honnan? 1848-tól, 1867-től, 1920-tól, 1945-től, 1956-tól, vagy 1989-től? Maguk az évszámok is mutatják, nincs könnyű dolgunk. Az elszalasztott lehetőségek és a levert forradalmak, szabadságharcok története összekuszálódik. Utat tévesztettünk, de mentségünkre szóljon: a világ is utat  tévesztett.


Oktatás és nevelés: a kettő csak együtt működik, ahogyan a család és iskola sem választható szét. Mi itt a közoktatásról beszélünk, de valójában az lenne az ideális, ha minden diákot úgy oktatnának-nevelnének, akár régen az arisztokratákat. Magántanárok, személyiségre szabott programmal, a lehető legnagyobb gondossággal.
Jómagam, élethossziglani pedagóguspályám végén kételyekkel telve tekintek vissza mind a magam tanulmányaira, mind a saját tanári munkámra. Az oktatás, a nevelés, a művelődés kudarcaként is felfogható mindaz, ami Magyarországon történt az utóbbi három évtizedben, hogy csak a valamennyiünk által végigélt korszakról szóljak. A létező szocializmus minden bűne éppúgy benne van ebben, mint az 1989 utáni posztszocialista nyerskapitalizmus összes mulasztása. 


Egyik kedves költőm, William Blake A Pokol közmondásaiban azt írta: „Javítás teszi az utat simává, de rögös út és javítgatás nélküli a Géniusz útja.” Blake autodidakta volt, szívből megvetette az iskolát, és önmagára nézve igaza volt: kora egyik legeredetibb festője, rézmetszője és főként költője lett. Ha elvégzi a szükséges iskolákat, alighanem szorgos könyvelő lehetett volna, jobb esetben valamiféle sikeres rímkovács Alexander Pope követőjeként.


Nem szeretnék elmélyedni most az oktatás és nevelés múltjának, hagyományainak taglalásában, annyi azonban bizonyos, hogy minden korban minden nép mást-mást tartott fontos és hasznos tudásnak, ráadásul az évezredekig vagy évszázadokig lényegében érintetlen műveltségi kincset konzervativ, inkább megőrző, mint újító módon kezelték. Minél centralizáltabb egy oktatási rendszer, annál konzervatívabb. A valódi kulcskérdés tehát nem is a diákok oktatása és nevelése, hanem a tanárok, tanítók képzése. Persze mindjárt felmerül a kérdés, kik képezzék a tanárokat és tanítókat?


A közoktatás/elitképzés dilemmája minden korban felmerült, a nyugati kultúrában a tizenkilencedik századra általánossá vált a meggyőződés, hogy a közoktatás feladatát az államnak kell ellátnia, bár az egyházi, alapítványi és más iskolák aránya országonként és koronként változó. A demokráciákban kezdettől fogva nagyobb teret kapott az önálló kezdeményezés, a diktatúrákban pedig az állam igényei váltak meghatározóvá.


Európában és Amerikában a rendszer lényege nem sokat változott kétszáz év alatt: elemi és szakiskolák a tömegeknek, középfokú iskolák egy szűkebb réteg számára, egyetem a kiválasztottak, a mindenkori elit gyermekeinek. A „hígulást” részben a tömegdemokrácia átalakulása hozta, illetve a demográfiai változások. Ma világszerte jóval többen járnak főiskolára, egyetemre, mint ötven évvel ezelőtt, de az itt szerzett tudás és a megkívánt teljesítmény egyre alacsonyabb.

Az ifjúság oktatásban való tartása kitolja a munkaerő-problémák megoldását, afféle korai elfekvő intézménnyé válnak a magasabb stúdiumok intézményei, ráadásul a mind szerteágazóbb specializáció szinte áttekinthetetlenné tette a valódi tudás értékét és mértékét. Az ipari forradalom óta egyre kevesebb „szakemberre” van szükség, a gépek, s különösen a számítógépek korában a szűk tervező eliten kívül csak betanított munkásokra van igény, a többiek a szolgáltató és szórakoztatóiparban, a médiában, a politikában, vagy a pénzügyi életben találhatnak karriert.

A mezőgazdaság, a hagyományos mesterségek és iparágak fokozatosan elsorvadtak, a munkanélküliség pedig már a legfiatalabb munkaképes embereket sújtja leginkább. Magyarországon a szocialista rablógazdálkodás évtizedeiben szinte minden értéket tönkretettek, eltékozoltak, 1989 óta pedig a maradék értékek „végkiárusítása” folyik, sajnos, szinte pártoktól függetlenül.


Valahol ott és úgy kellene mindent újrakezdenünk, ahogyan eleink Trianon tragédiája után megpróbálták, negyed századig részleges sikerrel. Gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszterként a vallás és a nemzet egységét hirdette és szolgálta magyar hazafiként és katolikusként, de egész működésével Európát és az emberiséget is szolgálta. Igazi államférfi volt, akinek örökébe egyetlen utódja sem tudott lépni, a maiakról pedig szó se essék – ők csak rombolni tudtak.

A kulturális diplomácia, a külföldi magyar intézetek megszervezése, a magyar tudománypolitika létrehozása, az iskolareform, mely az értelmiségi középosztály megerősítését célozta, 1922 és 1931 között olyan eredményeket hozott, amelyeket még a Rákosi-Kádár-rendszer sem tudott teljesen felszámolni, mert jó volt, mert működött. Hatalmas építő volt, és egyszerre elméleti és gyakorlati ember, olyan, mint Széchenyi, aki minden belső kételye és reménytelensége ellenére használni akart nemzetének.

2006-ban keresztény és nemzeti alapon kell visszaállítanunk mindent, amit ez a nagy reformer ránk hagyott. Ami igazítani való van, az csak a tudomány és technika fejlődéséből adódik, de a lényeg szinte ugyanaz.

Nem Soros-ösztöndíjakra van szükség, hanem Klebelsberg-ösztöndíjakra, az egész Kárpát-medencében. Fiatal, lelkes tanítók és tanárok, papok és tudósok új gárdájára, mely nem retten vissza a feladat nagyságától.

Ki kell törölnünk emlékezetünkből is az olyan neveket, mint Fodor Gábor, Görgey Gábor, Hiller István, Magyar Bálint, Bozóki András és a többiek.

2006-ban mindent előlről kell kezdenünk, legalább úgy, mint 1922-ben.

A cikk a lakiteleki Klebelsberg Akadémián 2005. június 28-án elhangzott előadás rövidített változata.

Forrás: Karpatia Magazin > 47.szám - 2005. július

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK