Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Magyar összefogás, magyar igazság és egy nemzetben gondolkodás honlapja
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Honlap menü
 
Fórumok
 
Partner oldalak
 
Hasznos linkek
 
Trianon árnyékában
 
Tudatos asszimiláció

 
Mit adtunk a világnak?

 
Irodalom és Trianon

 
Összetartozunk
 
Szent Korona eszme és tan
 
Linkek
 
Aktuális és kiemelt fontosságú hírek
 
Egy nemzetben gondolkodás honlapja - Ajánljon minket !

  

 
Autonómiát a felvidéki magyarságnak is !

  

 
Testvéroldal

      

 

 
Rablóbéke (kattintson a képekre)

           

 

 
 
 
 
 
Látogatók

free counters

 
Történelem
 
Horthy Miklós
 
The Threaty Of Trianon In English
 
A magyar nyelv ősnyelv
 
Magyarellenesség
 
Hírek
Hírek : Elhazudott történelmünk _Vázlat népünk eredetének főbb kérdéseiről I.rész

Elhazudott történelmünk _Vázlat népünk eredetének főbb kérdéseiről I.rész

  2009.03.29. 14:17

kuruc.info, 2009.március, Lipusz Zsolt írása. Minden közösség, nemzet normális létezése és fennmaradása szempontjából alapvető fontosságú az a kérdés, hogy az illető közösség hogyan tekint saját múltjára, a közösség tagjai mennyire vannak tisztában hagyományaikkal, illetve az ősök tetteivel, hadi, politikai, kulturális és egyéb törekvéseivel. Más szavakkal mindezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy egy nemzet fogalmába beleértendő az ősök, a ma élő generációk és a majdan megszületendő nemzedékek közösségének összessége. E hosszú-hosszú leszármazási „családfa” egyedei, tagjai között a közös nyelv, a vallás és a hagyományok mellett a legfőbb kohéziós erőt a nemzeti történelem jelenti.

Nem véletlen az, hogy a világtörténelem során oly sok megszálló, idegen hatalom fő célkitűzése volt, hogy a leigázottakat megfossza történelmi tudatuktól, illetve tisztánlátásuktól, s egy olyan históriát alkosson számukra, amely leginkább megfelel saját uralmi törekvéseinek, a függetlenségét elveszített népet pedig könnyen terelhető, emberi és közösségi tartásnak egyaránt híján lévő emberi nyájjá, tömeggé degradálja. Ősi bölcsesség: ha meg akarsz hódítani egy népet, először a múltját kell tőle elvenned, vagy átírnod azt. Hiszen közismert: a történelmet mindig a győztesek írják.

Nem volt ez másképpen a mi nemzeti történelmünk során sem. Magyarország tartósan 1526 után került idegen hatalmi központ uralma alá, amikor a Habsburg Birodalom része lett, az uralkodói székhely pedig - Buda török általi elfoglalásának köszönhetően is - Bécsbe került. (Az igazság kedvéért feltétlenül meg kell említenünk, hogy ez a hatalmi függés korántsem volt a nemzet szempontjából oly kedvezőtlen és tudatroncsoló, mint a jóval későbbi szovjet, illetve a mai, globális céghálózatoknak való gyarmati alávetésünk, s az agymosásnak messze nem volt olyan kifinomultan rafinált tárháza, mint manapság, de a teljes állami függetlenségünket mégis csak elveszítettük az első világháború végéig, 1918-ig. Megint más kérdés, hogy amikor visszanyertük 1918-ban, abban sem volt sok köszönet.)

A Habsburgok nemzeti és rendi-nemesi politikai érdekeket sértő törekvései ellen a magyarok több szabadságharcot is indítottak, az elsőt Bocskai István vezetésével 1604-ben, ezt követően 1711-ig szinte folyamatosan zajlottak a rendi-függetlenségi harcok Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, a Wesselényi-összeesküvés résztvevői, Thököly Imre és végül II. Rákóczi Ferenc vezetésével.

Kétségtelen, hogy a politikai alávetésen túl a kezdeti időszakban nem voltak a Habsburg-hatalomnak olyan törekvései, amelyek arra irányultak volna, hogy átírják nemzeti históriánkat, ez a szándék határozottá majd csak a 18-19. század fordulójától, a mai értelemben vett modern nemzettudat, a nacionalizmus megszületésétől kezdődő időszakban válik. Ekkor lettünk ugyanis máig hatóan finnugorok. Ez korábban hazánkban senkinek nem ötlött fel az elméjében, a magyar krónikás hagyomány szerint mi, magyarok egy turáni, hun-szkíta-avar eredetű, és ebbe a kultúrkörbe tartozó nép vagyunk.

Nem tekintve most II. Piusz (1458-1464) közlését, tulajdonképpen először az 1520-as években I. Miksa (1493-1519) császár moszkvai követe, Sigmund Herberstein fogalmazza meg – minden tudományos alap nélkül – azt a tételt, miszerint az északi Jeges-tenger irányában található Juhra vagy Jugria tartomány lakói egy nyelvet beszélnek a magyarokkal, és ez a vogulok (manysik) ősi földje. A 18. század végéig azonban ez az észrevétel nem okozott különösebb zavart nemzettudatunkban, sőt, semmilyen hatást nem gyakorolt idehaza, inkább csak azért említhető, mert egy későbbi, sajnos nagy „karriert” befutó tézis előfutáraként tarthatjuk számon. 

Amikor azonban a 18. század közepén megjelent Párizsban Deguignes francia tudós műve a hunok történetéről, majd szinte vele egy időben a kiváló tudós jezsuita, Pray György udvari történetíró hunokról, avarokról és magyarokról írott hatalmas műve Bécsben, ez egy csapásra kiváltotta a német kutatók dühét és reakcióját.

