Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Hírek
Hírek : Nincs magyar kisebbség, csak magyar nemzetrész van az elszakított részeken, csak egy magyar nemzet van a Kárpát-medencében

Nincs magyar kisebbség, csak magyar nemzetrész van az elszakított részeken, csak egy magyar nemzet van a Kárpát-medencében

  2009.10.17. 19:35

Alább olvasható a www.nemnemsoha.gportal.hu  szerkesztőjének jóvoltából elérhető 1925-ben íródott cikk a Kassai Naplóból, mely ma is aktuális. A "kisebbség" kifejezés a Trianoni békediktátum előtt ismeretlen fogalom volt a politikai nyelvhasználatban. A kisebbség másodrendűséggel párosul azóta.Olvassuk el a cikket, tanulságos.

A mi sorsunk

Kassai Napló, 1925. július 17. 

Úgy tudom, hogy a békeszerződések csinálták a világhírnévre és jelentőségre emelt "Kisebbség" szót, amely azóta úgy nemzetközileg, mint az egyes államok életében jogilag és etikailag egyik legsúlyosabb fogalommá vált. Sem akik alkották, sem mi, akik elfogadtuk, nem sejtettük, hogy mennyire igazságtalan, megalázó, jövőtlen, reménytelen, néphalált felidéző, fájdalmas, elátkozott ez a szó: Kisebbség. Nem meghatározás, hanem ítélet. Meghatározásnak, nemzetközi jogi fogalomnak csak szánták talán kényszerűségből, mikor arról volt szó, hogy az emberiséget históriailag kétfelé válasszák akkor, mikor új világrendet állítottak fel, külön a győzőkét, külön a legyőzötteknek.

Ez a szó tehát a világháború vérfertőzött agyából született, a szenvedélyesség hevében csoda-szörnnyé nőtt és nem sejtett világhatalmi tényezővé lett. Ez a szó az új világháború álarca, több száz millióból álló népek igaztalan megbélyegzője, a vágyva-vágyott béke és termelő élet legsötétebb ellensége, az új generációkat anyjuk méhében megkisebbítésre predesztináló sötét fogalom. Gyügyíthatatlan betegség, áthághatatlan határvonal, helyesebben tűzvonal, amelyben szótlanul vesznek el az embermilliók. Veszedelmesebb a legborzasztóbb láthatalan gyilkos gázoknál, mert az öntudatot, agyat és szivet támadja meg és lassan, de biztosan őrli, semmisíti meg. Ez a szó már megkezdett belső világháború maga, mely kíméletlenül dönti meg vallásoknak, kultúráknak, tudománynak, szellemiségnek, intellektusnak, evangéliumoknak a hatalmát. A leguniverzálisabb isteni gondolatot is megbénítja azzal, hogy az embernek a hozzávaló jogát kiméri. Ez a szó fogház, melyből soha nem lehet megszökni, még a föld alá sem. Nemzetek érvényesülésének örök átka, mely kizárja a magabízást. És mégis a békeszerződések egyetlen határozata, melyet mindkét fél a legtökékeletesebben betart: az is, aki alkalmazza, az is, aki elfogadja.

Nincs nap, hogy számtalanszor le ne írnák, ki ne ejtenék. A sajtó hemzseg e szótól és senki sem tiltakozik ellene, pedig már annyira átlépte egyes népek  megjelölésére szolgáló jogi és hatalmi határvonalat, hogy maholnap kész tragédiává lesz.

A valóságban mit jelent e szó? Örök bénulást. Akárki vagyok, akárhová megyek, akármilyen anyagi vagy szellemi felkészültséggel rendelkezem: mindenütt csak kisebbség vagyok; az nem volna olyan súlyos baj, a tragédia ott kezdődik, hogy minden tekintetben annak is érzem magamat. Lehetnek a legfönségesebb képességeim, tulajdonságaim, alkothatok bárminő nagyot, az eltörölhetetlen kisebbségi jegy mindig megmarad. Minden ami szent, nagy és örök, devalválódik e mefisztói szótól: "Kisebbség". Bennünk devalválódik. Hiába tudjuk, hangoztatjuk, hogy ezen felül kell emelkedni. Lélektanilag bizonyul lehetetlennek, mert e laookoni vonás igaz bennünk.

Most pedig a fenti szempontból tessék megvizsgálni a saját kisebbségi életünket az egész vonalon és revízió alá venni. Összes intézményeink, kultúránk, erőnk, életünk, jövőnk már az első pillanatban összegörnyedt a belső kíntól, mihelyt felírta homlokára a Kisebbség szót. Tévedés azt hinni, hogy a politika külső eszközei, rendszerei tették ezt kizárólag. Nincs az a politikai hatalmi ténykedés, mely egy népnek belső produktív energiáit képes volna ennyire megbénítani. Megakadályozni külső effektusaiban, fölötte uralkodni képes, de belsőleg csak magamagát ölheti meg egy nép. Nézzük csak a sérelmeinket. Vannak úgynevezett iskolasérelmek, de iskoláink is vannak. Akármilyen viszonyok között, de vannak. A kultúrának e fórumai rendelkezésre állanak, de addig nem töltheti be hivatalát, amíg az iskola és benne a legkisebb gyerek is azt érzi, hogy ő „kisebbségi diák” és nem ég világosan az öntudatában, hogy a tudás és a szellem ezt a fogalmat kizárja, a szellemi verseny ilyen elhatározásokat nem ismer tudásban és kultúrában. Legfeljebb arról van szó, hogy a kultúra-megszerzési lehetőségek vannak korlátozva, tehát minél nehezebben jutok hozzá, annál többet igyekszem belőle szerezni és annál inkább megbecsülöm, egyéb formalitással (numerus claususok, bizonyítvány, rendeletek stb.) nem törődve.

Sajnos, ez nem így van. A kisebbségi letargia mindeneket agyonnyom. A politikus, a tudós, az író, a művész, a gazdasági és kereskedelmi életpályák embere, az osztályok, a földmíves, a nép minden egyede szenved ebben a belső letargiában. Minden kezdeményezés emiatt a belső ok miatt bukik meg. Emiatt nincs áldozatkészség és veszíti el önbizalmát mindenki, Már eleve fáradt kézzel nyúl munkájához, mert a horizontot elzárja e szó: Kisebbség. Kisebbség, vagyis: úgyis hiába minden, úgysincs eredmény, nem látom jövőmet, nem érzek nagy célokat, az ambíciók meghalnak. Az író nem ír, mert arra gondol, hogy milyen kicsi e nyelv területe, hogy éhenhal mellette, mert érzi, hogy népe fekete palástban gyászolja önmagát és böjtöl, de nem olvas. Nincs egy fórum, amely a magyar írás nagy emberi misszióját felkarolná, öntudatképző fenséges erejét felhasználná. Ilyenekre gondol és a fáradt tollat leteszi: „Kisebbség vagyok”. Végül mindenki ezt mondja és az eredmény így tevődik össze: a kisebbségek egyénenként veszítik el az önbizalom talaját és erőt vesz a magárahagyatottság, reménytelenség szomorú érzése.

Végzetes az egész dologban az, hogy a belső lelki összeomlás felrázása, egy új, hozzánk méltó teremtő erőket, bizalmat kölcsönző jövő célokat kitűző világnézet megteremtése, kidolgozása egy közös, egységes belső öntudat érdekében édes kevés történik. A magyarság belső összefüggésének szentségeit nem állítják a nemzet elé. A régi hitek és régi ideológiák nem mindenben felelnek meg új helyzetünknek. A tekintélynek nincsenek fórumai és munkásai.

Az első tennivaló ez volna: kiirtani a tudatunkból a kisebbség szó jelentésének megalázó és veszedelmes jelentését és megadni jelentőségét. A helyzeteket igazgassa a politika és egyéb erők, de ezeken belül élni és önmagunkat becsülni akarjuk. A munkám nem igaz, hogy kisebbségi munka, hanem az emberi értékesség, egy építő paránya, amelynek meg kell kapnia elismerését és fizetségét. Az írásomat nem korlátozza a nyelvterület kicsinysége, mert ha az emberi szellem értékeihez tartozik, túlrepül amúgy is minden kicsinyes politikán és bénításon. Új, erőteljes, világos és nyugati perspektívákból, az emberiség maradandó értékeiből összeállított világnézetet és célt kell magunk elé állítanunk és ebben meggyőződéssel hinnünk kell. Ilyen magas szempontokhoz kell hozzánevelnünk egész népünket és ennek az áldásos munkának érdemével kell a többségi nemzetek és a világ előtt öntudattól fénylő homlokkal átlépni a fekete kört és bebizonyítani, hogy a jövőre hivatott népek versenyében nem akarunk és nem lehetünk megalázott, lenézett, szomorú, terméketlen „kisebbség”.

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.