Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Magyar kártérítés-fizetés a II.világháború után

Kinek, mennyit és meddig fizettünk kártérítést a II. világháború után

Beszélgetés Földesi Margit történésszel

 

Közel hat évtizede annak, hogy Magyarországnak alá kellett írnia a jóvátételi szerzõdést, mint vesztes államnak. Ezekrõl az idõkrõl és ennek a szerzõdésnek a tartalmáról nagyon keveset tudunk.

– Miért nem beszélünk mi errõl?

Földesi Margit történész:– Amikor aláírtuk 1945. január 20-án a fegyverszüneti egyezményt; ennek a 12. pontja rendelkezett arról, hogy Magyarországnak jóvátételt kell fizetnie. Legelõbb a Szovjetunióval írtunk alá jóvátételi egyezményt, ez 1945. június 15-én volt, és összegszerûen kétszázmillió dollárban jelölte meg az összegét; áruban kellett kifizetni, hat év alatt, ami egy romba dõlt ország számára meglehetõs nehézségeket okozott. Általában komplett gyárakat, üzemeket szereltek le – ezenkívül lehetõvé tette az utólagos reklamációt, amit tulajdonképpen a nemzetközi jog nem ismer el. Leszállítottunk egy terméket, az orosz fél átvette, és utána, fél év múlva, mondjuk, jelentkezett, hogy elnézést, de amit kapott árut, az nem jó és akkor Magyarországnak ismételten ezeket a cikkeket le kellett szállítania.

– Egyes források szerint ez a jóvátétel több ideig tartott, mint hat esztendõ.

– 1953-ban jelentette ki a Szovjetunió, hogy teljesítettük a jóvátételi kötelezettséget, de ez azért volt így, mert nem tudtunk olyan ütemben szállítani, ahogy a Szovjetunió ezt kérte, ezért húzódott el ez idõben. A szovjet jóvátételt nagyon nagymértékben megterhelte, hogy a potsdami konferencián, ami 1945. július 17. és augusztus 2. között volt, elhatározták azt, hogy a Magyarországon lévõ összes német tulajdon automatikusan átmegy szovjet tulajdonba. Több mint négyszáz ilyen gyár és vállalat volt, és ezeket a magyar kormánynak vissza kellett vásárolnia, ami egészen 1955-ig tartott. Ennek a pontos összegét a történettudomány nem igazán tudja, de olyan százhatvan és száznyolcvanmillió dollár közötti összegre teszi. Volt még egy probléma, hogy a fegyverszüneti szerzõdés elõírta, hogy a német tulajdont meg kell õrizni olyan állapotban, ami a fegyverszünet aláírásának a pillanatában volt, vagyis 1945. január 20-án. Igen ám, de ezután dúltak leginkább Magyarországon a harcok, tehát ha lebombáztak egy ilyen gyárat, akkor ezért is kárpótlást kellett Magyarországnak fizetni.

– Néhai Balogh Sándor professzorral önök közösen írtak egy könyvet A magyar jóvátétel és ami mögötte van címmel. Ebben hihetetlen mennyiségû jóvátétel címén követelt árut, terméket sorolnak fel, amit Csehszlovákiának szállítottunk.

– Megtaláltuk a csehszlovák–magyar jóvátételi egyezményt is, ahol tételesen fel van sorolva, hogy hány darab biciklit, 424-es mozdonyt, gördülõcsapágyat, hajót, kukoricát, búzát, almát voltunk kénytelenek leszállítani. Egyfajta skizofréniát eredményezett ez az akkori magyar generációkban, hiszen ez az a periódus, amikor a legdurvább magyarüldözés folyik a Felvidéken. Ekkor születnek az úgynevezett Benes-dekrétumok, sok-sok jogfosztó intézkedés a magyarsággal szemben, kezdve attól, hogy megfosztják a magyarokat az állampolgárságuktól, a közalkalmazottak nem kapnak fizetést, nem automatikusan jár nekik az orvosi ellátás... A pozsonyi Nemzeti Bizottság 1945. március 13-án azt a rendelkezést hozta, hogy minden magyarnak magán a megkülönböztetõ M betût kell viselnie. Azután volt a lakosságcsere egyezmény, volt a reszlovakizációs rendelet, olyan intézkedéseket hoztak az akkori magyarsággal szemben, melyek a nyugati sajtóban is úgy jelentek meg, hogy szinte a hitleri kísértetek térnek vissza. Na most ennek az államnak kellett Magyarországnak jóvátételt fizetnie harmincmillió dollár értékben.

– Hogyan lett Csehszlovákia gyõztes állam?

– Csehszlovákia nem létezett a második világháború alatt. Egy része a Cseh–Morva Protektorátus lett, viszont létezett 1939. és 1945. között egy önálló Szlovákia, igaz, hogy õket Németország segítette abban, hogy önállóak legyenek, de ez a szlovák nép akaratával találkozott. A nagyhatalmak képesek arra, hogy akár vesztesekbõl is gyõzteseket kreáljanak, és ez a magyarázata, hogy arra kötelezik Magyarországot, hogy Csehszlovákiának jóvátételt fizessen.

– Csehszlovákiának egészen 1949. július 25-ig, a csorbatói egyezmény megkötéséig szállítottunk különbözõ termékeket.

– A csorbatói egyezmény az egyik legszégyenletesebb dokumentum. Elég akadozottan szállítottunk Csehszlovákiának, leginkább az elmaradás, Szovjetunió és Jugoszlávia mögött itt volt, tehát alig több, mint négymillió dollárt teljesítettünk két-három év alatt. És akkor született meg a gondolat, és most szó szerint idéznék a csorbatói egyezmény hármas cikkelyébõl, így szól: „A magyar kormány lemond arról az aktív egyenlegrõl, amely 1949. évi június 23-i napján a Magyar Nemzeti Bank javára a Csehszlovák Nemzeti Banknál vezetett lakosságcsere elnevezésû számlán fennálló és az áttelepült személyeknek az erre vonatkozó megállapodások alapján eszközölt befizetéseibõl keletkezett”. Voltak ezek a szerencsétlen magyar emberek, akiket Csehszlovákiába kötelezõen kijelöltek arra, hogy át kell települniük Magyarországra, azok ráfizették erre az ominózus bankszámlára a javaikat, és ebbõl egyenlítették ki a fennálló tartozást. Tehát ez egy példátlan dolog, magánszemélyek magánvagyonából egyenlítenek ki állami tartozást. Ezek az emberek élhetnének kártérítési igénnyel. Aki magyar részrõl ezt aláírta, úgy hívják õt, hogy Antos István.

– Jugoszlávia miként került a képbe?

– Jugoszláviának is tartoztunk jóvátétellel, hetvenmillió dollár értékben kellett különbözõ árucikkeket szállítani, de bármilyen furcsa is, Jugoszláviával volt szinte a legfelhõtlenebb viszonyunk, ugyanis õk nemcsak árucikket fogadtak el, hanem Magyarország szellemi termékeit is. Például Eszéken megkértek, hogy építsünk fel egy textilgyárat, vagy ki kellett képeznünk Magyarországon mérnököket. 1947-ig huszonhatmillió dollárt fizettünk ki, utána pedig ködbe vész a jugoszláv jóvátétel. Egyes kutatók azt mondják, hogy mi mind a mai napig fizetjük ezeket a jóvátételi szállításokat. Nem tudjuk, ezek már államtitoknak minõsülnek, a kutatók nem kapnak erre vonatkozólag információt.

– Mely nyugati államoknak szállítottunk jóvátételi termékeket?

– Azt írta elõ a párizsi békeszerzõdés 26. pontja, hogy az egyesült nemzetek polgárainak, a gyõztesek polgárainak és államainak is mi jóvátétellel tartozunk. A második világháborúnak huszonegy gyõztes állama volt, és valamennyi ország élt kártérítési igénnyel. Tehát az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, de Norvégia, San Salvador, Brazília, Chile, Belgium – azt nem tudjuk, hogy pontosan ebbõl mennyit fizettünk ki. Viszont azt tudjuk, hogy a Szálasi-kormány a legutolsó pillanatban nagyon sokféle terméket menekített Nyugatra. Ugyanúgy az élõ állatot, aranykincseket, gyárakat szereltek le és vitték ki. Jó részét Magyarország soha nem kapta vissza, mondván, hogy ezekbõl vonják le azokat a károkat, amelyeket Magyarország ezen államoknak, illetve polgárainak okozott. De még a történettudomány elõtt áll, hogy ezeket pontosan kiderítse, hogy mikor, hogyan és mennyit fizetett. Egy nagyon izgalmas dolog ez, sok kutatnivaló áll még elõttünk.
Vennes Aranka - Kossuth Rádió - Vasárnapi Újság

Forrás:
http://portal.jobbik.net/modules.php?name=News&file=article&sid=7661

 

A nagyításhoz kattintson a képre!

Párizsi békeszerződés A II. világháború győztes hatalmai és Magyar­or­szág képviselői által 1947. febr. 10-én aláírt, és a magyar törvénytárba 1947. júl. 16-án becikkelyezett okmány. A magyar reményekre rácáfolva vissza­állította az 1920-as, ún. trianoni határokat, sőt Pozsonnyal szemben további három falut adott át Csehszlovákiának. A hadsereg létszámát 65 ezer főben, a harci repülőgépek számát 70 db.-ban maximálta. Helybenhagyta a fasiszta és revizionista szervezetek feloszlatását, s kimondta, hogy ilyenek a továb­biakban sem alakulhatnak. Az okozott háborús károk megtérítése céljából 300 millió USA-dollár összegű jóvátétel fizetésére kötelezte Magyarországot. Ennek kétharmada a Szovjetuniót, egyharmada Csehszlo­vákiát és Jugosz­láviát illette. A Párizsi békeszerződés életbelépésével a Szövetséges Ellen­őrző Bizottság feloszlott, és nemzetközi jogi szempontból Magyarország visszanyerte függetlenségét. Tekintettel a szovjet katonai meg­szál­lás foly­tatódására és az ország fokozatos szovjetizálására a valóságban mindazon­által nem a szuverenitás visszaszerzése, hanem annak teljes elvesztése következett be. Az Egyesült Nemzetek Szervezete Magyarország tagfelvételi kérelmét – más kelet-európai országokéval együtt – ezért éveken át halo­gatta, s csak 1955-ben, a Sztálin halála után kezdődő enyhülés légkörében bírálta el kedvezően.
 
Forrás: Virtuális enciklopédia, Romsics Ignác írása

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.