Az első nagy támadást Fischer (1697-1771) intézte a magyar őstörténet ellen, 1768-ban, Szentpétervárott megjelentetett Szibéria története című könyvében. E műben található az a megállapítás, hogy a Volga-Káma vidékén éltek a jugrik, azaz a vogulok, s a szerző úgy véli, hogy az ő nyelvük - sok más mellett - az észttel, a finnel, a lappal és a magyarral együtt közös nyelv. A rokonságot bizonyítandó, a szerző felsorol 13, azaz tizenhárom (!) szót, összesen megvizsgál nyolcvanat (ez sem elírás: tehát 80 szót!), majd ezt követően kinyilatkoztatja: a magyar, továbbá a manysi (vogul) és a chanti (osztják) nyelv egyezése vitán felül áll. Nem mellesleg „tudós” szerzőnk mindezt úgy teszi, hogy még csak nem is tud magyarul!

Fischer munkáját Schlözer (1735-1809) tette két könyvével szélesebb körben is ismertté. Róla azt kell tudnunk - azon túl, hogy természetesen ő sem ismerte nyelvünket -, hogy gyűlölte a magyarokat, szerinte nekünk saját történelmünk sincs, mindig is szomszédaink martalékai voltunk. Az 1795-ben megjelent A németek története Erdélyben című művében például arra a megállapításra ragadtatja magát, miszerint „ a magyar hordák keleten a besenyőktől rettegtek, nyugaton pedig hosszú éveken át a hatalmas Germániát fenyegették, ámbár az az igazság, hogy ennek nem az erejük, nem a sokaságuk és legkevésbé a hadművészetben mutatott vitézségük volt az oka.”

Az egész történetben az a legsajnálatosabb, hogy ez a két „tudós” ötlötte ki a finnugor nyelvrokonság elméletét, amelyet aztán a  magyar Sajnovics János (1733-1785) és Gyarmathy Sámuel (1751-1830) is kritika nélkül átvettek.

Sajnovics jezsuita papként került 1768-ban Dániába, majd Vardő szigetére utazott, és itt  figyelt fel a lapp és a magyar nyelv állítólagos nagyfokú hasonlóságára. Gyarmathy Sámuel a híres göttingai (Göttingen) egyetemen barátkozott össze Schlözerrel 1795-ben, és annak hatására a finnugor elmélet lelkes hirdetőjévé vált. 1799-ben megjelent Affinitas című munkájában a már említett jeles tudós, Pray és Deguignes nézeteit rémesnek és szörnyűnek titulálja.

Ezek az emberek alapozták meg tehát a 18. század végén a finnugor elméletet, és nekik köszönhetően válhattak aztán őseink a 19. század közepétől teljes egészében finnugorokká., olyannyira, hogy a legutóbbi időkig (vélhetően ma is, de erről nincsenek személyes tapasztalataim) mint fontos szaktekintélyeket emlegették őket a felsőoktatásban a magyar szakos hallgatók számára mint a magyarság eredeztetésének tudományos megalapozóit.

Lipusz Zsolt
 
 

 
A honlap látogatottsága
Indulás: 2005-04-08
 
Jelenlegi látogatók száma

  látotagó olvassa a lapot.

 
Magyar helységnévkereső
 
Az andocsi Máriához
     
 
Ismerős Arcok

             

 

     Tovább >>kapcsolódó I.        

     Tovább >>kapcsolódó II   

 
Trianon himnusz - Csík zenekar

Tartsd magad, nemzetem !

 
Égi Élő Igazság- A Szent Korona Tana

A Szent Korona misztériuma és tana

 
Segítse a Trianon Kutató Intézetet

 
Üzenet az MSZP szavazóknak

      

 
El kell ismertetnünk Trianon igazságtalanságát!

    

 
Vérző Magyarország

      

 
Csevegő - regisztráltaknak

 
Jobbik

 

 

 

  
       A Jobbik nemzedék című dokumentumfilm letölthető:

  Jobbik kiskáté: 

 
Hozzászólások a cikkekhez
Friss bejegyzések
2011.01.08. 10:19
2010.07.26. 18:16
2010.07.20. 16:34
2010.02.09. 11:11
2009.12.17. 20:40
2009.08.31. 16:34
2009.08.02. 13:52
2009.07.29. 09:31
2009.06.20. 09:42
2009.06.20. 08:53
2009.06.18. 15:04
2009.06.09. 17:06
Friss hozzászólások
 
Kérjük szavazzon !
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Eva Maria Barki:"az autonómiánál többet kell követelni !"”

Igen
Nem
Nem tudom
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Az agresszív magyarellenes tót politika ellen mit tehetünk?
A magyarság asszimilációját célzó tót törvényhozást csak úgy állíthatjuk meg,

ha népszavazással revíziót követelünk (nemzetközi ügyet csinálunk)
ha az autonómiát támogatjuk (mely belügynek minősül, kisebb az esély a megvalósításra)
ha petíciózgatunk az EU-nak,hogy helyettünk oldja meg a kérdést
Nemzetközi bíróság vizsgálja felül a Párizsi békeszerződést és döntsön a revízióról/autonómiáról
Szavazás állása
Lezárt szavazások
 
Szavazás
Lezárt szavazások
 
Az Erdély Ma honlap legfrissebb hírei
 
Amit az autonómiáról tudni érdemes

Példák Európában és világszerte:

Erdély, Délvidék, Felvidék, Kárpátalja:

 Nyugat Európa: 

 
Amit az állampolgárságról tudni érdemes

 Érvek a kettős állampolgárság mellett tovább >>

  Frissítések a témában:

 

 

Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség    *****    Az oldal egy évvel ezelõtt költözött új otthonába, azóta pedig az élet csak pörög és pörög! - AKTÍV FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK